Багш ажилтны танилцуулга

Б.Бат Дэд профессор, Геологи геофизикийн тэнхимийн эрхлэгч
Г.Батсүх Зөвлөх профессор
Н.Арвисбаатар Зөвлөх профессор
Л.Жаргал Профессор
Ц.Баатарчулуун Профессор
Б.Эрдэнэцогт Дэд профессор
Н.Байгалмаа Ахлах багш
С.Оюунгэрэл Ахлах багш
Х.Уламбадрах Ахлах багш
Н.Мөнхбилэг Ахлах багш
Д.Нансалмаа Багш
З.Ганбаатар Багш
Н.Одгэрэл Багш
Л.Оюунжаргал Багш
Б.Ганбат Багш
Б.Тамир Багш
Б.Даариймаа Багш
Т.Нарангарав Багш
Д.Алтантунгалаг Багш
Д.Энхмаа Багш
Э.Насанжаргал Багш