Шинэ материалын төв

МУИС-ийн захирлын 1991оны 607-р тушаалаар байгуулагдсан ба БУФ, ХФ, ХХИС, 2015 оны ЗГ-ын 27-р тогтоолыг үндэслэн одоогийн шинэ бүтцээр ШУС-ийн БУС, химийн тэнхимд тус тус харьяалагдан ажиллаж байгаа бөгөөд эрдэс материалын хими, цемент бетоны хими, ГИБ-ийн хими болон сорбент материалын хими, технологийн чиглэлээр суурь болон хавсарга судалгааг явуулж байна.

Shine_material_tuv