Э.Насанжаргал

Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Энхтуяа

Нэр: Насанжаргал

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: nasanjargal_613@yahoo.com

Бакалавр: 2005-2009  МУИС, ФЭС

Магистр:  2009-2011 МУИС, ФЭС

Доктор:

Судалгааны чиглэл: Хэрэглээний геофизик

Ажлын туршлага:  2009 оноос одоог хүртэл МУИС-д ажиллаж байна