Г.Мягмарсүрэн

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Гэндэн

Нэр: Мягмарсүрэн

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: myagaa_gen@yahoo.com  

Бакалавр: 1998 МУИС

Магистр: 2013 МУИС ФЭС

Судалгааны чиглэл: Монголд ашиглах судалгааны реакторын цөмийн ба цацрагийн аюулгүй байдлын үнэлгээ.

Ажлын туршлага:  

Заадаг хичээлүүд:

Бакалаврын түвшинд Хичээлийн нэр Индекс  
      Атом физик PHYS207  
      Атомын физик PHYS301  
      Атомын физикийн лаборатори PHYS305  
      Физик lll PHYS211  
      Цөмийн физикийн лаборатори PHYS304  
      Цөмийн физик PHYS302  
      Физикийн практикум II PHYS206  
      Инженерийн физик PHYS180  

 Буцах