Н.Мөнхбилэг

Media Object 

Эцэг/эхийн нэр: Намсрай

Нэр: Мөнхбилэг

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл:  monkhbileg@num.edu.mn

Бакалавр: 1991-1995  МУИС, БУФ

Магистр:  1995-1996 МУИС, БУФ

Доктор:

Судалгааны чиглэл:  Регионал геологи

Ажлын туршлага: 1995 оноос   одоог хүртэл сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад