М.Алтансүх

 

Эцэг/эхийн нэр: Майнбаяр

Нэр: Алтансүх

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: altansukh.m@num.edu.mn  

Бакалавр:  2010 МУИС-ийн Физик-Электроникийн сургууль

Магистр: 2012 МУИС-ийн Физик-Электроникийн сургууль

Судалгааны чиглэл: Embeded system    

Ажлын туршлага:  

Заадаг хичээлүүд:

Бакалаврын түвшинд Хичээлийн нэр Индекс  
      Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем COMP100  
      Мэргэжлийн програмчлал PROG201  
      Обьект хандлагат програмчлал PROG201  

 Буцах