Ц.Амартайван

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Цэнддаваа 

Нэр: Амартайван

Эрдмийн зэрэг: Доктор (Ph.D)

И-мэйл: amartaivan@num.edu.mn

Төгссөн сургууль, он:

1990, МУИС, Физик математикийн факультет, физикч физикийн багш

Магистр: 2002, Японы Тохокү их сургуулийн Инженерийн сургууль, Квант шинжлэх ухаан инженерчлэлийн тэнхим

Доктор: 2005, Японы Тохокү их сургуулийн Инженерийн сургууль, Квант шинжлэх ухаан инженерчлэлийн тэнхим, “Хүнд ионоор өдөөсөн рентген цацаргалтын аргаар хром, хар тугалганы нэгдлийг тодорхойлох боломжийг судлах”, боловсролын доктор (PhD)

Судалгааны чиглэл: Рентген флуоресценцийн арга, Байгаль орчны бохирдол, цөмийн цацрагийн хэрэглээ, Цөмийн боловсролын систем

Ажлын туршлага: 

Заадаг хичээлүүд:

Бакалаврын түвшинд Хичээлийн нэр Индекс  
      Бодисын бүтэц PHYS325  
      Мэргэжлийн програмчлал COMP204  
      Цөмийн цацрагийн технологи NUCL402  
      Атом, цөмийн физик PHYS205  
Магистрын түвшинд      
      Мэргэжлийн англи хэл ENG701  
      Тооцоолох цөмийн физик II NUC713  
      Рентген спектрийн аргууд CHEM713  
Докторын  түвшинд      
      Бүрэн ойлтын рентген анализ NUCL821  

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

  1. Ts. Amartaivan, E. D. Greaves, G. Bernasconi, P. Wobrauschek, Total reflection X-ray fluorescence analysis of Mongolian coals, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Volume 220, Issue 2, pp 249-252, (1997)
  2. S. Matsuyama, K. Ishii, H. Yamazaki, R. Sakamoto, M. Fujisawa, Ts. Amartaivan, Y Ohishi, M. Rodriguez, A. Suzuki, T. Kamiya, M. Oikawa, K. Arakawa, N. Matsumoto, Preliminary results of microbeam at Tohoku University, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Volume 210, Pages 59-64, (2003) 

 Буцах