О.Оюунханд

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Онхор

Нэр: Оюунханд

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: oyun_khand@num.edu.mn

Төгссөн сургууль, он:                    

1988 МУИС-ийн Физик математикийн факультетийг физикч,

Магистр: 2001 МУИС

Судалгааны чиглэл: Физик боловсролын нийгмийн хөгжилд гүйцэтгэх үүрэг

Ажлын туршлага:  

Заадаг хичээлүүд:

Бакалаврын түвшинд Хичээлийн нэр Индекс  
      Механик PHYS104  
      Механикийн лаборатори PHYS103  
      Молекул физикийн лаборатори PHYS104  
      Молекул физик ба термодинамик PHYS105  
      Физикийн практикум I PHYS105  
      Инженерийн физик PHYS180  
      Физик I PHYS111  
      Дулааны физикийн лаборатори PHYS204  

Буцах