Л.Оюунжаргал

Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Лувсанням

Нэр: Оюунжаргал

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: Sluvoyu@yahoo.com

Бакалавр: 2001-2005  МУИС, ГГФ

Магистр:  2005-2007 МУИС, ГГФ

Доктор:

Судалгааны чиглэл:  Генетик минералоги, шлих минералоги, геохими, петрологи

Ажлын туршлага: 2005 одоог хүртэл сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад