Л.Жаргал

Media Object 

 

Эцэг/эхийн нэр: Лувсанчүлтэм

Нэр: Жаргал

Эрдмийн зэрэг: Доктор (Ph.D)

И-мэйл: L_jargal@yahoo.com

Бакалавр: 1975-1980  МУИС, ГУУФ

Доктор: 19951997,  ШУТИС

Судалгааны чиглэл:  Ашигт малтмалын ордын бодисын бүрэлдэхүүн, нүүрсний ордуудын петрографи, седиментологи

Ажлын туршлага: 1980-1995 онд Эрдэм шинжилгээний байгууллагад

PostDoc: 2004-2005 онд БНСУ-ын Сөүлийн Үндэсний Их Сургууль