Г.Батсүх

Media Object 

Эцэг/эхийн нэр: Гармаа

Нэр: Батсүх

Эрдмийн зэрэг: Доктор (Ph.D)

И-мэйл: bats_g@yahoo.com

Бакалавр: 1966-1971  МУИС, Физикийн Факультет

Доктор: 19871990,  МУИС, Физикийн Факультет

Судалгааны чиглэл:  Агаар мандалын оптик, агаарын бохирдолт

Ажлын туршлага: 1971 оноос  одоог хүртэл сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад