А.Амарзаяа

    Овог нэр: Амартүвшингийн Амарзаяа
  Сургуулийн харъяалал МУИС, ШУС, БУС, Математикийн Тэнхим
  Эрдмийн зэрэг, цол  Доктор
  Албан тушаал  Дэд профессор
  Суудаг өрөөний дугаар I-115
  Утасны дугаар Ажлын: 75754400-2470
  E-mail хаяг

Сургуулийн:

Хувийн:

Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс 1994 онд МУИС-ийг математикч, математикийн багш мэргэжлээр төгссөн.
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс  
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс

2003 онд “Hamiltonian stability of spaces embedded in a Kahler manifolds” сэдвээр Токио хотын Их сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан

Заадаг хичээл  
Судалгааны чиглэл  
Бүтээлийн жагсаалт Энд дарж үзнэ үү!