Т.Нарангарав

Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Төмөруял

Нэр: Нарангарав

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: t.narangarav@num.edu.mn

Бакалавр: 2001-2005  МУИС, ФЭС

Магистр:  2005-2009 МУИС, ФЭС

Доктор:

Судалгааны чиглэл:   Агаар мандалын оптик

Ажлын туршлага: 2005 оноос  одоог хүртэл сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад