Х.Уламбадрах

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Хөхөөдэй

Нэр: Уламбадрах

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: Ulambadrakh@.num.edu.mn

Бакалавр: 1996-2000  МУИС, ГГФ

Магистр:  2000-2002  МУИС, ГГФ

Доктор:

Судалгааны чиглэл:  Геоморфологи, морфоструктур

Ажлын туршлага:  2000-2004 онд геологи хайгуулын үйлдвэрлэлд ажиллаж байсан, 2004 оноос МУИС-д багш