С.Төмөрбат

Овог нэр: Содномхорлоогийн Төмөрбат
Сургуулийн харъяалал МУИС, ШУС, БУС, Математикийн Тэнхим
Эрдмийн зэрэг, цол  Академич
Албан тушаал  
Суудаг өрөөний дугаар 317
Утасны дугаар Ажлын: 75754400-

E-mail хаяг

stumurbat@num.edu.mn

Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс  1980 онд МУИС-ийн математикийн салбарыг дүүргэсэн
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс  
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс

 1993 онд “Цагираг ба алгебрийн зарим радикалын судалгаа” сэдэвт бүтээлээр 

2004 онд  “Ассоциатив цагирагийн радикал онол дахь судалгаа” сэдвээр шинжлэх ухааны докторын зэрэг

Заадаг хичээл  
Судалгааны чиглэл  
Бүтээлийн жагсаалт Энд дарж үзнэ үү!