Н.Байгалмаа

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Норов

Нэр: Байгалмаа

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: Baigalmaa_n@num.edu.mn

Бакалавр: 1993-1997  МУИС, БУФ

Магистр:  19971999,  МУИС, БУФ

Доктор:

Судалгааны чиглэл:  Шатах ашигт малтмалын геологи, нүүрсний петрографи

Ажлын туршлага: 1997 оноос одоог хүртэл сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад