Т.Бэгзсүрэн

 

Эцэг/эхийн нэр: Түмэндэмбэрэл

Нэр: Бэгзсүрэн

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: beegii8@yahoo.com

Бакалавр: 2009 МУИС, ФЭС

Магистр: 2011 МУИС-ийн ФЭС

Судалгааны чиглэл: 

Ажлын туршлага: 

Заадаг хичээлүүд:  

Бакалаврын түвшинд Хичээлийн нэр Индекс  
      Электроникийн үндэс ELEC200  

 Буцах