Ц.Сэлэнгэ

Д-р Цэнд-Аюушийн Сэлэнгэ.

1995 онд МУБИС-ийг математикийн багш мэргэжлээр төгссөн.

2003 онд БНСУ-ын Инха их сургуульд “A Discontinuous Galerkin Method for Lotka-McKendrick Equations with Finite-Life Span“ сэдвээр  магистрын, 2008 онд мөн сургуульд “Numerical Study for a Model of Population Dynamics with Diffusion in 2D Environments” сэдвээр докторын зэрэг хамгаалсан.