Д.Энхмаа

Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Дашдондог

Нэр: Энхмаа

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: enkhmaa_geo @yahoo.com

Бакалавр: 2005-2009  МУИС, ГГФ

Магистр:  2012-2014 МУИС, ШУС

Доктор:

Судалгааны чиглэл:  ШАМ-ийн геологи, седиментологи

Ажлын туршлага: 2009-2010 Геологийн Төв Лабораторит петрографийн инженер, 2010-2013 онд геологи хайгуулын үйлдвэрлэлд ажиллаж байсан