Ц.Баатарчулуун

Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Цэрмаа

Нэр: Баатарчулуун

Эрдмийн зэрэг: Доктор (Ph.D)

И-мэйл: baatarchuluun@num.edu.mn

Бакалавр: 1991-1995  МУИС, Физикийн Факультет

Магистр:  1995-1997 МУИС, Физикийн Факультет

Доктор: 2004-2007,  БНСУ, Чонбукийн Их Сургууль

Судалгааны чиглэл:  Геофизикийн өгөдлийн боловсруулалт,  тайлалтын  судалгаа

Ажлын туршлага: 1991 оноос  одоог  хүртэл онд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад