Б.Даваасүрэн

Эцэг/эхийн нэр: Батдорж

Нэр: Даваасүрэн

Эрдмийн зэрэг: Ph.D.

И-мэйл: da_zla@yahoo.com

Төгссөн сургууль, он:                    

1992-1996 Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол Судлалын Дээд Сургууль

1998-2000 Магистр

1998-2004 Ph.D.

Судалгааны чиглэл: Алтай судлал, харьцуулсан хэлшинжлэл, монгол бичиг, төвд хэл.

Албан тушаал: МУИС-ийн ШУС, ХУС-ийн ахлах багш, дэд профессор

Бүтээлийн жагсаалт үзэх