Д.Алтантунгалаг

Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Данзан

Нэр: Алтантунгалаг

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: altantungalag@num.edu.mn

Бакалавр: 2003-2008  ШУТИС, ГГТС

Магистр:  2008-2010 ШУТИС, ГГТС

Доктор:

Судалгааны чиглэл:  Газар доорхи усны чанар, нөөц, тэжээмж

Ажлын туршлага: 2010 оноос сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад