Б.Даваасүрэн

Эцэг/эхийн нэр: Батдорж

Нэр: Даваасүрэн

Эрдмийн зэрэг: Ph.D.

И-мэйл: da_zla@yahoo.com

Төгссөн сургууль, он:                    

1992-1996 Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол Судлалын Дээд Сургууль

1998-2000 Магистр

1998-2004 Ph.D.

Судалгааны чиглэл: Алтай судлал, харьцуулсан хэлшинжлэл, монгол бичиг, төвд хэл.

Албан тушаал: МУИС-ийн ШУС, ХУС-ийн ахлах багш, дэд профессор

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

НЭГ. СЭДЭВТ ЗОХИОЛ, СУРАХ БИЧИГ, ГАРЫН АВЛАГА

 1. Алтай овгийн хэлнүүд, Улаанбаатар, 2005, 204 х
 2. Алтай овгийн хэлнүүд, Улаанбаатар, 2010 (хоёр дахь хэвлэл), 204 х
 3. Историческая связь калмыцкого языка с языком ойратов Монголии, Элиста-Улан-Батор, 2010, 181 х
 4. Монгол хүний нэрийн толь, Улаанбаатар, 2012, 759 х
 5. Монгол бичгийн сурах бичиг, Улаанбаатар, 2014 (монгол хэлээр) 64 х
 6. Монгол бичгийн сурах бичиг, Улаанбаатар, 2016 (орос хэлээр) 106 х

 ХОЁР. НЭГ СЭДЭВТ ЗОХИОЛ ОРЧУУЛГА

 1. Х.А.Ешке. Төвд хэлнийзүй, Улаан-Үдэ-Улаанбаатар, 2006, 178 х (орос англи хэлнээс)
 2. Ю.Н.Рерих. Төвд хэлнийзүй, Улаанбаатар-Бээжин, 2016, 182 х (орос хэлнээс)

 ГУРАВ. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ

 1. Об исторических связях монгольского и тибетского языков // История развития монгольских языков. Улан-Удэ, 1999. стр.,76-82
 2. Образование новых слов от глагольных основ в монгольском и тибетском языках // Русский и бурятский языки: проблемы языкознания и методики обучения. Улан-Удэ, 2002. стр.,136-137
 3. Образование новых слов от глагольных основ в монгольском и тибетском языках // Мир Центральной Азии: языки, фольклор, литература. Улан-Удэ, 2002. СТР.,50-54
 4. Конверсия как способ словообразования в монгольском языке // Research Work, Vol. 21 (95), Улаанбаатар, 2003. стр.,45-48
 5. К вопросу о парных словах в монгольском и тибетском языках // Санжеевские чтения-5. Улан-Удэ, 2003. стр.,72-79
 6. Образование новых слов от прилагательных в монгольском и тибетском языках // Вестник БГУ. Серия 6. Филология. Улан-Удэ, 2003.стр., 125-132
 7. Образование новых слов от именных основ в тибетском и монгольском языках // Высшая школа: Проблемы преподавания словесности, Часть II. Улан-Удэ, 2003 г., стр.,87-90.
 8. О характере именных словосочетаний в монгольском языке // Актуальные проблемы текста. Лингвистическая теория и практика обучения. Улан-Удэ, 2004 г., стр.,149-151.
 9. Төвд, манж, монгол хэлээр хавсаргасан Субашидын нэгэн эхийн тухай, Монгол Улсын Их сургууль, CENTER FOR MONGOL STUDIES, ACTA MONGOLICA, Volume 3 (215), 177-180 тал, Улаанбаатар, 2004, ( М.Баярсайханы хамт).
 10. Восток и запад в одном лице, Монгол Улсын Их сургууль, CENTER FOR MONGOL STUDIES, ACTA MONGOLICA, Volume 4 (236), тал, Улаанбаатар, 2005,
 11. Төвд бичгийн хэлийг зааж ирсэн уламжлал, шинэчлэл, Монгол Улсын Их сургууль, Гадаад Хэл Соёлын Сургууль, Эрдэм шинжилгээний бичиг №283 (11), 124-138 тал, Улаанбаатар, 2007, (Ш.Чоймаагийн хамт).
 12. Монгол улс дахь төвд хэл ба төвд хэлт утга зохиолын судлал, Дэлхийн Монгол судлалын нэвтэрхий толь, Өвөр Монгол, 2007
 13. Монгол ба ойрдуудын хэл, утга зохиолын өнөөгийн байдал, ACTA MONGOLICA, Vol.6 (267), Улаанбаатар, 2006, 53-62 тал, (орос хэлнээс орчуулсан)
 14. Монгол төвд хэлэнд дагаварын бус аргаар үг бүтэх нь, Монгол Судлалын Эрдэм Шинжилгээний бичиг / XXXII (340), 26-32 тал, Улаанбаатар, 2010
 15. Орчин цагийн монгол хэл ба өнөөгийн байдал, ACTA MONGOLICA, Vol.10 (342), 11-15 тал, Улаанбаатар, 2011
 16. Халх-монгол, буриад болон халимаг хэлэн дэх нийт монгол хэлний уламжлалт хоол хүнсний нэрийн тухай (хоолны жор) Трофимова С.М., Даваасүрэн Б. // Волгоград хотын улсын багшийн их сургуулийн мэдээ №10 (123) 2017, 133-136 х.
 17. Нийт монгол хэлэн дэх оёх арга технологитой холбоо бүхий үгсийн сан Бальжинимаева Б.Д., Даваасүрэн Б. // Дорно Дахины судлалын сүлжээ: боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын материал. 2017оны 12 сарын 7-10, 60-64 х.

 ДӨРӨВ. ХЯНАН ТОХИОЛДУУЛСАН БҮТЭЭЛ:

 1. Монгол хэлнийзүй Ш.Лувсанвандан, I Боть, Улаанбаатар хот, 1910, 234 х
 2. Синтаксис. Карманный справочник. Павлов Владимир. УБ. 2017
 3. Русский язык. Карманный справочник. Павлов Владимир. УБ. 2017

 ТАВ. ӨДӨР ТУТМЫН СОНИН ХЭВЛЭЛД НИЙТЛҮҮЛСЭН ӨГҮҮЛЭЛ:

 1. … хэлэн дээр … 2007.04.17, ¹76 /608/
 2. … их ч холбогдол өгөх … 2007.04.24, ¹81 /613/
 3. Эрүүл хүнс 2007.05.02, ¹87 /619/
 4. Өндөр тунгаар 2007.05.04, ¹89 /621/
 5. Асуудлыг нээлттэй орхих 2007.05.11, ¹94 /626/
 6. Барилдсан байгаа … барилдаж байгаа … барилдах байгаа 2007.05.21, ¹100 /632/
 7. Туулайчлах 2007.05.25, ¹104 /636/
 8. Эрэгтэй хүйс, эмэгтэй хүйс 2007.05.28, ¹105 /637/
 9. Улиг болсон үгс 2007.06.18, ¹119 /651/
 10. Бөөрөнхий хуушуур 2007.06.19, ¹120 /652/
 11. … асуудал босч байна 2007.05.10, ¹93 /625/
 12. Хэрүүлийн алим-Охин компани-Загалмайлсан эцэг 2007.06.12, ¹115 /647/ www.olloo.mn

ЗУРГАА. БУСАД ХЭЛ БИЧИГ ЭЗЭМШСЭН БАЙДАЛ

Монгол бичиг ба монголчуудын хэрэглэж ирсэн бичиг үсгүүд, төвд хэл (бичгийн), орос (яриа, бичгийн), англи (бичгийн)

[/read]