Ш.Пүрэв

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Шаврай

Нэр: Пүрэв

Эрдмийн зэрэг: Бакалавр

И-мэйл: purev60@yahoo.com

Бакалавр: 1986 Ховд багшийн дээд сургууль

2005 оноос механикийн лабораторийн техникч

 Буцах