Т.Төртогтох

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Түмэнжаргал

Нэр: Төртогтох

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: turtogtox@gmail.com

Бакалавр: 2010 МУИС-ийн Физик-Электроникийн сургууль

Магистр: 2012 МУИС-ФЭС

Судалгааны чиглэл: эмбедед систем, робот, аянгын судалгаа

Ажлын туршлага:  

Заадаг хичээлүүд:

Бакалаврын түвшинд Хичээлийн нэр Индекс  
      Электроникийн үндэс ELEC211  
      График програмчлал ELEC304  
      Дизайны үндэс ELEC203  
      Компьютер дээрх электрон симуляци ELEC102  
      Микроконтроллерт програмчлал ELEC304  
      Инженерийн физик (ХШУИС-ийн суурь) PHYS180  

 Буцах