С.Оюунгэрэл

Media Object 

Эцэг/эхийн нэр: Содном

Нэр: Оюунгэрэл

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: Soyngerel2012@yahoo.com

Бакалавр: 1993-1997  МУИС, БУФ

Магистр:  1997-1999  МУИС, БУФ

Судалгааны чиглэл:  Ашигт малтмалын ордын гарал үүслийн судалгаа , хүдэржилтийн болон үнэмлэхүй насны судалгаа

Ажлын туршлага: 1999 оноос одоог хүртэл сургууль эрдэм шинжилгээний байгууллагад