П.Лхагвасүрэн

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Пэлжид

Нэр: Лхагвасүрэн

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: 

Бакалавр: 2003 МУИС-ийн ФЭС

Магистр: 2006 МУИС-МДССТ 

Судалгааны чиглэл: физик туршилтын арга

Ажлын туршлага: 

 Буцах