Э.Тэмүжин

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Энхбат

Нэр: Тэмүжин

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: temujin005@gmail.com

Бакалавр: 2006-2010 МУИС ФЭС

Магистр: 2010-2012 МУИС ФЭС

Судалгааны чиглэл: Нүүрстөрөгчийн нано хоолой, Орчны шинжилгээ, Нимгэн хальсны оптик шинж чанарын судалгаа

Ажлын туршлага:  

Заадаг хичээлүүд:

Бакалаврын түвшинд Хичээлийн нэр Индекс  
      Ерөнхий физик PHYS100  

 Буцах