Б.Бат

Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Болд

Нэр: Бат

Эрдмийн зэрэг: Доктор (Ph.D)

И-мэйл: bat.b@num.edu.mn

Бакалавр: 1986-1991  ОХУ, Эрхүү хот, ПТД Сургууль

Магистр:  1998-1999 МУИС, БУФ

Доктор: 20002004 ОХУ, Эрхүү Хот, Техникийн Их Сургууль

Судалгааны чиглэл: Геотехник, Гидрогеологи, АМО-ын Нөөцийн тооцоо, Геоморфологи

Ажлын туршлага: 2004-2010 онд геологи хайгуулын үйлдвэрлэл дээр ажиллаж байсан.