Д.Нансалмаа

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Дашпунцаг

Нэр: Нансалмаа

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: d_nansaa@yahoo.com

Бакалавр: 1997-2001  МУИС, ГГФ

Магистр:  2003-2005  МУИС, ГГФ

Доктор:

Судалгааны чиглэл:  Петрографи, петрологи, седиментологи

Ажлын туршлага: 2001-2006 онд Геологийн Төв Лабораторит петрографийн инженер,   2006 оноос МУИС-д багш