С.Дулам

Эцэг/эхийн нэр:  Сэндэнжав

Нэр:   Дулам

Эрдмийн зэрэг: (Sc.D)

И-мэйл: sosedula@gmail.com

Төгссөн сургууль, он:  МУИС 1973

Судалгааны чиглэл: Монгол утга соёл, бэлгэдэл зүй

Хавсарч хийдэг ажил: БШУЯ-ны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүн, ШУА-ын нийгмийн ухааны бага чуулганы гишүүн, хэлзохиолын хүрээлэнгийн эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Албан тушаал: МУИС-ийн Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн зөвлөх профессор

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

Ганц сэдэвт бүтээл

2013                Монгол соёл иргэншлийн утга тайлал.  Ариутган шүүсэн Г.Нандинбилиг, “Монгол соёлын чуулган” цуврал XII боть, Улаанбаатар, 340 т.х.

2010                Intangible Cultural Heritage of the Mongols.  Publishing director Urtnasan Norow, Ulaanbaatar, 2010, 272 p. Chapter One, p. 21-43; Монгол үндэстний биет бус соёлын өв. Ерөнхий редактор Н.Уртнасан, Улаанбаатар, 2010, 272 т.х. Нэгдүгээр бүлэг, 19-43

2009                Mongγol belgedel  jűi. I, II, III, IV debter, Baγulγaγsan ni; Söyűge, Tuyaγ-a, Biligűndalai, Mölsűn, Aruntan-a, Őbűr Mongγol-un arad-un keblel-űn qoriy-a, 829

2009                Mongγol aman jokiyal-un onul. Га. Nandinbilig-űn qamtu jokiyaba,  Erdenibilig, Gűi Lan körbegűlbe, Őbűr Mongγol-un arad-un keblel-űn qoriy-a, 617

2009                Монгол домог зүйн дүр. Нэмэн засварласан хоёрдахь хэвлэл,  “Монгол соёлын чуулган” I боть, Улаанбаатар, 364 т.х.

2008                A Mongolian mythological text. Studia Orientalia Pragensia XII, with J. Vacek, Charles University,  Ulaanbaatar, 222 p.

2007                Mongol shinhua-ei heyngsang (Монгол домог зүйн дүр солонгос хэлээр). Lee Pyung Rae (ulgkim), Kuknib minsukg  panmulguan bikuy minsukhaksul chungtsungso, Teikhagsa, 333[1]

2007, 2011      Монгол бэлгэдэл зүй. I боть: Тооны бэлгэдэл зүй. Нэмэн засварласан хоёрдахь хэвлэл,  “Монгол соёлын чуулган” VIII боть, Улаанбаатар, 294 т.х.

2007, 2011      Монгол бэлгэдэл зүй. II боть: Өнгийн бэлгэдэл зүй, зүг чигийн бэлгэдэл зүй. Нэмэн засварласан хоёрдахь хэвлэл, “Монгол соёлын чуулган” IX боть, Улаанбаатар, 316 т.х.

2007, 2011      Монгол бэлгэдэл зүй. III боть: Дүрсийн бэлгэдэл зүй, дохио зангааны бэлгэдэл зүй. Нэмэн засварласан хоёрдахь хэвлэл, “Монгол соёлын чуулган” X боть,  Улаанбаатар, 280 т.х.  

2007, 2011      Монгол бэлгэдэл зүй. IV боть: Зүүд, зөн совингийн бэлгэдэл зүй, цагийн бэлгэдэл зүй. Нэмэн засварласан хоёрдахь хэвлэл, “Монгол соёлын чуулган” XI боть, Улаанбаатар, 233 т.х.

2007                Монгол аман зохиолын онол. I боть, (Г.Нандинбилигийн хамт), “Соёмбо принтинг”, Улаанбаатар

2006                Чингис хааны төрийн бэлгэдэл. “Өнгөт хэвлэл”, Улаанбаатар

2004                Хүрээ дөрвөн уулын тахилга, бэлгэдэл. “Мөнхийн үсэг”,  Улаанбаатар

  • Монгол бэлгэдэл зүй- IV дэвтэр: Зүүд, зөн

совингийн бэлгэдэл зүй, Цагийн бэлгэдэл зүй,  Улаанбаатар.

2001                Mongγol belgedel  jűi: toγan-u belgedel  jűi. (terigűn debter), Őbűr Mongγol-un arad-un keblel-űn qoriy-a

2001                Mongγol belgedel  jűi: őngge-yin belgedel  jűi, jűg čig-űn belgedel  jűi. (ded debter), Őbűr Mongγol-un arad-un keblel-űn qoriy-a

2001                Монгол бэлгэдэл зүй- III дэвтэр: Дүрсийн бэлгэдэл зүй, Дохио  зангааны бэлгэдэл зүй, Улаанбаатар

2000                Монгол бэлгэдэл зүй- II дэвтэр: Өнгөний бэлгэдэл зүй, Зүг чигийн бэлгэдэл зүй, Улаанбаатар

1999                Mongγol domuγ jűi-yin dűri. “Bűkű ulus-un degedű surγaγuli-yin lablaqu  materiyal”, Őbűr Mongγol-un soyul-un keblel-űn qoriy-a

1999                Монгол бэлгэдэл зүй- I дэвтэр: Тооны бэлгэдэл зүй,  Улаанбаатар.

1997                Система символики в монгольском фольклоре и литературе. (Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук). БИОН., Улан-Удэ

1996                Sňan ńag me loń-gi zin tho dran-pa’i gsal ‘debs. Mkhan-po thub ldan rab ‘byams-pas brtsams, mtsho sńo mi rigs dpe skrun khań. (Зохист аялгууны толийн дуршлыг тодруулагч. Хүрээ хамба  Агваантүвдэн равжамбын тайлбар төвд хэлээр) Ланьчжоугийн Баруун хойд Үндэстний Их Сургуулийн профессор, Доршидондогийн хамт хэвлүүлэв. Чинхай

1992                Дархад бөөгийн уламжлал, “МУИС-ийн хэвлэл”, Улаанбаатар.

1992                Цагаан сарын бэлгэдэл, “Соёмбо”, Улаанбаатар, 63 т.х.

1990                La nomadisation mongole: techniques et symbolique. Papers on Inner Asia,  no. 13,  with K. Chabros,  Bloomington.     

1989                Монгол домог зүйн дүр,  УХГ., Улаанбаатар.

1988                Уянгын учир, УХГ., Улаанбаатар.

1983                A Mongolian mythological text. Studia Orientalia Pragensia XII, with J. Vacek, Charles University, Prague, 152 p.

1982                Образы монгольской мифологии и литературная традиция (Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук). Институт Востоковедения АН., Москва

Олон улсын хурлын эмхтгэл

2014                Ламын гэгээний өв соёл Төв Ази болон Монголд. Эрдэнэ бандид хутагт, хамба номун хан Ламын гэгээн Лувсанданзанжанцаны түмэн өлзий гийсний 375 жилийн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл, эмхтгэсэн С.Дулам, ариутган шүүсэн С.Дулам, Улаанбаатар, 188 т.х.

2012                Study of Mongolian Symbolism: Quest and Perspectives. Proceeding of International Conference 08-10 September 2009, Edited by S.Dulam and G.Bamana, Ulaanbaatar, Mongolia

Хамтран зохиогчоор оролцсон ном

2014                Бахархам үйлст Баянбулаг. Баянбулаг сум байгуулагдсаны түүхт 90 жилийн ойд зориулав, Д.Даш, М.Мянганбуу нарын хамт, хянан тохиолдуулсан С.Дулам, Улаанбаатар, 333 т.х.

2013                Монгол тууль (товч толь). Хянан нягталсан С.Дулам, Э.Пүрэвжав, Ж.Энэбиш, ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэн, НСИСОУ хүрээлэн, Улаанбаатар, 260 т.х.

2011                Баянхонгорын түүх домгийн чуулган. Н.Нарангэрэлийн хамт зохиов. 226 түүх домгийн эмхтгэл, Ариутган шүүж, тайлбар, зүүлт үйлдсэн С.Дулам, Улаанбаатар, 163 т.х.

2011                “Чин сүзэгт номун ханы өв соёл” эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл. Эмхтгэсэн С.Дулам, Н.Нарангэрэл, Улаанбаатар, 163 т.х.

2004                Shamanism. An Encyclopedia of World Beliefs, Practices, and Culture. Volume I, II, Edited by Mariko Namba Walter and Eva Jane Neumann Fridman, ABC CLIO, Santa Barbara, California; Denver, Colorado; Oxford, England, 2004 (Дэлхийн бөө судлалын нэвтэрхий толь)

2000                Монголын нэвтэрхий толь- I, II боть, ШУА., Улаанбаатар

1999                Mongγol jang  űyile-yin nebterkei toli. oyun-u boti. Bűrintegűs γoullan nayiraγulba, Ő.mo. si.u. te. me.ke.qo.,  Toγan-u belgedel,  Ulaγanqada.

1999                Монголын соёлын түүх- I, II, III боть. (Тэнгэр, газар, дээдсийн шүтлэг, бөө мөргөл)  Улаанбаатар, Monggol-un soyul-un teüke. Degedü, douradu, Ündüsüten-ü keblel-ün qoriy-a, 2010, 636, 726, Erten-ü sitülge, gajar, tngri, degedüs-ün sitülge, böge mörgül, 299-326

Сурах бичиг, гарын авлага

2012                Уран зохиол-IV, Арван хоёр жилийн сургалттай ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 10 дугаар ангид үзэх шинэ стандартын сурах бичиг, Г. Нандинбилиг, Ч. Жачин, Б.Оюунаа нарын хамт, Улаанбаатар

2011                Уран зохиол-III, Арван хоёр жилийн сургалттай ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 9 дүгээр ангид үзэх шинэ стандартын сурах бичиг, Г. Нандинбилиг, Ч. Жачин, Б.Оюунаа нарын хамт, Улаанбаатар

2010                Уран зохиол-II, Арван хоёр жилийн сургалттай ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 8 дугаар ангид үзэх шинэ стандартын сурах бичиг, Г. Нандинбилиг, Ч. Жачин, Б.Оюунаа нарын хамт, Улаанбаатар

2009                Уран зохиол-10, Арван нэгэн жилийн сургалттай ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн X ангид үзэх шинэ стандартын сурах бичиг, Ч. Жачин, Г.Мэнд-Ооёо, Г. Нандинбилиг, Б.Оюунаа нарын хамт, Улаанбаатар

2007                Багшийн ном, Ерөнхий боловсролын дунд   сургуулийн VI-VII анги, Г. Нандинбилиг, Ж.Амраа нарын хамт, Улаанбаатар

2006                Уран зохиол-I, Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн VI, VII ангид үзэх шинэ стандартын сурах бичиг, Ж. Амраа, Г. Нандинбилиг, Б.Оюунаа нарын хамт, Улаанбаатар

2006                Дасгал ажлын ном (Сурагчийн ном), Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн VII анги, Г. Нандинбилигийн хамт, Улаанбаатар

2004               Дорно дахины уран зохиолын үүд (их, дээд сургуулийн хэл бичиг, утга зохиолын ангийн оюутны сурах бичиг), “Мөнхийн үсэг”, Улаанбаатар.

2000,1989       Уран зохиол ( сурах бичиг) Дунд сургуулийн VI анги, I, II хэвлэл. Д. Гомбожавтай хамт. Улаанбаатар.

1980                Уран зохиолын онолын үүд (Ц.Хасбаатарын хамт). Редактор Л.Түдэв, Улсын дээд, тусгай дунд, техник мэргэжлийн боловсролын хорооны хэвлэл, Улаанбаатар.

1977                Дундад эртний дорно дахины уран зохиолын тойм (II хэсэг), УДТДТМБХ-ын хэвлэл, Улаанбаатар.  

1976                Эртний дорно дахины уран зохиолын тойм  (Их дээд сургуулийн оюутны гарын авлага, I хэсэг) МУИС-ийн хэвлэл, Улаанбаатар

Эрдэм шинжилгээний орчуулга

2007                Жан Копан. Угсаатан судлал, хүн судлалын удиртгал.  Франц хэлнээс орчуулсан С.Дулам, хянан тохиолдуулсан Т.Төмөрхүлэг, Д.Бум-Очир, Улаанбаатар, 141 т.х

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

2014                Номч мэргэн гавж багштаны эрдмийн их үйлс. «Лавайн эгшиг» буддын судлалын сэтгүүл, Монголын бурхан шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийд, Эрдэм соёлын хүрээлэн, 2014 оны No 1 (52), 50-55-р тал  ISBN 978-99962-4-217-5

2014                Сажа бандид Гунгаажалцаны намтар, бүтээлд холбогдох түүх домог ба бодот үнэн, «Субашид», «Оюунтүлхүүр»-ийн  харилцаа холбоо.  «Төвд судлал» цуврал, ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэн, Боть 03, Дэвтэр 08, 73-91-р тал, ISSN 2308-2828

2014                Дилова хутагт ба өрнөдийнхөн.  Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхтгэл,  Монголын Бурханы шашинтны их сургуулийн Эрдэм соёлын хүрээлэн, Улаанбаатар, 31-43-р тал

2013                Легенды монгольских народов о солнце и луне. Монгол хэлт угсаатны наран сарны домог.  В кн.: Россия – Монголия: Культурная самобытность монголоязычных народов. Сборник научных трудов. Элиста, 105-121,  ISBN 978-5-94587-551-7     

2013                Comparative study of the myths about stars of the people with mongolian language origin. Сравнительный анализ мифов о звёздах у монголоязычных народов. В кн.: Россия – Монголия: Культурная самобытность монголоязычных народов. Сборник научных трудов. Элиста, 103-104, ISBN 978-5-94587-551-7

2013                Төв Ази дахины домог, үлгэр, туулийн баатар мангас, чөтгөр, шулмасын тухай. «Төв Азийн тууль-II Симпозиум, наадам» эмхтгэл, ерөнхий редактор Б.Катуу, Ц.Энхбат, эмхэтгэсэн Ч.Заяасүрэн, Улаанбаатар, 109-134

2013                Flux migratoire de la population du mond rural  vers les villes en Mongolie. «Déprise et emprise du rural: Regards croisés sur les dynamiques du social », Actes de séminaire, Octobre 2009, Sous la direction de Philippe Pesteil et Isabelle Bianquis, Stampria Sammarcelli, Università di Corsica, p. 141-151

2013                Монгол цагаан идээний бэлгэдэл утгын тайлал. МУИС-ийн Монгол хэл, соёлын сургуулийн «Монгол судлал» эрдэм шинжилгээний цуврал,  Боть XXXVII (392), 106-125

2013                Алтай хэлт угсаатан үүссэн тухай домгийг харьцуулах нь. “Монголын казах судлал” эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, Эрхэлсэн Б.Алтангүл, No 1, МУИС пресс хэвлэлийн газар, Улаанбаатар, 18-26-р тал.

2013                Бөө мөргөл, туульс хоёрыг харьцуулах нь. «Аман зохиол судлал» SF, Tomus XXXIV, Fasc. 3, Ерөнхий редактор Д.Цэрэнсодном, ботийн редактор Т.Баясгалан, ШУА Хэл зохиолын хүрээлэн, Улаанбаатар,  33-38

2013                Le chien et la bru, deux êtres liminaires en Mongolie. Avec I. Bianquis et F.Aubin, In: D’une anthropologie du chamanisme vers une anthropologie du croire. Hommage à œuvre de Roberte Hamayon, «études mongoles & sibériennes, centrasiatiques & tibétaines», Centre d’études mongoles et sibériennes – Ecole Pratique des Hautes Etudes, 2013, p. 303-322

2013                On the Correlation Among Indian, Tibetan and Mongolian Mythologies. In: The Study of Mongolian Literature in Tibetan, edited by B.Enkhtuvshin, Ulaanbaatar, 2013, p. 128-134

2013                Гэндүндүв Далай Ламын “Сайн зурагт эх” зохиолын шинэ орчуулга, бэлгэдэл утгын тайлал. II хэсэг, ШУА-ийн Хэл, зохиолын хүрээлэнгийн “Төвд судлал” цуврал [Tibetan Studies], Volume II, Paper  4, Улаанбаатар, 2013, 53-69

2013                Монголд болон гадаадад болж буй Чингис хааны тайлга тахилгын тухай. «Чингис хаан судлал»-ын үндэсний хоёрдугаар симпозиумын материалууд. Чингис хааны менежментийн холбоо, Олон улс судлалын дээд сургууль, философи, социологи, политологийн хүрээлэн, Улаанбаатар, 148 т.х. 35-50-р тал.

2013                Д.Равжаагийн «Аяа, уул олон боловч » хэмээх сургаалын тухай. Г.Нандинбилигийн хамт, Тавдугаар Ноён хутагт Д.Равжаагийн мэндэлсний 210 жилийн ойд зориулсан «Монголын утга соёлын үнэлэмжид Д.Равжаа судлалын эзлэх байр суурь » , МУБИС-ийн Монгол судлалын сургуулийн «Монгол судлалын чуулган » эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн тусгай дугаар, Эрхэлсэн С.Хөвсгөл, 2013/1, No 14/49/, 26-41-р тал. ISBN : 1-241-3 ; «Дорноговь судлал-IV» номд, «Равжаа судлал» олон улсын хурал, Говийн ноён хутагт Лувсанданзанравжаагийн мэлмий гийсний 210 жилийн ойн ЭШ хурлын эмхтгэл, 14-35-р тал.

2013                Монгол аман зохиол, уран зохиолын харилцаа холбооны асуудалд. «Монгол судлал » эрдэм шинжилгээний бичиг, МУИС, Монгол хэл, соёлын сургууль, Боть XXXVI [386], Улаанбаатар, 2013, 152-157, ISNN : 1997-1826

2012                Хөвдний замын учир. MONGOLICA an international journal of mongol studies, Vol. I [45], Editor-in-chief Tumurtogoo D, Executive Secretary Purevjav E, Ulaanbaatar, 2012, 18-25-р тал.

2012                Boγda Jibzűndamba qutuγtu-yin tuqai daγuu nuγud-un űge-yin qaričaγulul (S. Buyannemekű-yin “Oyiraki čaγ-un tobči teűke” jűjűge-dű bui “jaγun lang-un jiruγ-a luus-a” daγuu-yin űge-yi busud qubilburi-tai qaričaγulqu ni). “Sonumbaljour-un Buyannemekű [1-4 ]” sudulul. Wang Manduγ-a γoullan nayiraγulba, Őbűr Mongγol-un keblel-űn bűlűglel, Őbűr Mongγol-un arad-un keblel-űn qoriy-a, 389, 89-108

2012                Образ-фетиш, образ-тотем, образ-дух. «Проблемы современного монголоведения», Сборник научных статей к 70-летию Монгольского Государственного Университета, ответственный редактор В.И.Рассадин, Улан-Батор – Элиста, 147 с. с. 94-101

2012                Монгол үлгэрийн төрөл зүйлийн ангилал хийгээд онцлог байдал. «Хэл зохиол судлал » ШУА-ийн хэл зохиолын хүрээлэн, боть V /37/, 1-32 дэвтэр, Fasc 19, Улаанбаатар, 168- 179

2012                Говь мэргэн вангийн хошуунд тахигдаж байсан “Хангал ихт цагаан тугийн” тахилга, бэлгэдэл. “Дорноговь судлал- 2012” эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл,  Улаанбаатар, 8-24-р тал.

2012                Гэндүндүв Далай Ламын “Сайн зурагт эх” зохиолын шинэ орчуулга, бэлгэдэл утгын тайлал. I хэсэг, ШУА-ийн Хэл, зохиолын хүрээлэнгийн “Төвд судлал” цуврал [Tibetan Studies], Volume I, Paper  6, Улаанбаатар, 2012, 63-74

2012                Халх туулийг түүхчлэх гэсэн оролдлого. “Аман зохиол судлал” [Studia Folclorica], ШУА Хэл зохиолын хүрээлэн, Tomus XXXIII, Fasciculus 2, 16-29

2012                Бэлгэ дэмбэрлийн үг. Г.Нандинбилигийн хамт, “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг,  XХХV боть, Улаанбаатар, 2012,176-184

2012                Мифическое время в монгольском эпосе. “Монголын соёл урлаг судлал” Монгоын соёл, урлагийн их сургууль, Соёл урлаг судлалын хүрээлэнгийн цуврал, XIV боть, Улаанбаатар, 2012, 54-63

2012                Knowledge of Mongolian herdsmen on pasture, water and camp-site. “Nomadic”, Monthly Newspaper, International Institute for the Study of Nomadic Civilizations, 2012, No 85, p. 6

2012                Reading on System and Quality of Mongolian Symbolism. “Study of Mongolian Symbolism: Quest and Perspectives”. Proceeding of International Conference 08-10 September 2009, Edited by S.Dulam and G.Bamana, Ulaanbaatar, Mongolia, 2012, p. 1-19

2011                Chinggis Khaan’s Sacrifice in Mongolia and Abroad. Travaux de Symposium International Le livre. La Roumanie. L’Europe – Troisième édition –  20-24 Septembre, 2010, 300 ans après la intronisation de l’érudit roumain Dimitrie Cantemir en Moldavie, TOME III : La troisième section – ÉTUDES EURO- ET AFRO- ASIATIQUES-  ÉDITEUR BIBLIOTHÈQUE DE BUCAREST, BUCAREST, p. 601-610

2011                Знания монгольских скотоводов о пастбищах, водных источниках и типах стойбищ. Вестник бурятского научного центра сибирского отделения российской академии наук, 2011, № 4, с. 78-84

2011               Түүх домгийн судлал ба Антоон Мостаэрт. “Антоон Мостаэрт ба монгол судлал” эрдэм шинжилгээний эмхэтгэлд, Эрхлэн хэвлүүлсэн Г. Цэцэгдарь, Антоон Мостаэрт монгол судлалын төв, Улаанбаатар, 2011, 321-327

2011               The classification of Mongolian Folktales. International Workshop on the Story Heritages of Asia. Host: Ministry of Culture, Sports and Tourism, Republic of Korea, Organizer: Asia Culture Network, Seoul, Nov 9-12, 2011, Papers in English 24-40, in Korean 36-51

2011               “Жангар” туулийн зөн билгийн мэдлэг: уран сэтгэмж, бодот үнэн. “Жангар тууль судлал” эмхтгэлд, Bibliotheca Oiratica XXII,  Эмхтгэн хэвлэлд бэлтгэсэн Т.Баясгалан, эрхлэн хэвлүүлсэн На.Сүхбаатар, Улаанбаатар, 2011, 7-20

2011               Харьцуулсан домог зүйн судалгааны хүрээ. “Харьцуулсан аман зохиолын асуудлууд” номд, Редактор Д.Оюунбадрах, Улаанбаатар, 2011, 162 т.х. 7-34-р тал

2011               Хүннүгийн шашин, соёлын сурвалж. “Монголын тулгар төр, Хүннү гүрэн байгуулагдсаны 2220 жил” эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл, Улаанбаатар, 61-75-р тал

2011               The symbolic system of Mongolian numbers    . In “Nomadic civilizations in cross cultural dialogue”, Edited by Prof. B.Enkhtuvshin, International Institute for the Study of nomadic Civilizations, Ulaanbaatar, 2011, 279-281

2011               Мөнх тэнгэрийн шүтлэг хийгээд монголчуудын оюун санааны өвөр төрх (гүн ухааны баримтлал). “Шинжлэх ухаан, амьдрал” сэтгүүл, 2011, № 2, Улаанбаатар, 43-53

2011               Багшаас дамжсан тогтсон тааллын сургаал. “Лам нарын сэтгүүл”, 2011 оны № 1 (5), 89-94-р тал

2011               Бурханы шашны сансрын домог зүйн нэр томъёоны орчуулга: О.М.Ковалевскийн жишээн дээр. ОУХС-ийн 20 жилийн ойн хүрээнд нэрт монголч эрдэмтэн О.М.Ковалевскийн мэндэлсний 210 жилийн ойд зориулсан “Орчуулга болон толь зүйн асуудал” сэдэвт олон улсын ЭШ хурлын эмхтгэл, Улаанбаатар, 2011, 52-63; “Н.К.Рерих ба Ю.Н.Рерих нар ба Монгол” номд, редактор Ш.Бира, Улаанбаатар, 2012, 178-181

2011               Монголын гурван өрөө онгин тамга Дэлхийн соёлыг хамгаалах гэрээний бэлгэ тэмдэг болсон нь. “Bulletin”, The IAMS News Information on Mongol Studies, 2008, No 2, 2009, No 1, p. 110-114; “Шинжлэх ухаан, амьдрал” сэтгүүл, 2011, № 1, Улаанбаатар, 59-6

2011               Солонгосын Дангүний домгийг монголчуудын баавгайн домогтой харьцуулах нь. “Аман зохиол судлал” (Studia Folclorica), Tomus XXXI, Fasciculus 3, Ерөнхий редактор, акад. Д.Цэрэнсодном, 2011, 43-62-р тал

2010               Монгол угсаатны аж байдлын үлгэрийн тухай. “Монгол судлал – өөрчлөгдөн буй ертөнцөд: Хөгжлийн хэтийн төлөв” аман зохиол судлаач, нэрт монголч эрдэмтэн Н.О.Шаракшиновагийн мэндэлсний 95 жилийн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал. МУБИС, Монгол судлалын сургууль. Международная научая конференция “Монголоведение в изменяющемся мире – перспективы развития”, посвященная 95-летию профессора, фольклориста и известного монголоведа Н.О.Шаракшиновой, г. Улан-Батор, 14-18 апреля 2010. Хурлын эмхтгэл 108-127-р тал.

2010                Алтай язгуур хэлтний одон эрхсийн домгийг харьцуулах нь. The Journal of Northern Cultures Studies, Institute of Northern Cultures Dankook University, 2010.7. 167-181

2010               Two Aspects Of The State Cult In Contemporary Mongolia : The Sacrifice To The Mountains And The Cult Of The Standards. Major State Rituals And The Reinvention Of Tradition In Contemporary Mongolia. with Bianquis I, In “Representing Power In Modern Inner Asia: Conventions, Alternatives and Oppositions», Edited by I. Charleux, G. Delaplace, R. Hamayon, and Scott Pearce, Center for East Asian Studies, Bellingham: Western Washington University Press, 2010, p. 37-54  

2010               Монгол бичгийн үүслийн домог, бэлгэдэл утга. Сургалт-эрдэм шинжилгээний бичиг № 6, “Гурван эрдэнэ” багшийн дээд сургууль, 2010, 47-51

2010                Монгол хэлний “bur-”, “bur-qа-”, “bur-qa-n” хэмээх үүр үгсийн тухай. “Лам нарын сэтгүүл”, 2010 оны 12-р сар, № 3, 24-29

2010               Төвдийн өндөрлөг, Хөх нуурын газраар аялахын зуур. “Лам нарын сэтгүүл”, 2010 оны 12-р сар, № 3, 132-133

2010               Boγda Jibzűndamba qutuγtu-yin tuqai daγuu nuγud-un űge-yin qaričaγulul (S. Buyannemekű-yin “Oyiraki čaγ-un tobči teűke” jűjűge-dű bui “jaγun lang-un jiruγ-a luus-a” daγuu-yin űge-yi busud qubilburi-tai qaričaγulqu ni). Öbűr mongɣol-un űndűsűten-ű yeke surγaγuli. Erdem sinjilegen-ű sedkűl, 2010 on-u 3 duγar quγučaγ-a, yerűngkei 110  duγar, “Лам нарын сэтгүүл”, 2010, №4, 23-31

2010               Монгол хувцасны үүслийн тухай бодрол шинжилгээ. “Дээлтэй монгол” эрдэм шинжилгээний хурлын товхимол, Үндэстний хувцас судлалын академи, “Монгол костюмс” төв, 2010, Улаанбаатар, 8-13

2010               Юннаны монголчуудын Чингис хааны тайлга тахилга. МУИС-ийн МХСС-ийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг, Боть XXXII (340) , Улаанбаатар, 2010, 131-138

2010               Монгол бүжгийн дохио зангааны бэлгэдэл. “Монголын соёл, урлаг судлал” цуврал, IX-X боть, СУИС, СУСХ, Улаанбаатар, 2010, 149-161

2010               Буха ноён олон монгол угсаатны шүтээн болсон нь: Буха ноёны домгийн өгүүлэмжийг харьцуулсан жишээн дээр. “Монголын соёл, урлаг судал” цуврал, IX-X боть, СУИС, СУСХ, Улаанбаатар, 2010,  49-77

2010               Comparison of characters and motives in mongol and Greek Myths. Lucrările simpozionului international Cartea. Romвnia. Europa. Ediţia a II-a – 20-24 septembrie 2009, 550 de ani de la prima atestare documentară a oraşului Bucureşti, Edited by A.Berciu, R.Pop, J.Rotaru, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2010, p. 507- 521

2009               Космогонические мифы и их символика в бурятском эпосе “Гэсэр”. В кн.: “Актуальные проблемы Гэсэриады: эпический текст и этнокультурные традиции”, Сборник научных статей, посвященный 100-летию со дня рождения фольклориста-эпосаведа А.И.Уланова, Улан-Удэ, Изд-во БНЦ СО РАН, 2009, с. 46-51

2009               “Жүмонгийн домог”, “Алангоогийн домoг” хоёрыг харьцуулах нь. (Солонгос, монгол хэлээр), Asian Comparative Folklore, 2009.12, 40, p. 33-59, Asia (magazine of Asian Literature), Vol.5, No. 1, 2010, p. 142-155

2009               Ойрадчуудын зад задлах, зад барих ёсны тухай. “Хэл зохиол судлал”, Tomus II (34), Fasc. 1-22 (12), ШУА, Хэл зохиолын хүрээлэн, Улаанбаатар, 2009, 94-102-р тал

 

2009               Монгол малгай – бэлгэдлийн онцлог. “Нүүдэлчдийн өв судлал”, Nomadic Heritage Studies, Museum Nationale Mongoli, Tomus IХ, Fasc. 1-12, 98-115; “Дээлтэй монгол” эрдэм шинжилгээний хурлын товхимол, Үндэстний хувцас судлалын академи, “Монгол костюмс” төв, Улаанбаатар, 2009, 108-132

2009                Хорио цээрийг тэрсэлбэл… “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг, Боть ХХХ (318), МУИС, Монгол хэл соёлын сургууль, Улаанбаатар, 2009,  207-215

2009           The Symbolic Meaning of the Direction Inside and Outside the Mongolian Yurt. Proceedings of the Second International Conference “Past and Present of the Mongolic peoples”, Edited by Tokusu Kurebito, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2009, p. 189-191

2009            Четыре ключевые проблемы в иследовании “Сокровенного сказания монголов”. Россия – Монголия: Самобытность и взаимовлияние культур в условиях глобализации, Санкт-Петербург, 2009, с. 205-218

2009                Teűken ba barimtatu jokiyal-un urүuүulun boduqui-du. Ulaүanqada-yin degedű surүaүuli-yin erdem sinjilegen-ű  sedkűl, gűn uqaүan neyigem-űn sinjilekű uqaүan-u keblel, 2009.2, №, 97, 1-4      

2009           A. Mostert-un “Ordus aman jokiyal” nom-du bayiqu «γangγ-a     γangγalaqu » yosun-u tuqai. Baraγun qoyitu-yin űndűsűten-ű yeke surγaγuli, erdem sinjilegen-ű sedkűl, 2009, I, 26-31

2009                Главная книга монголов. В кн.: Чингисиана: свод свидетельств современников. Перевод, составление, комментарии Александра Мелехина, Москва: Эксмо, 2009, с. 19-49  

2009                Бөөгийн хийрэн гэж юу вэ?.Оюуны хэлхээ” эрдэм шинжилгээний       бичиг, Боть I (03), Антоон Мостаэрт монгол судлалын төв, Улаанбаатар, 2009, 167-164

2009           Айл гэрийн ёс. “Монгол ёс заншил, зан үйлийн товчоон” номд, ШУА, түүхийн хүрээлэн, Угсаатан судлал, Нийгэм-соёлын антропологийн салбар, МУИС, Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль, Нийгэм-соёлын антропологийн тэнхим, Улаанбаатар, 2009, 25-38

2008                Нүүдлийн соёл иргэншлийн тухай зурвас өгүүлэх нь. “Нүүдэлчдийн өв судлал”, Tomus VIII, Fasc. 1, 2008,  7-19

2008             Ардын тоглоом наадам утга соёл, бэлгэдлийн цогцолбор мөн. “Аман зохиол судлал”, ШУА, ХЗХ, Studia Folclorica, Tomus XXIX, Fasciculus 2, 2008, 8-12

2008            Зүүн хойд Ази дахины эртний домгийн соёлт баатрын тухай. Монгол Улсын ШУА, Хэл зохиолын хүрээлэн, “Хэл зохиол судлал”, Боть I (33), 1-20 дэвтэр, Fasc 12, 2008, 120-127

2008         Академич Ц. Дамдинсүрэнгийн аман зохиол судлалын бүтээлүүд. “Монгол судлалын чуулган”, Монгол улсын боловсролын их сургууль, Монгол судлалын сургууль, № 5 (40), Улаанбаатар, 2008, 16-23

2008                Түүхэн дуу. “Монгол судлалын чуулган”, Монгол улсын боловсролын их сургууль, Монгол судлалын сургууль, № 5 (40), Улаанбаатар, 2008,  226-237

2008                Монгол шидэт үлгэрийн судалгаа, академич П.Хорлоогийн оруулсан хувь нэмэр. “Монгол аман зохиол, утга зохиолын онол, түүхийн асуудал” (хурлын илтгэлүүд), Улаанбаатар, 2008, 47-62

2008                Хасбуу тамганы домог, бэлгэдэл. “Mongolica”  An International Annual of Mongol Studies, Vol. 21 (42), 9th International Congress of Mongolists, Volume IV, Section IV “Culture and Art”, Ulaanbaatar, 2008, 80-91

2008                Аж байдлын уянгат дуу. “Монгол судлалын чуулган”, Монгол улсын боловсролын их сургууль, Монгол судлалын сургууль, № 4 (39), Улаанбаатар, 2008, 128-146 

2008                Монгол угсаатны Цагаан өвгөний шүтлэг, бэлгэдэл. “Монгол судлал”, МУИС, Монгол хэл соёлын сургууль, эрдэм шинжилгээний бичиг, Боть XXVII (285), Дэвтэр XXVI, Улаанбаатар, 2008, 207-217

2007                Ертөнцийн гурав. Studia Folclorica, Tomus XXVIII, Fasciculus 3, 2007, Улаанбаатар, 13-21, “Монгол аман зохиол, зан үйлийн судалгаа” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл, Улаанбаатар, 2007, 20-31-р тал

2007                On a Manuscript Copy of “The prayer of  Chinggis Khagan for the Great Sacrifice”, in “Statehood of nomads: History and Tradition”, IISNC., Ulaanbaatar, 2007,  p. 227

2007                Ардын дуу. – “Монгол судлалын чуулган”, Монгол улсын боловсролын их сургууль, Монгол судлалын сургууль, VII боть, ¹ 2 (38), Улаанбаатар, 80-99

2007                Монгол ардын уртын дуу. – “Монгол судлалын чуулган”, Монгол улсын боловсролын их сургууль, Монгол судлалын сургууль, VII боть, ¹ 1 (37), Улаанбаатар, 2007, 112-125

2007                Космогонические мифы бурятской Гэсэриады и их символика (Буриад Гэсэрийн тууль дахь ертөнцийн үүслийн домог, түүний бэлгэдэл зүйн асуудалд). – Вестник Бурятского государственного университета, Филология, Выпуск 7, 2007, Улан-Удэ, Изд-во Бурятского государственного университета, с. 283-285

2007                Монгол төрийн цагаан, хар туг-сүлдийн тахилга, бэлгэдэл /State Cult: Symbolism of White and Black Standards/  У.Б.Баркманн (Эрхлэн гаргасан). Чингис хаан хийгээд түүний өв: Монголчуудын дэлхийн их гүрэн. Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Урлаг, Үзэсгэлэнгийн Их Танхимд гаргасан “Чингис хаан хийгээд түүний өв – Монголчуудын дэлхийн их гүрэн” Бонн 2005.6.16-9.25 үзэсгэлэнд зориулж ДААД болон DFG-ээс зохион байгуулж хийлгэсэн Бага хурлуудын материал, Монгол Судлалын төв, Монгол Улсын Их Сургууль, Улаанбаатар, 2007, 115-128, 311-319

2007                “Boγda Činggis qaγan-u yeke tayilγ-a-yin őčig orusibai” kemekű γar bičimel-űn tuqai. Dumdadu ulus-un mongγol sudulul, olan ulus-tu solilčaqu erdem sinjilgen-ű tusγai sedkűl, ¹ 3, Vol. ¹ 211, 57-61

2007                Qasbuu tamaγan-u domuγ, belgedel. Baraγun qoyitu-yin űndűsűten-ű yeke surγaγuli, erdem sinjilegen-ű sedkűl, 2007, I, 45-52

2007                Ерөөлийн аялгуут аман яруу найраг. “Эрдэм шинжилгээний бичиг-V”, Тавдугаар дэвтэр, Чой. Лувсанжавын нэрэмжит Хэл Иргэншлийн дээд сургууль, Улаанбаатар, 2007, 6-27

2007                Some special Features in the Development of Mongolian Poetry, in “Poetry purifying the soul”, The XXVI World Congress of Poets, 2006, Ulaanbaatar,  2007, p. 33-40

2007                Өнгийн бэлгэдэл зүй. Соёл судлаач багш нарын үндэсний V семинарын материал. 2007.05.12, Улаанбаатар, 88-93

2007                Symbolism of the Mongolian White Banner and Ceremonies. In: “Mongolian Civilization and World Peace”: The Core Values of the Mongolian Peoples and Their Relevance to World Peace, Mongolian Peoples’ Federation for World Peace, New York-Seoul, 2007, p.220-236

2006                Монголын түүх уран зохиолд уламжилсан бэлгэ шинжих ёсны нэгэн зүйл, “Их Монгол улс, эзэнт гүрний түүх соёлын асуудлууд” (Их Монгол улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал). Улаанбаатар, 129-144

2006                Төрийн бэлгэдлийн уламжлал, шинэчлэл. “Монголын соёл судлалын асуудлууд” номд, Соёл, урлаг судлалын хүрээлэн, Улаанбаатар, 2006, 280-342

2006                Монгол утга соёл дахь шунхын бэлгэдэл. “Монгол судлал”, МУИС, Монгол хэл соёлын сургууль, эрдэм шинжилгээний бичиг, Боть XXVI (226), Дэвтэр XXX, Улаанбаатар, 168-174

2006                Бөө мөргөлийн тухай. “Монгол хэл, уран зохиолын боловсрол”, (Боловсрол, мэдээлэл, танин мэдэхүйн сэтгүүл), Шинэ зууны боловсрол төв.  Улаанбаатар, 33-35  

2006                Орчуулгын онолын гурван цаг, дөрвөн зарчим. “Яруу найргийн орчуулгын түлхүүр” номд, Улаанбаатар, 42-53

2005                Űge ayalγ-a, daγuu čimegen-ű belgedel.Őgedelejű bayiγ-a mongγol sudulul: Őnggeregsen ba iregedűi” olan ulus-un erdem sinjilgen-ű qural-un őgűlel-űn tegűbűri, Begejing yeke surγaγuli-yin mongγol sudulul-un čubural bičig, Begejing,  410-420

2005                Махаабхаарадын зарим монгол хувилбарын тухай.  Монгол, Энэтхэг улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүд.   Улаанбаатар, 165-180

2005                Магтаалын аялгуут аман яруу найраг, “Эрдэм шинжилгээний бичиг”-IV, Чой. Лувсанжавын нэрэмжит Хэл иргэншлийн дээд сургууль,  Улаанбаатар, 59-92

2005                Д.Равжаагийн яруу найргийн уянгын учир, “Эрдэнэ Ноён хутагт Данзанравжаа” (Данзанравжаагийн мэндэлсний 200 жилийн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл). Tomus 1, Fasc. 1-24, Улаанбаатар,  29-38

2005                Оньсоголох урлагийн учир, “Монгол судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” МУИС-ийн Монгол хэл, соёлын сургууль, Боть XXV (248), Улаанбаатар, 107-128

2005                Монгол утга соёлыг судлах орчин үеийн шинжлэх ухааны арга зүйн чиг хандлага. “Монголын соёл урлаг судлал”, № VII-VIII, СУИС, СУСХ, Улаанбаатар, 40-53

2005                Монгол хэл соёлыг минь мохоох гээд байна уу даа, “Монгол хэл бичиг”-I боть, “Монгол Улсын Төрийн хэлний зөвлөл” Улаанбаатар. 

2004               Mongγol udq-a soyul daki belgedel jűi. “Őbűr mongγol-un Űndűsűten-ű yeke surγaγuli-yin erdem sinjilgen-ű sedkűl”, 84 dűger boti, nigedűger quγučaγ-a,  p. 89

2004                Жангарын тууль дахь доод тивийн домог. Джангар и проблемы эпического творчества. Материалы международной научной конференции, 22-24 августа 1990 года, Элиста, 2004, с. 313-317

2004                Spirits and Ghosts in Mongolia. In “Shamanism”. An Encyclopedia of World Beliefs, Practices, and Culture. Volume I, II, Edited by Mariko Namba Walter and Eva Jane Neumann Fridman, ABC CLIO, Santa Barbara, California; Denver, Colorado; Oxford, England, p. 627-629 (Дэлхийн бөө судлалын нэвтэрхий толь)

2004                Проблемы фиксации и интерпретации текстов, восходящих к шаманской традиции (Бөө мөргөлийн эх бичвэрийг сурвалжлан цуглуулж хэвлүүлэх асуудалд). В кн: Письменное наследие монгольских народов, Материалы I международного семинара, Улан-Удэ, 11-18

2004                Монгол, герег домгийн зарим дүр, өгүүлэмжийг харьцуулсан нь,  “Mongolica”, An International Annual of Mongol Studies, Vol. 14 (35), 121-137

2003               Өвөг монголчуудын шүтлэг дэх бэлгэдэл. “Үндэсний монгол судлал”, 2003, ¹ 1, 99-107

2003                Хангал ихт цагаан тугийн бэлгэдэл, тайлга тахилга. МУИС, МХСС, “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг- XXI (220 боть), Улаанбаатар, 128-145  

2003                Алаг сүлдийн тайлга. “Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүй” сэтгүүл, 011 /007/, 6-8

2003                Буха ноён как обьект поклонения монгольских народов (Буха ноён олон монгол угсаатны шүтээн болсон нь: Буха ноёны домгийн өгүүлэмжийг харьцуулсан жишээн дээр), В кн: Этнокультурное образование: совершенствование подготовки специалистов в области традиционных культур, Материалы IV международного научного симпозиума, Том II, Улан-Удэ, 5-36

2003                Хуур хөгжмийн үүслийн домог, зан үйл, бэлгэдэл. “Монголын соёл урлаг судлал” № V-VI, СУИС, Улаанбаатар, 234-264

2002                Mongol symbolism. “Nomadic”, International Institute for the Study of Nomadic Civilization, January 2002

2002                Tuuli “Bjanγar”-in bāturuudiin jang tőrkő, belgedel udqa. “Oirodiin sudulul”, I, 2002, No 42, 41-48

2001                Газар эхийн шүтлэг тахилга. “Монгол иргэншлийн үлэмж өв” номд, Улаанбаатар, 49-52

2001                Чингис хаан, түүний удмынхны хууль цаазын дурсгалын нэр томьёо, утга найруулгын шим  “Чингис хаан судлал” цуврал, боть II, дэвтэр II, х. 10-12

2000                Сүнсний тухай монгол бөө мөргөлийн үзэл. “Аман зохиол судлал”, ШУА-ийн ХЗХ-ийн цуврал, боть XXII, дэвтэр XI. Улаанбаатар, 110-114

1999                “Ертөнцийн модон”-гурван тив. “Аман зохиол судлал” ШУА-ийн ХЗХ-ийн цуврал, боть XXI, дэвтэр XI. Улаанбаатар, 56-63

1999                Баянхонгорын сан тахилга-“Өлзийт далайн уйлга”. “Ламын гэгээн Лувсанданзанжанцан” номд, Улаанбаатар, 123-136

1999                “Домог бүтвэр” хийгээд домог зүйн чанад утга.  “Монголын соёл урлаг судлал” эрдэм шинжилгээний цуврал. I-II.  Улаанбаатар, 195-199

1999                Цагийн бэлгэдэл. МУИС, Монгол судлалын сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг. XIV (151) боть. Улаанбаатар, 105-136

1998                Le sens et le chamanisme en Mongolie. “Anthropologie du sensoriel” (Les sens dans tous les sens), L’Harmattan, Paris-Montrέal, 151-156

1998                Монгол туульсын зан үйлийн шинж, бэлгэдэл. “Төв Азийн тууль” олон улсын симпозиум-их наадам, Редактор Д. Цэдэв. Улаанбаатар, 297-300

1998                Монголчуудын эртний шүтлэгийн хэлбэр. ШУА-ийн ХЗХ “Уран зохиол судлал”, Tomus 5 (XXII), Fasc. 5,  33-50

1997                Монгол утга соёл дахь бэлгэдлийн гүн ухаан. МУИС-ийн Монгол судлалын дээд сургуулийн “Эрдэм шинжилгээний бичиг”, Боть 9, дэвтэр 19, Улаанбаатар, 1997, 147-152-р тал.

1997                Зава Дамдины “Хорчойнжүн” зохиол дахь домгийн өгүүлэмж. “Лавайн эгшиг” (Бурхан шашны судлал, мэдээллийн сэтгүүл), Гандан тэгчэнлин хийд, 27-32

1997                Мөнх тэнгэрийн тахилгын бэлгэдэл  МУИС, МСХ, “Эрдэм шинжилгээний бичиг”, Боть 8 (116), 1-17 дэвтэр, IX дэвтэр, 75-94

1996                Гурван тооны бэлгэдэл. МУИС, МСХ, “ЭШБ”, №7 (117), 132-147

1996                Mongγol-un orčin űy-e-yin uran jokiyal-un tuqai. “Erdem sinjilgen-ű materiyal”, Liyooning muji-yin mongγol kele bičig-űn neyigemlig, 1-8

1995                Монгол тооны бэлгэдлээс (нэгийн тооны бэлгэдэл, хоёрын тооны бэлгэдэл). МУИС, МСХ, “Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №6 (114). 78-92

1995                Соёлын үүслийн домог. МУИС, МСХ, “Эрдэм шинжилгээний бичиг”,  №4 (110). 32-37

1995                Уйгар-цаатан ардын бөө мөргөл, угсаатны зүйн талаарх ажиглалт. МУИС, МСХ, “Эрдэм шинжилгээний бичиг”, 1995, Боть 5 (133). I-XXI дэвтэр, XVI дэвтэр, 106-114

1994                Domuγ  jűi-yin uqaγdaqun. Čečegtű čayidam”, 2, 85-89

1994                Animalitй et Humanitй dans le chamanisme des Darkhates de Mongolie  /With M-D. Even/ Йtudes mongols et sibйriennes”, № 25.   

1992                Монгол домог зүй. МУИС-ийн “Монголын судлалын бичиг” №2

1991                Бодь мөрийн зэргийн хураангуй утгаас. “Энэрэн нигүүлсэх бурханы сургаал” номд. “Номын хүрдэн” нийгэмлэг, Улаанбаатар, 1991, 69-77 

1991                К вопросу о взаимоотношении индийской и монгольской мифологий.  МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн “Монгол судлалын бичиг”. №1, 12.

1990                Главная книга монголов.  М., 1990, Журнал “Москва” 1990, №9. 185-186, Предисловие в кн: ”, “Сокровенное сказание монголов”, 7-12

1990                “Монголын нууц товчоон” дахь зүүд зөн совингоор бэлгэдэх ёс. ШУА-ийн мэдээ, сэтгүүл №2, 61-74

1989                Газар дайдын домог. ШУА-ийн ХЗХ-ийн “Аман зохиол судлал” цуврал, №13.

1987                Хүний үүслийн домог. ШУА-ийн ХЗХ-ийн “Аман зохиол судлал” цуврал. Улаанбаатар.

1987                Conte, chant et instruments de musique (Quelques legendes d’origine mongoles)Йtudes mongoles” 18, 33-47

1986                Роман туурвил дахь сэтгэлийн шинжилгээний тухай. “Утга зохиолын шүүмжлэл” номд. Улаанбаатар.

1986                Солярные и лунарные мифы. “Аман зохиол судлал” (Studia Folclorica), ШУА Хэл зохиолын хүрээлэн,Tomus XIII, Fasc. 1-15 (11), Улаанбаатар,173-179

1986                Uran dűri, domuї jűi-yin sedkilge. “Altan tűlkigűr”, 3 duγar quγučaγ-a,  75-78

1985                A Propos de la maniere dite tuul’ xailax de chanter L’epopee “Fragen der mongolischen Heldendichtung” Teil IV, Vortrage des 5, Epensymposiums des Sonderforschungsbereichs 12. Bonn, Herausgegeben von W.Heissig,  Otto Harrassowitz, 14-25

1985                Da. Načuγdorji-yin tuqai sin-e medege. “Оyun tűlkigűr”, 4 dűger quγučaγ-a, 51-53

1984                Мифы о созвездии Плеяды. “Аман зохиол судлал” (SF), ШУА Хэл зохиолын хүрээлэн, Tomus XIV, Fasc. 1-10, Fasc. 6, 192-198

1981                Орчин үеийн яруу найрагт зан төрхийг дүрсэлж байгаа зарим онцлог. “Монголын утга зохиолын судлал, шүүмжлэл” номд, УХГ, Улаанбаатар, 78-84

1979                Галаар бэлгэдэх бэлгэдэл домог зүйтэй холбогдох нь. МУИС-ийн ЭШБ., №2 (68), Улаанбаатар, 117-126

1979                Астральные мифы. МУИС-ийн ЭШБ, №2 (68), Улаанбаатар, 127-160

1979                Космогенез в монгольской мифологии. МУИС-ийн ЭШБ, №2 (68), Улаанбаатар, 97-116

1978                Д. Нацагдоржийн шинжлэх ухааны аястай яруу найраг. “Д. Нацагдоржийн уран бүтээлийн тухай” номд, УХГ., Улаанбаатар 

1974                Басня о льве и зайце. МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №50, 11-20

1974                Миф о Хормусте обманувшем асуриев. МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №49, 181-190          

Онол, шүүмжлэл, сурталчилгааны өгүүлэл

2014               Мал ахуйн соёл. “Үндэсний мэдээ” сонин, 2014.05.28, No 105 /720/, 1, 10, 11-р нүүрт

2014               Өмнөх үг. Д.Равдансамбуугийн “Мөнхийн уянга” номд, Улаанбаатар, 4-6

2013               Уншсан номынхоо баатруудыг өрөвдөөд уйлдаг байлаа. “Нийслэл таймс” сонин, “Ном уншихуй” булан,  2013-10-02,  No191 (1151)

2013               Нэгэн хүмүүний цадиг, Монгол соёлын долгион. “Өнөөдөр” сонин, 2013-09-16, No 203, D6

2013               Би баялаггүй нутагт төрсөндөө баярладаг. “Өнөөдөр” сонин, 2013-09-03, No 203 (4997), C1, C3

2013               Шүлгийн цаанаас бодгаль гэрэлтмүй. У.Бямбанямын “Анир гүм” шүлгийн эмхтгэлийн өмнөтгөл, Улаанбаатар, 80 т.х.

2013               Япон – монгол соёлын номун гүүр. “Япон – монгол хэлний зүйр цэцэн үгийн  толь” номын өмнөх үг. Хянан тохиолдуулсан С.Дулам, Улаанбаатар, 484 т.х. 5-8-р тал.

2013               Монгол хүн монгол хүндээ эх орон нь болох цаг ирсэн [Ярилцлага]. “Өдрийн шуудан” сонин, 2013-03-01, Баасан 040 939 , 1, 5-р нүүр

2013               Ромчууд ч “чонон сүлдтэн” байсан: [Ярилцлага]. “Алтан гадас” сэтгүүл, 2013. 02, No 109, 38-40

2013                Хүмүүн бид ичиг, ичиг. “Өнөөдөр” сонин, 2013-01-08, No 005 /4769/; линкүүд -dayarmongol.com/index.php/187-16; www.mongolnews.mn/i/38510; toim.orloo.info/Мэдээ/; www.facebook.com/greenbough; http://www.greenbough.mn/article.php?content=232;

                        http://www.mminfo.mn/content/39003.shtml?alias=literature

2012                Шарль Бодлерийн намтар бүтээл, яруу найргийн орчуулга. «Урлагийн ертөнц » сар тутмын сэтгүүл, Сэтгүүлийн эрхлэгч Д.Батмөнх, Улаанбаатар, 4-6

2012               Соёл иргэншлийн парк байгуулъя. Соёлын өв судлал, бүтээлч үйлдвэрлэл, соёлын аялал жуулчлал, соёл урлагийн боловсрол /“Соёл ба хөгжил” чуулган угтсан хэлэлцүүлэгт хэлсэн үг/. Улаанбаатар, 2012 оны 12-р сарын 12-14, Эмхтгэлийн 147-149-р тал.

2012               Эрдэм цогцолсон 30 жил. “Дурсамж-30”  номд,  Улаанбаатар, 3-6-р тал

2012               Үүрийн гэгээний яруусалт найраг: Дан. Нямаагийн “Бумбын ордны цэнхэрлэг” номын тухай. “Өнөөдөр” сонин, 2012. 10. 09 [4698], D2

2012               Хүн судлалын онолын анхны монгол туурвилын тухай. Бум-Очир Д., Мөнх-Эрдэнэ Г. Нийгэм, соёлын хүн судлалын онолын үүд. Редактор С.Дулам, Г. Баттогтох, Улаанбаатар, 2012, 225 т.х. номын өмнөх үг.

2012                Бэр гуйх хүнээр амьдрал тогтвортой, эрүүл саруул, сэтгэл түвшин хүнийг сонгодог [ярилцлага]. “Uptown” сэтгүүл, 72, 22-26

2012               Шавийн эрдмийг нээхүй. Э.Эрдэнэцэцэгийн “Намрын сүүрс” шүлэг, өгүүллэг, туужийн анхны номын өмнөтгөл, Улаанбаатар, 2012, 6-9

2012               Орчлонгийн жамыг тэмтрэгч хиян дөрөвтүүд. Д.Нямдоржийн “Хусны навч” яруу найргийн эмхтгэлд бичсэн өмнөтгөл. Улаанбаатар, 3-15; “Өнөөдөр” сонин, 2012. 07.19,  163 (4627)

2012               Хуучны ном сударт мөнгө хайрладаггүй, долоо дахь үеийн бичээчийнх. “Өдрийн сонины” “Танайд өнжье” булан, 2012.04.16, № 095 (4110), I, XII-XIII тал

2011               Хүмүүний сүйрэл –I: Пост-пост модерн бодрол.  “Өдрийн сонин”, 2011. 12. 24, No 309 /4011/

2012               Хонгорын уянга. Б.Жавзандуламын “Хайраан би бие болгоно” шүлгийн түүвэрт бичсэн өмнөх үг. Улаанбаатар, 3-4

2012               Алан гоо эхийн сургаал дахь таван сумны бэлгэдэл. “Алун гоо экологи” сэтгүүл, 2012, № 001 001, 7-8

2012               Chaire UNESCO Alimentation: l’excellence arrive de Mongolie.

                       Hebdo d’information locale, No 37, p. 13, avec un photo

2012               Хүмүүний сүйрэл –II: Пост-пост модерн бодрол. “Өнөөдөр” сонин, 2012. 01. 13, No 010 /4474/, 2012. 01.14, 011 /4475/

2011               Дөчин гурван жил та нартайгаа. МУИС-ийн Уран зохиолын нэгдлийн “Бүтээлийн эмхэтгэл-III” номын өмнөх үг, Улаанбаатар, Дөчин таван жил та нартайгаа. “Дурсамж-30”  номд,  Улаанбаатар, 65-66-р тал

2011               Мэдэж мэдрэшгүйг мэдрэх “хиян” шүлгийн эрин айсуй. Залуу яруу найрагч Д.Нямдоржийн “Өвсний нүд” хиян гуравт шүлгийн түүврийн өмнөх үг, Улаанбаатар, “Өнөөдөр” сонин, 2011. 11. 24, Пүрэв, № 272, Е3  

2011               Манай зочин (ярилцлага). “Гадаад хэл заах арга зүйн асуудал” (Гадаад хэлний онол- заах арга зүй, нрдэм шинжилгээний сэтгүүл), МУБИС, № 29, 4-11

2011               Яагаад гэвэл бид чинь эртний хүмүүс шүү дээ. “Leader” Mongolian free magazine, Тусгай дугаар № 003, 74-75-р тал, “Миний нутаг”, Гэр бүл, нийгмийн хөгжлийг дэмжигч улирал тутмын чөлөөт сэтгүүл, 2014, No 01, Наадмын тусгай дугаар, 23-24-р тал.   

2011               “Эвдэрхий хэрэм” хэдий үеийнх вэ? “Шинжлэх ухаан, амьдрал” шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн сэтгүүл,Хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга Л.Дашням, Улаанбаатар, 54-55

2011               Orusil- erdemten Sarangerel-űn “Mongγol uγsaγatan-u jangšil soyul-un űndűsű” nom-un tuqai Űndűsűten-ű keblel-űn qoriy-a, 1- 3

2011               Арван ухаанд хайлсан их багштан. “Лам нарын сэтгүүл”, 2011 оны № 1 (5), 88-р тал

2011               Чин Сүзэгт Номун ханы өв соёлын тухай нэгэн иж бүтээл (Өмнөх үг). Н.Нарангэрэл “Чин Сүзэгт Номун ханы өв соёл”, Монголын Үндэсний Музей, Улаанбаатар, 2011, 293 т.х.

2011               Бөө мөргөл гэж юу вэ. “Тэнгэрлэг бөө” танин мэдэхүйн сэтгүүл, 2011 оны 1-р сар, № 1, 2-7

2010               Ordos uyangγ-a. Őbűr Mongγol-un iraγu nayiraγči Bo. Čenggeltü-yin «Gerel-eče γadan-a»  iraγu nayiraγ-un emkidkel-ün emüneki üge, Őbűr Mongγol-un arad-un keblel-űn qoriy-a, 1- 3

2010                Монголд минь ийм хүмүүс олшроосой! (Өмнөх үг). Б.Батжаргал. “Монгол омогшил” ном, Улаанбаатар, 2010, 247 т.х. 3-4

2010                Түүнд бүх юм бий, гагц... (Өмнөх үг). Залуу яруу найрагч Бямбацогтын Ганхүрэлийн “Сарны зүүд” яруу найргийн түүвэр,  Улаанбаатар, 3-6-р тал

2010                Херман Хессегийн оюун сэтгэлийн ертөнцөөс (Өмнөх үг). Херман Хессе. Сиддхартха. Франц хэлнээс орчуулсан Т.Алтанцэцэг, 2010, 142 т.х.

2010                Ц.Бавуудоржийн “Монголын их амар амгалан”-гаас “Pax Mongolica” хүртэл. “Цогдоржийн Бавуудорж: Яруу найргийн хорин жил” ном, 80-85

2010                Сэтгэлийнх нь ертөнц лүү нүдээ дүрцгээ. Н.Нарангэрэл “Тийн мэдрэхүйн гуниг” номын өмнөх үг.

2009                Ламын гэгээний лагшин эрихийн өв. “Ламын гэгээний лагшин эрих” катологт, эрхлэн нийтлүүлсэн Л.Энхтуяа, Н.Нарангэрэл, Улаанбаатар, 2009 оны 7 дугаар сарын 23, 4-5-р тал

2009                Ламын гэгээнтний эрдэм соёлын гэгээ. “Тэнгэрийн тойн Лувсанданзанжанцан” эмтгэл, эмхтгэж хэвлэлд бэлтгэсэн С.Юндэнбат, Улаанбаатар, 2009 оны 7 дугаар сарын 23, 4-5-р тал

2009                Домогт дуу-дуун домог. Л.Хэрлэн, Д.Энхмаа “Домогт дууны зуун дээж” номын редакторын өгүүлэл, Улаанбаатар, 2009, 1-р тал

2009                Домог зүй бол оюун санааны археологи. “Улаанбаатарын сонин”, 2009 оны 6 дугаар сар, № 24 /051/

2009                “Тэд цаанаа л нэг өөр…”. Бүтээлийн эмхтгэл-II, МУИС-ийн утга зохиолын нэгдэл, Улаанбаатар, 2009, 3-7

2009                Монгол ахуй, сэтгэлгээний тухай шастир түүхээс сөхвөл. “Монгол ухаанаар хөгжихүй” номд, Улаанбаатар, 63-71

2009                Эрдмийн далай (дурсамж). Зуун насыг насалж, зургаадай таяг тулж буй Я.Шаарийбуу багштан (эмхтгэл). Улаанбаатар,  216-217

2008                Өлзий үг. Gaby Bamana, On the Thea Roаd: A Journey into Mongolian Life and Culture (Цайны замаар) номд бичсэн оршил. Ulaanbaatar, 2008, 4-8

2008                Хэл, уран зохиол хоёрыг салгах аргагүй. “Даяаршил- хэлний бодлого- олон нийтийн мэдэээллийн хэрэгсэл”, Улаанбаатар, 2008, 50-52

2008                Сайхан монгол хэлээрээ зөв ярьж сурцгаая. “Монгол тэмүүлэл- сайхан Монгол орон” сонин, 2008 оны 3-р сар

2008                Уран зохиолын боловсролын хичээнгүй мэргэн. Д.Гомбожав. Гурван голынхон миний өвөг дээдэс (эргэн дурсах он жилүүдийн ойллого) номын өмнөх үг. Улаанбаатар, 3-5-р тал.

2008                Ёс заншлаар бол ерөнхийлөгч л их бүхэл тавих ёстой (ярилцлага). “Өнөөдөр” сонин, 2008.02.07, ¹ 031 (A6)

2008               Ухаарлын үрээс жимс цэцэглэнэ. С.Цэгмид. Ухаарлын үр номын өмнөх үг. Улаанбаатар, 3-4

2007                Уялга үг. Бүтээлийн эмхтгэл-I, МУИС-ийн утга зохиолын нэгдэл, Улаанбаатар, 2007, 3-5

2006                Өлзий үг. Ч.Далантай. “Охъюу эрдмийн уурхай” номын өмнөх үг. Улаанбаатар, 3-4

2006                Титим, шүд, нуруу, шилбэтэй тэр чигээрээ хүн-бичиг минь. “Өнөөдөр” сонин, 2006, ¹ 129, “Монгол хэлбичиг”, III боть, Улаанбаатар, 2006, 82-84

2006                The descendants of Chinggis Khaan are everywhere. “Mongolica”, Spring, 20-26

2006                Эртний дорно дахины уран зохиол. “Зохист аялгуу” сэтгүүл, ¹1, 139-146

2006                Монголыг хүмүүс зүрх сэтгэлээсээ сонирхож байна. “Өнөөдөр”, 2006.02.19, ¹ 6-7

2006                Хүмүнийг бясалгагч яруу найраг.Францын яруу найраг” номд, “Дэлхийн шилдэг яруу найраг” цуврал, V  боть, 7-16.

2005                Цагаан сарын төрт ёсны бэлгэдэл. “Тэргүүн”, 2005.02, ¹ 21, 22

2003                Равжаа хутагтын оюуны мандал. “Өдрийн сонин”, 2003.07.21, ¹ 171

2003                Өвөөгийнхөө үлгэр туульсыг сонссоор… “Баянхонгор таймс”, 2003.05.30, ¹ 12

2003                Аргусан хуурч биш, “хорч”. “Улаанбаатар таймс”, 2003.06.27

2003                Энхрий багаас дуудсан эрдэм номын зам. “Хүрээ хэмнэл”, ¹ 40

2002                Яруу найраг гэдэг өөрийгөө илэрхийлэх илэрхийлэл. “Зохист аялгуу”, 2002.04, ¹ 07

2002                Хуучин судар эргүүлэх… “Монголын мэдээ” (Алаг шаазгай), 2002.11.08, ¹ 222

2000                Шаазгайн үг (Өхөөрдөл үг). “Цэцэн хүү” хүүхдийн уран сайхны сэтгүүл, № 2, 28-р тал

2000                Монгол бэлгэдэл зүй бол шинэ шинжлэх ухаан. “Амралтын сонин”, 2000.01.16, ¹ 3, 4

1999                Монгол соёл иргэншил мянган жилийн түүхтэй. “Зууны мэдээ”, 1999.06.03, ¹ 107

1999                Дархадын Зөнөг хайрхан. “Зууны мэдээ”, 1999.12.14, ¹ 252

1997                Найрагчийн зан чанар (Яруу найрагч Л.Лувсандоржийн тухай болон хэвлэгдээгүй шүлгүүд нь). “Утга зохиол”, 1997.11, ¹ 21, 22

1997                Le chamanisme: une éducation de l’âme. “Le journal de L’Université des Sciences Humaines de Strasbourg”, ¹ 48

1997                Олон ертөнцийн ганц хэл. “Ардын эрх”, 1997.04.25, ¹ 143

1997                Ертөнц төгсөх цагт галт гөрөөс гүйнэ гэдэг“Засгийн газрын мэдээ”, 1997.12.03, ¹ 239

1996                Гаалидаасын намтар бүтээл. “Утга зохиол”, 1996.02.02, №2.

1996                Бөө мөргөлийн домог зүй, бэлгэдлээс. “Улаанбаатар”, 11-13, №33.  

1994                Salutations mongoles. ANDA Bulletin  trimestriel d’information et de liaison sur la MONGOLIE, 12/1-2

1993                Цээж эрдмээ өвлөе. “Ил товчоо” IX,  10-20, №24.

1993                Монгол бичиг дэх бэлгэдэл сэтгэлгээ. “Засгийн газрын мэдээ”, №24. “Хөх товчоон” (Монголын утга соёл, урлаг уран сайхны чөлөөт сэтгүүл), 2009, № 03, 13-15

1993                Гэсэрийн туужийн дүрүүд. “Ил товчоо”, IV, 10-20, №15.

1993                Монгол тамга, бичиг үсгийн гарал үүсэлд холбогдох нь. “Соёл эрдэнэ”, №4 (4).

1992                Зөн билгийн ертөнц. “Цог”, №1, 6.

1991                Өнгөөр бэлгэдэх ёсон. “Ил товчоо”, №30.

1991                Нагаржуна: “Тасархай үгүй…мөнх үгүй…” “Ил товчоо”, №18.

1991                Билгүүн найрагч Ванчинбалын Инжаннаши. “Зохист аялгуу”, №4.

1991                Битүүлэх ёсны бэлгэдэл. “Ардын эрх”, №23.

1991                Шинэлэх ёсны бэлгэдэл. “Ардын эрх”, №26.

1990                Түүх,  уран зохиолын нэвтэрхий бичиг (“Монголын нууц товчоо” зохиогдсоны 750 жилийн ойд). “Утга зохиол”, 1990.07.27,  №31.

1991                Төрийн сүлд, тамга, далбаа. “Ардын эрх”, 1991.09.06, ¹ 151

1990                Өчил. “Үндэсний дэвшил”, 1990.07.28, ¹ 11

1990                Орчин үеийн уран зохиолыг шинээр үечлэх тухай (Монголын зохиолчдын ээлжит бус их хурал дээр хэлсэн үг). “Утга зохиол урлаг”, 1990.04.27, №18.

1990                Алтан боодос буюу оюуны хүлээс. “Зохист аялгуу”сонин. №5.

1990                Сэрэх сэнхрэхүйн уянга. “Утга зохиол урлаг” №3.

1990                Олон ургальч эв нэгдэл. “Утга зохиол урлаг”, 1990.03.09, ¹ 11

1990                Монгол хэл бичгийн өчигдөр, өнөөдөр, ирээдүйн тухайд. “Үнэн”, 1990.02.28, ¹ 50

1990                Умард далайн хөвөө хязгаар нутагт. “Үнэн”, 1990.01.20, ¹ 17

1989                Оюун сэтгэлээ чөлөөлөхүй. “Залуу үе” сэтгүүл, №3.

1989                Шинэ жаран-шинэ эрин. “Утга зохиол урлаг”, №22.

1988                Яруу найраг, хүн чанар, хариуцлага. “Утга зохиол урлаг”, 1988.04.16, ¹ 16

1988                Олон ургальч үзэл, оюун санааны шаардлага. “Утга зохиол урлаг”, 1988.12.09,  №50.

1985                Эерэг баатрын онолын асуудалд. “Утга зохиол урлаг”, 1985.02.08, ¹ 6

1985                Байгалийн жам, хүний сэтгэлийн уянга. “Залуучуудын үнэн”, 1985.01.18,  №8.

1984                Залуу яруу найрагчдын номын тухай. “Яргуй”, № 5.

1982                “Хөх тэнгэрийн хурын шивнээг…”.  “Утга зохиол урлаг”, № 36.

1981                Увсын залуу зохиолчдын бүтээлийн тухай. “Яргуй”.

1980                Доктор Жеймс Фрейзер, түүний “Федрус” сэтгүүл. “Залуучуудын үнэн”, 1980.02. 01, ¹ 13

1979                Сэтгэлийн орчлон тийш. “Утга зохиол урлаг”, №7.

1978                Түүхэн болоод баримтат зохиолын ургуулан бодохуйд. “Утга зохиол урлаг”, №18.

1975                “Үд дундын тэнгэрийг” ажиглавал… “Цог”, №3.

1975                Амьдрал, уран сайхны үнэн. “Утга зохиол урлаг”, №17.

1975                Уран бүтээлийн үүдэл санаа. “Утга зохиол урлаг”, №27.

1974                Уран сайхны чанар. “Утга зохиол урлаг”, №4.

Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүд

2014                «Боди мөрийн зэргийн» судалгааг «тахилын өгүүллээс» эхлэх нь (лагшин, зарлиг, таалал). Хэлбичгийн шинжлэх ухааны доктор, профессор Дандарын Ёндоны мэндэлсний 70 жилийн ойд зориулсан «Бичгийн ба аман зохиолын харилцааны асуудал» эрдэм шинжилгээний хурал, ШУА-ийн нэгдсэн I байрны 410 тоот хурлын танхимд, 12-р сарын 18, Улаанбаатар хот

2014                Орчин үеийн уран зохиолыг тэмдэгзүй- бэлгэдэлзүйн үүднээс судлах нь. «Даяарчлал ба нутагшил: Орчин үеийн монгол уран зохиолын онол ба үйлдлэг», Өвөр Монголын Их Сургуулийн монгол судлалын сургууль, Монгол улсын ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнтэй хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал, ӨМИС-ийн хурлын танхим, 11-р сарын 27-29

2014                Орчин үед тулгамдаж байгаа зарим нэр томъёог монголчлох асуудалд. «Монгол нэр томъёо судлал-70 жил» ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнгээс зохион байгуулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, ШУА-ийн нэгдсэн I байрны 410 тоот хурлын танхимд, 10-р сарын 13-14, Улаанбаатар хот

2014                Les 5 sens dans la culture chamanique: le goût et l’odorat des esprits /The 5 senses in Shamanic culture: tasting and smelling spirits. Les sens dans l’alimentation / Food and the senses, Université d’été 2014, Tours, du 31.08 au 07.09

2014                Oral history and Customs of Mongolian Aristocracy – Taiji nar during the Repression. Changing Patterns of Power in Historical and Modern Central and Inner Asia. Programme and Book of Abstracts. 7-9 August 2014, organised by International Institute for Asian Studies, International Unit for Central and Inner Asian Studies, Hosted by Ulaanbaatar University, p. 59-60

2014                Ламын гэгээн Лувсанданзанжанцаны намтрыг «Өөрийн явдал ёсны хураангуйгаар» тодруулах нь. «Ламын гэгээний өв соёл Төв Ази болон Монголд” Эрдэнэ бандид хутагт, хамба номун хан Ламын гэгээн Лувсанданзанжанцаны түмэн өлзий гийсний 375 жилийн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл, эмхтгэсэн С.Дулам, Улаанбаатар, 12-54-р тал

2014                Дилова хутагт ба өрнөдийнхөн. Дилова хутагт Жамсранжавын мэндэлсний 130 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал,  Монголын Бурханы шашны их сургуулийн хурлын их танхимд, 2014-04-28     

2014                Монгол хэлний шинэ хэрэглээ. МҮИС-иас зохион байгуулсан “Эх хэлний хэрэглээний тулгамдсан асуудалд” онол-практикийн бага хурал. МҮИС-ийн төв байр, 610 тоот танхимд, 2014-04-12

2014                Mongolian traditional culture in the context of globalisation. Symposium on “Mongolian responses to globalisation processes” – Bonn, 15th to 17th of January 2014   

2013                Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии : Истоки и современность. IV-я международная научно-практическая конференция, 09-10 октября 2013 г. Улан-Батор, Монголия, « Проблемы изучения тенгри в аспекте мировозренческой культуры», Материалы IV-й международной научно-практической конференции, с. 11-16  

2013                Монгол, казах домог туульсын харилцаа холбоо. «Алтайн казахууд» олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, 10 дугаар сарын 7-8, Өлгий хот, Багшийн коллежийн хурлын танхим

2013                Чой. Лувсанжав багштаны монгол судлалд оруулсан хувь нэмэр. Чой. Лувсанжавын нэрэмжит Хэл иргэншлийн дээд сургуулийн 20 жилийн ойд зориулсан «Чой. Лувсанжав багштаны монгол судлалд оруулсан хувь нэмэр- өнөө үе» эрдэм шинжилгээний хурлын хөтөлбөр, 9 дүгээр сарын 22, Улаанбаатар, Хэл иргэншлийн дээд сургуулийн хурлын танхим

2013                Монгол соёлын бэлгэдэл. «Япон-Монгол улсын даяарчлалын нөхцөл дэх хөгжлийн асуудалд» олон улсын эрдэмшинжилгээний бага хуралд тавьсан илтгэл, 9 дүгээр сарын 3, Монгол-Япон төвийн хурлын танхим 

2013                «Оюун түлхүүр»-ийн нэгэн шинэ бичвэрийг бусад хувилбартай харьцуулах нь. Германы нэрт монголч эрдэмтэн Валтер Хайссигийн мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулсан «Монгол уран зохиолын бичвэр судлалын асуудал» сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, 8-р сарын 21, 22, «Номун гэрэл төв»-ийн хурлын танхим, Улаанбаатар  

2013                Цуурын гарал үүслийн домог, аялгуу дуурьслын шүтэлцээ. ССАЖ яам, Соёлын өвийн төвөөс зохион байгуулсан, «Цуурын уламжлалт урлагийн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд» эрдэм шинжилгээний хурал, Хүүхдийн номын ордны хурлын танхим, 8-р сарын 14, Улаанбаатар

2013                Төв Ази дахины домог, үлгэр, туулийн баатар мангас, чөтгөр, шулмасын тухай (The fairytale and epic monsters of Altaic peoples). А салбар « Төв Азийн тууль : онол, аргазүй, хөгжил хувьсал», хуралдааны дарга С.Дулам, Т.Жамц, «Төв Азийн тууль-II» олон улсын симпозиум, их наадам, ШУТИС-ийн номын сангийн хурлын танхим, 8-р сарын 05-07, Улаанбаатар, Монгол улс 

2013                Oral history, reality and the biography of Sakya Pandita Kunga Gyaltshen and his writingis. Panel 45: Tibetan Literary Exchanges : Influences Between Genres and with Neighbouring Literatures, Convenor S.Dulam, Tuesday 23- Wednesday 24 July, No 265, Flr 2 Uni Bldg No 2, 13th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Sunday 21st July- Saturday 27th July, Ulaanbaatar, Mongolia   

2013                Дандончоймзад ламын цадиг намтрын мэдээ болон «Лусын ариусгал цогнойгчийн сэтгэлийг сэргээгч» бүтээлийн тухай. Монголын бурхан шашинтны төв, Гадантэгчэнлин хийдээс зохион байгуулсан, Монголын гүн ухаантан, номч мэргэн хамба, Дандончоймзад ламын түмэн өлзий гийсний 265 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал, Шашны их сургуулийн хурлын танхим, 6-р сарын 18

2013                Монгол хатдын ёс жудаг. Богд хааны ордон музей, Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын засаг даргын тамгын газар, Гандантэгчинлин хийдийн Эрдэм соёлын хүрээлэнгээс хамтран зохион байгуулсан «Сүүлчийн монгол хатад» эрдэм шинжилгээний бага хуралд тавьсан илтгэл, Богд хааны ордон музейн хурлын танхим, 5-р сарын 29

2013                Хүмүүн ертөнцийн аглагт өнгийх оролдлого. ШУА-ийн ФСЭХ, Монгол уламжлал академиас зохион байгуулсан «Монгол сэтгэлгээний уламжлал» олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, «Хан бүргэдэй» төв, 5-р сарын 23

2013                «Аяа, уул олон боловч» хэмээх сургаалын зохиолын тухай. Тавдугаар Ноён хутагт Д.Равжаагийн мэндэлсний 210 жилийн ойд зориулсан «Монголын утга соёлын үнэлэмжид Д.Равжаа судлалын эзлэх байр» сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын бүгд хуралдаанд тавьсан илтгэл. Г.Нандинбилигийн хамт, МУБИС-ийн «А» байр, 305, 306, 308 тоот танхим, 4 дүгээр сарын 19-20-нд; «Дорноговь судлал 2013», «Д.Равжаа судлал – 210 » олон улсын эрдэм шинжилгээний V бага хурал, «Соёмбо» цогцолборын хурлын танхим, 5-р сарын 18

2012                Ургаажийн жүжигчний дүрд хувирахуйн увдис. Монгол улсын ардын жүжигчин, найруулагч Д.Чимэд-Осорын мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулсан “Д. Чимэд-Осорын амьдрал, уран бүтээл” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хуралд тавьсан илтгэл, 2012-12-20, Улаанбаатар, СУИС-ийн “Оюутан” театр.

2012                Traditional Mongolian land characteristics: an ethno-archaeology analysis. Associazione Italiana di Etnoarcheologia-Onlus, International Conference on Ethnoarchaelogy: “The Intangible Elements of Culture in the Ethnoarchaeological Research”, Rome, 21/22/23 November, 2012, CNR – Pz.le Aldo Moro, 7, ABSTRACTS,  p. 6-7

2012                Монгол бичгийн талаарх төрийн бодлогын хэрэгжилт, өнөөгийн тулгамдсан асуудлууд. Их эзэн Чингис хаан мэнпэлсний 850 жилийн ойд зориулсан «Монгол бичгийн өдөр »-т хэлэлцүүлсэн илтгэл. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн дэргэдэх иргэний танхим, 11-р сарын 12.

2012                Монгол аман зохиол, уран зохиолын харилцаа холбооны асуудалд. «Монгол соёл, утга зохиол судлалын асуудлууд » МУИС-ийн Утга зохиолын тэнхимийн 30 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал, МУИС-ийн хичээлийн I байоын 320 тоот танхим, 2012. 10. 27

2012                Орчин үеийн монгол уран зохиолын яруу тайлбарчин – Ч.Дагвадорж. Проф. Ч.Дагвадоржийн 70 насны ойд зориулсан « Утга зохиолын ертөнц, он жилүүд» олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, Хүүхдийн номын ордны уншлагын танхим, 2012-10-19

2012                « Мэндэнд мордогчийн үг » монгол аман зохиолын өвөрмөц төрөл зүйл болох нь. МУИС-ийн 70 жилийн ойд зориулсан «Монгол судлал – шинэ чиг хандлага » олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 8-р сарын 16-17, Илтгэлийн хураангуй 71-73-р тал

2012                Concept of spirits and ghosts in mongolian culture. «Mongolia in Anthropological  Research : Recent Decades » International Conference (Program and Abstracts), July 18-22, Ulaanbaatar

2012                Patrimoine et territoire: le chapeau mongol. Avec I.Bianquis, Semaine de la Mongolie à Paris 7 au 13 mai 2012, «Espace et Patrimoines Mongols» Colloque académique internationale : Territoire du corps, ENS – salle Dussane 45, rue d’ULM Paris, France

2012                Говь мэргэн вангийн хошуунд тахигдаж байсан “Хангал ихт цагаан тугийн” тахилга, бэлгэдэл. “Их эзэн Чингис хаанысүлд шүтээний дагуул цагаан тугийг Говь мэргэн засгийн хошуунд тахиж байсан уламжлал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал, зохион байгуулагчид: Дорноговь аймгийн ЗДТГ, БСГ, 4 дүгээр сарын 25, Олон улсын монгол судлалын холбооны хурлын их танхим

2012                Соёлын түүхийн онолын асуудлууд. “Монголын соёлын түүх: онол, практикийн асуудал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал, СУИС, Соёл иргэншлийн сургууль, Соёл судлалын профессорын баг, 4 дүгээр сарын 20, СУИС-ийн хичээлийн 2-р байрын 214 тоот танхим.

2012                Алтай хэлт угсаатан үүссэн тухай домгийг харьцуулах нь. “Казах судлал:  өнгөрсөн, өнөө, ирээдүй” сэдэвт эрдэм шинжилгээний анхдугаар хурал, 04 дүгээр сарын 13, МУИС-ийн Төв байрын 320 тоот танхим

2011                Гэгээн сангийн арвай тамганы бэлгэдэл. Монголын бурхан шашны төв Гандантэгчэнлин хийдээс зохион байгуулсан  “1911 оны Үндэсний Эрх Чөлөөний Хувьсгалд лам нарын оруулсан үүтгэл үйлс” эрдэм шинжилгээний бага хурал, Бурхан шашны их сургуулийн хурлын танхим, 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр

2011               The classification of Mongolian Folktales. International Workshop on the Story Heritages of Asia. Host: Ministry of Culture, Sports and Tourism, Republic of Korea, Organizer: Asia Culture Network, Seoul, Nov 9-12, 2011, Papers in English 24-40, in Korean 36-51

2011                Мифическое время в монгольском эпосе. “Монгол – Орос: Үндэсний онцлог ба соёл хоорондын харилцаа” сэдэвмт соёл судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал. 2011. 09. 23- 27, Улаанбаатар-Хархорин, Товчлол нь хурлын эмхтгэлийн 15-17-р тал.

2011                Монгол улс дахь хөдөөнөөс хот руу шилжих хөдөлгөөн ба соёлын өөөрчлөлт. “Амьдрах орчин ба хэв маяг: шинжлэх ухааны ололтод тулгуурлан амьдрах орчин ба хэв маягаа эргэн харах нь” Япон-Монголын хамтарсан интернет ЭШ хурал-өдөрлөг, есдүгээр саррын 03, Монгол-Япон төвийн хурлын танхим.

2011                Үлгэр, түүх домгийн судлал ба Антоон Мостаэрт. Бельгийн алдарт монголч эрдэмтэн Антоон Мостаэртын мэндэлсний 130 жилийн ойд зориулж, Антоон Мостаэрт төвөөс зохион байгуулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, 2011 оны 8-р сарын 15-16, Улаанбаатар ЗБ-н Хархорум танхим

2011                Харь гаралтай үлгэр домгийн идээшихэд архетипийн нөлөө: Энэтхэг- Төвд- Монгол домог зүйн жишээн дээр. Олон улсын монголч эрдэмтний Х  их хурал, Улаанбаатар, 2011. VIII. 09-13, Илтггэлүүдийн товчлол, 75-76-р тал

2011                Бэлчээр, ус, нутаг бууцны тухай монгол малчны мэдлэг. НСИС ОУ-н хүрээлэнгээс зохион байгуулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, 2011 оны 8-р сарын 6- 7, ШУА-ийн хурлын танхим

2011                Бурханы шашны сансрын домог зүйн нэр томъёоны орчуулга: О.М.Ковалевскийн жишээн дээр. ОУХС-ийн 20 жилийн ойн хүрээнд нэрт монголч эрдэмтэн О.М.Ковалевскийн мэндэлсний 210 жилийн ойд зориулсан “Орчуулга болон толь зүйн асуудал” олон улсын ЭШ хурал, 4-р сарын 29, МУИС-ийн 5-р байр, 407, 305-р өрөө

2011                Харьцуулсан домог зүйн судалгааны хүрээ. МУБИС болон Монгол судлалын сургууль байгуулагдсны 60 жилийн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын бүгд хуралдааны илтгэл. 4-р сарын 22-23, МУБИС-ын төв байрны 308 тоот танхим

2011                Чин сүзэгт номун хан Лувсанноровшэйравын “Ядам шүтээн далайн бүтээлийн арга эрдэнэ гарахын орны нөхвөрлөн тодотгосон толь” хэмээх дөрвөн боть бүтээлийн тухай.

                        “Чин сүзэгт номун ханы өв соёл”эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл, эмхтгэсэн С.Дулам, Н.Нарангэрэл, Улаанбаатар, 2011,

                        41-55-р тал. Монголын үндэсний музей, Баянхонгор аймгийн ЗДТГ-аас хамтран Чин Сүзэгт номун хан Лувсанноровшэйравын мэндэлсний 310 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал,үзэсгэлэн, 3-р сарын 28, ГХЯ-ны хурлын танхим

2011                Хутагтад шадарлагсдын дуун: Дондогдулам болон бусад. Богд хааны ордон музей, ШУА-ийн хэл зохиолын хүрээлэн, “Монгол костюмс” төвөөс зохион байгуулсан “Монгол төрийн хатан эрдэнэ – эх дагина” эрдэм шинжилгээний хурал, үзэсгэлэн, 2-р сарын 27, Богд хааны ордон музейн хурлын танхим

2011                Хүннүгийн шашин, соёлын сурвалж. Монголын тулгар төрийн 2220 жилийн ойн нээлт, эрдэм шинжилгээний хурал, Ойг тэмдэглэх үндэсний хороо, Монголын үндэсний музейн хурлын танхим, 1-р сарын 31

2011                Богд Жэбзүндамба хутагтуудын баринтагийн хээ угалзын бэлгэдэл.Богд Хааны ордон музейгээс зохион байгуулсан “Дэвжсэн төрийн дээл” үзэсгэлэн, эрдэм шинжилгээний бага хурал, 1-р сарын 26, Ордон музейн үзэсгэлэнгийн танхим

2010                Чой. Лувсанжав багштанаас монгол ёс заншлыг судалсан нь. Монгол улсын гавьяат багш, хэлбичгийн шинжлэх ухааны доктор, профессор, Чой. Лувсанжав багштаны мэндэлсний 80 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээниы хуралд тавьсан илтгэл, Хэл иргэншлийн дээд сургууль, 12 дугаар сарын 16

2010                Монгол аман зохиолын өв сан, хамгаалах арга зам. “Соёлын биет бус өвийг хамгаалах тулгамдсан асуудлууд” БСШУ-ны яамны Соёлын өвийн төвөөс зохион байгуулсан симпозиум, Хүүхдийн номын ордны “Мөрөөдөл” танхим, 12-р сарын 10 

2010                “Жангар” туулийн зөн билгийн мэдлэг: уран сэтгэмж, бодот үнэн. ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэн, “Тод номын гэрэл” төвөөс хамтран зохион байгуулсан Ээлэйн Овлайн арван бүлэгт Жангар хэвлэгдсний 100 жилийн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл, “Пума империал” зочид буудлын хурлын танхим, 2010. 12. 02

2010                Учение о сиддхате, унаследованное от ламы. “Мир буддийской культуры: наследие и современность”, Материалы Международного симпозиума, 3-4 ноября 2010 г. Чита-Агинское, Чита, 2010, 323 с. с.252-253

2010                “Монголын нууц товчоон” дахь “qosi’un qucilis” хэлц болон “Burqan-qaldun” нэрийн тухай. “Монголын нууц товчоо” зохиогдсны 770 жилийн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, МУИС-ийн дугуй танхим, Улаанбаатар, 2010 оны 11-р сарын 7-9      

2010                About the Tradition of Khalkh Shamans. First Asian Anthropology and Ethnology Forum, The Institute of Ethnology and Anthropology of Chinese Academy of Social Sciences (CASS), The Fudan Institute for Advanced Study in Social Sciences (IAS),   The Ethnic Minority Center of China of Minzu University of China,  October 9-10, Beijing, China, 2010, p. 92

2010                Монгол бэлгэдэл зүйн тогтолцоо, бүтэц онцлог (монгол, солонгос хэлээр). Баатарлаг өгүүллэг туульсыг хамтран судлах, мөн цахим хэлбэрт шилжүүлэх тухай Солонгос-Монголын соёлын өв уламжлалыг хөгжүүлэх анхдугаар семинар, 2010. 09. 30, Гвангжу хот, Чонгнам Их Сургуулийн Юунг Бунг заал, Эмхтгэлийн 5- 20-р тал

2010                Worships for Chinggis Khaan in Mongolia and Abroad. Symposium International Le livre. La Roumanie. L’Europe – troisiиme edition – 300 ans aprиs la intronisation de l’йrudit roumain Dimitrie Cantemir en Moldavie, Résumés des communications, 20-24 Septembre, 2010, Bucarest, p. 81-82

2010                Домог зүй ба орчин үе. ХХ зууны Шинэ Ази судлал ба хэтийн төлөв. Данкүг Их Сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэн, Олон улсын эрдэм шинжилгээний 3-р их хурал, Улаанбаатар, Чингис зочид буудлын хурлын танхим, 2010. 08.01

2010                Солонгосын Дангүний домгийг монголчуудын Баавгайн домогтой харьцуулах нь. “Монгол-Солонгосын эрдэм шинжилгээний хамтын ажиллагааны өнөө ба ирээдүй” олон улсын симпозиум, 2010 International Symposium in Mongolia, 20th Anniversary of Korean-Mongolian Diplomatic Relations, 2010.07.01,СМСН, МССН, Улаанбаатар Дээд сургууль, Илтгэлийн эмхтгэл, 73-89

2010                Буриад бөөгийн үүслийн асуудалд. “Нүүдлийн соёл иргэншил ба буриад монголчууд” сэдэвт олон улсын эрлдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл, Эмхтгэсэн М.Одмандах, А. Самбуу, Улаанбаатар, 2010 оны 6 дугаар сарын 23, 356-363-р тал

2010                Sur la civilization nomade. 5ө Convegno di Etnoarcheologia: Etnoarcheologia come ricerca di campo, 5th Italian Conference on Ethnoarchaeology: Ethnoarchaeology: Current research and field methods, 13 e 14 Maggio 2010, ROMA, Is.I.A.O. via Aldrovandi, 16

2010                Алшаа нутгийн соёлын орчин, уртын дууны соёл.  Соёл судлаачдын үндэсний семинар, Хурлын эмхтгэлийн 115-121-р тал, СУИС-ийн Соёл судлалын тэнхим, 2010.05.08

2010                Шарль Бодлерийн намтар, бүтээл, яруу найргийн орчуулга. Франц-монгол, монгол-франц орчуулгын асуудалд (Colloque sur la traduction francais-mongol, mongol-francais) сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал,МУИС-ийн ГХСС, Франц-Роман судлалын тэнхим, 2010.05.07

2010                Boγda Jibzьndamba qutuγtu-yin tuqai daγuu nuγud-un ьge-yin qaričaγulul (S. Buyannemekь-yin “Oyiraki čaγ-un tobči teьke” jьjьge-dь bui “jaγun lang-un jiruγ-a luus-a” daγuu-yin ьge-yi busud qubilburi-tai qaričaγulqu ni). “Sonumbaljuur-un Buyannemekь (1-4)”-yin erdem sinjilegen-ь sudulun yarilčaqu qural, Begejing, Tцb-ьn ьndьsьten-ь yeke surγaγuli, 2010.05.01

2010                Монгол угсаатны аж байдлын үлгэрийн тухай. “Монгол судлал- өөрчлөгдөн буй ертөнцөд: хөшжлийн хэтийн төлөв” ОХУ-ын нэрт монголч эрдэмтэн Надежда Осиповна Шаракшиновагийн мэндэлсний 95 жилийн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, Илтгэлүүдийн эмхтгэл, 108-127-р тал, Улаанбаатар, 2010.04.15-18

2010                Symbolism of Human and Animal Presentiment. The Promotion of the Historical and Cultural Community of Korea and Mongolia: The retrospect and prospect of the 20th anniversary. KAMS International Symposium, 2010, p. 103-117

2010                Яруу найргийн уянгалахуйн увдис. “Монголын яруу найргийн үнэт зүйлс ба орчин үе” эрдэм шинжилгээний бага хурал, Соёл, яруу найргийн академи, 2010.02.02, МУБИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн танхим

2009                Le flux des ruraux vers le centre des villes de la Mongolie. « Les reprйsentations de la campagne en contexte d’exode rural: regards croisйs et approches comparйes», Sйminaire de recherche, UMR 6240 LISA, Cortй, Corse, Le 15 Oct. –  le 17 Oct. 2009

2009                Le chamanisme mongol. Salon du livre du Mans: nomads des steppes, Association “La 25e Heure du Livre”, Le Mans 10/11 Octobre 2009, Quai Louis Blanc/ Muraille romaine

2009                Comparison of characters and motifs in the Mongolian and Greek myths. Metropolitan Library of Bucarest, Central University  Library Carol I, International Symposium: Book. Romania.Europe. 20th- 24th Semtember 2009

2009                Reading on the system and quality of the mongol symbolism. Keynote Speech. ‘Study of Mongolian Symbolism: Quest and Perspectives’. Papers and Abstracts, International Conference 08-10 September 2009, Ulaanbaatar, p.14-35

2009                Профессор Ү Шилхагийн “Монгол соёлын “Гурвалын үзэл (1-3-9-81)”: 9.9 –ийн бэлгэдэл утгыг голлон авч үзэх нь” илтгэлийн тухайд. The 27th International Conference on Mongolian Studies, August 04, 2009, Ulaanbaatar University

2009                Symbolism of Gesture in Mongolian Culture. C-6, “Comparative Study on Culture of Transnational Nomadic Peoples”, Paper Abstracts, p. 47, The 16th World Congress, The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, Kunming, China, July 27-31, 2009

2009                “Жүмонгийн домог”, “Алангоогийн домгийг” харьцуулах нь. “A Folk Culture of Korea and Mongolia”: 2009 Korea and Mongolia International Symposium, 10th July, 2009,  National University of Mongolia, Ulaanbaatar, “Collected papers”, p. 7-24 (in mongolian and corean languages) 

2009                Монгол хувцасны үүслийн тухай бодрол шинжилгээ. “Монгол костюмс” төвөөс зохион байгуулсан “Дээлтэй Монгол” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, Монголын залуучуудын холбооны хурлын танхим, Улаанбаатар, 2009 оны 7 дугаар сарын 6

2009                Цогт тайжийн хадны шүлгийн талаарх зарим бодрол. “Соёл, түүх, утга зохиол” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, Солонгосын утга зохиол, урлагийн бүтээлийг судлах нийгэмлэг, Улаанбаатарын их сургууль хамтран зохион байгуулав. 2009 оны 6 дугаар сарын 29, Улаанбаатар хот, Хурлын эмхтгэл 154-159-р тал

2008                Монгол домог зүй дэх далд ухамсар, уг үлгэрийн тухай. МУИС-ийн МХСС-ийн Ардын урлаг судлалын тэнхмээс зохион байгуулсан “Монгол ардын урлаг, өв уламжлал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал, МУИС-ийн дугуй танхим, 2008 оны 12 дугаар сарын 08, Улаанбаатар 

2008                Монголын гурван өрөө онгин тамга Дэлхийн соёлыг хамгаалах гэрээний бэлгэ тэмдэг болсон нь. Н.К.Рерихийн удирдсан Төв Азийн Олон улсын экспедицийн 80 жилийн ойд зориулсан “Рерих нар ба Монгол” олон улсын симпозиум, “Баянгол” зочид буудлын хурлын танхим, 2008.11.20-21, Улаанбаатар 

2008                Mongolian myth and Northeast Asian common civilization exchange. The 2nd international NGO Conference on History and Peace:  Northeast Asia Symposium on History and Culture, Oct. 8 (Wed) – Oct. 12 (Sun), 2008, Seoul Olympic Parktel

2008                Франц яруу найраг, монгол орчуулга. Франц хэлний мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын 45 жилийн ойд зориулсан “Франц судлал” (Etudes franζaise) сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2008. 09. 26, Улаанбаатар

2008                Монгол уртын дууны зан үйлийн шинж. Монгол улсын соёл урлагийн их сургууль, БНХАУ-ын Өвөрмонголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн хамтарсан олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, “Илтгэлийн эмхтгэл”, 1-15, 2008. 09. 24, Улаанбаатар

2008                The Fairytable and Epic Monsters of Altaic People. International Conference on “Nomadic Society and Cross-cultural Dialogue’ in Celebration of the 10th Anniversary of the International Institute for the Study of Nomadic Civilizations, September 12th-14th, 2008, Ulaanbaatar-and Khustain nuruu, p. 33

2008                Interpretation of the Moss Road. PIAC 51-st Meeting 2008, Bucarest, July 27- August 1, 2008. Roads and Travelers in the Altaic World. “ABSTRACTS”, p.13-14

2008                Д.Равжаагийн “Хоосон дууны бахирлага” шүлгийн задлал. Ноён хутагт Данзанравжаагийн мэндэлсний 205 жилийн ойд зориулсан Эрдэм шинжилгээний бага хурал, Олон улсын Равжаа судлалын төв, 2008. 05. 31

2008                Бурханы шашин ба орчин үе. Их багш Бакула Ринбүүчийн мэндэлсний 91 насны ойд зориулсан “Өдгөө цагийн Монголын бурханы шашин: хөгжил ба хэтийн төлөв” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал. International Conference on “Buddism in Contemporary Mongolia: Development and Challenges Ahead” organised by Pethub Monastery, Ulaanbaatar, May 19-20, 2008

2008                Соёл судлалын ухааны учир. “Соёл судлалын их семинар /2005-2008/” эмхтгэл, СУИС, Соёл судлалын тэнхим, 2008.05.01, Улаанбаатар, 75-84-р тал

2008                Академич Ц.Дамдинсүрэнгийн монгол аман зохиол судлалын бүтээлүүд. Төрийн гурван удаагийн шагналт, ардын уран зохиолч, академич Ц.Дамдинсүрэнгийн мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал, МУБИС, Монгол судлалын сургууль, 2008.04.23, Улаанбаатар

2008                Дэлхийн нэгэн сайхан хэл- монгол хэл минь. “Монгол хүний хэв шинж, дархлааг тодорхойлох нь”, “Сайхан монгол хэлээрээ зөв ярьж сурцгаая” онол практикийн бага хурал, Улаанбаатар, 2008.04.09, Хурлын эмхтгэл, 24-30

2008                Өнгийн бэлгэдлийн цогцолборууд. Соёл судлаачдын үндэстний VI семинар, 2008. 03. 29

2008                Монгол малгай – бэлгэдлийн цогцлол. “Монгол үндэстний хувцас – монгол бахархал” “Монгол костюмс” төв, ШУТИС-ийн Хүмүүнлигийн ухааны сургуулийн философи, соёл судлалын профессорын багаас зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 2008.01.19

2007                Билге дэмбрэлийн угс.  Феномен личности Давида Кугультинова – поэта, философа и гражданина (материалы международной научной конференции). с. 187-190,17-21 апреля 2007 г. Элиста

2007                Монгол аман зохиолын зан аалийн шинж. Академич Х.Сампилдэндэвийн дурсгалд зориулсан “Монгол аман зохиол, зан үйлийн судалгаа” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 11-р сарын 6. “Customs and Folklore of the Mongols” (International Conference Dedicated to the Memory of Academician Kh. Sampildendev), November 6th, Ulaanbaatar, Mongolia

2007                Ардын тоглоом наадам утга соёл, бэлгэдлийн цогцолбор мөн. Багшийн сургуулийн 85 жилийн ойд зориулсан “Багшлах боловсон хүчин бэлтгэхэд Багшийн сургуулийн гүйцэтгэсэн түүхэн үүрэг” эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 10-р сарын 11

2007                Монгол шидэт үлгэрийн судалгаа, академич П.Хорлоогийн оруулсан хувь нэмэр. Академич П.Хорлоогийн 90 насны ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, Улаанбаатар, 9-р сарын 24-25

2007                Монголын цаатан бөөгийн уламжлал (солонгос хэлээр). БНСУ-ын угсаатны зүйн музейгээс зохион байгуулсан “Сибирийн бөө мөргөл” олон улсын эрдэм шинжилгээний семинар, Сөүл, 9-р сарын 15-наас 17, Семинарын илтгэлүүдийн эмхтгэл, “Shamanism”, 2007.09.17, p.87-106, Илтгэлийн талаарх проф. Ли Пэн Рэгийн шүүмж, p. 107-108

2007                Багшаас дамжсан тогтсон тааллын сургаал. Монголын их сэтгэгч, түүхч, гүн ухаантан, Судар бичгийн хүрээлэнгийн сурвалжлагч гишүүн, номч лам Зава Дамдин гавжийн мэндэлсний 140 жилиййн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 2007.09.02

2007                The Symbolic Meaning of the Direction Inside and Outside the Mongolian Yurt (Монгол гэрийн доторх, гаднах зүг чигийн бэлгэдэл). Second International conference “Past and Present of the mongolic Peoples” (“Монгол туургатны эрт ба эдүгээ” олон улсын эрдэм шинжилгээний II чуулган), 2007.8.28-30, Улаанбаатар, 51-54-р т.х.

2007                Traditional Offering and Symbolism of White Old Man (Монгол угсаатны Цагаан өвгөний шүтлэг, бэлгэдэл). “Domestication of Buddism” (Бурхан шашны тархалт, нутагшил) International Scientific Conference, Ulaanbaatar, July 8-9, 2007

2007                Cultural and Historical Aspects of Shamanic Spirit’s Words of Demand. “Межконфессиональные отношения на рубеже тысячелетий”, Материалы международной научно-практической конференции, 14-15 июня 2007 г. Издательство Бурятского госуниверситета, 2007, с. 162

2007                Comparative Study of the Myths about Stars of the Altaic People. The homogeneity of North-East Asian Cultures, January 11-13, 2007, JeJu, Korea

2006                Проблема “orality” в фольклористике.  – Устойчивое развитие стран арктики и северных регионов Российской Федерации в контексте образования, науки и культуры, Тезисы докладов Международного форума, 24-25 июля 2006 г. Якутск, с. 9

2006                Jangγarun tuuli daki domuγ jűiyin ögűlemji nűgűd. The International Academic Symposium of Epic Jangar in Xinjiang, 10-15 Sept., Urumqi, Hebuksair, China,  Abstract, p.111-117

2006                “Жангарын” халх хувилбаруудын онцлог. “Жангар судлал” (“Монгол Жангар”) сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал, 2006 оны 11 дүгээр сарын 24, Улаанбаатар

2006                Some special Features in the Development of Mongolian Poetry, The XXVI World Congress of Poets, September 03-09, Ulaanbaatar, Presentations of the Congress, Part I, p. 73-81

2006                The Legend of Jade Seal and it’s Symbol, The 9th International Congress of Mongolists devoted to the 800th Anniversary of the Yeke Mongol Ulus organized under the Patronage of N.Enkhbayar, President of Mongolia, 8-12 August 2006, Ulaanbaatar, Summaries of Congress Papers, p.77-78

2006               On a manuscript “The prayer of Bogd Chinggis Khagan for the Great Sacrifice”, International Conference “History and Tradition of Mongolian Statehood” dedicated to the 800th anniversary of Great Mongolian State, June 29-30, Ulaanbaatar, Abstracts of Papers, p. 44.

2006                Монголын түүх уран зохиолд уламжилсан бэлгэ шинжих ёсны нэгэн зүйл, “Их Монгол улс, эзэнт гүрний түүх соёлын асуудал”, Олон Улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, 6 сарын 23-24, Улаанбаатар.

2006                Le nomadisme et le chamanisme mongols (5 interventions), “Colloque sur le nomadisme et le chamanisme mongols”, 12-17 Juin, Ulaanbaatar

2006                Les grands rituels d’état et la réinvention des traditions dans la Mongolie contemporaine (collaboration avec prof. Isabelle Bianquis). “Représenter le pouvoir en Asie: Légitimer, sacraliser, contester”, 23-24-25 Mars, Paris.

2006                Академич Б. Ринченгийн монгол бөө мөргөл судлалын арга зүй. Академич Б. Ринченгийн мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал. МУИС, Улаанбаатар.

2005                ‘Činggis-űn yisűn őrlűgtei őnűčin kőbegűn-ű sečelegsen šastir”-un nigen ɤar bičmel eke-yin tuqai.Mongɤol tulɤur bičig-űn sudulul. Tőb-űn űndűsűten-ű yeke surɤaɤuli-yin mongɤol sudulul-un čubural bičig” (nige), űndűsűten-ű keblel-űn qoriy-a, 2005, 515, 178-179

2005                Орчуулгын онолын гурван цаг, дөрвөн зарчим. Дэлхийн яруу найргийн XXVI их хуралыг угтаж хийсэн “Яруу найргийн орчуулгын тулгамдсан асуудлууд” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар.

2005                Монгол утга соёлыг судлах орчин үеийн шинжлэх ухааны арга зүйн чиг хандлага. “Монгол, Дорнод Сибирийн соёлын орон зай”, “Монгол улсын Соёл урлагийн их сургууль, Оросын Холбооны улсын Дорнод, Сибирийн соёл, урлагийн улсын академи. Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал. Улаанбаатар.

2005                State Cult: Symbolism of White and Black

Standards Staatsreligion: Symbolismus der WeiЯen und Schwarzen Standarten. Mongolei: Das Erbe der steppenvцlker asiens, Internationales Symposium, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Kunst-und  Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland.

2005                Le changement de toponymie d’un espace sacré prиs de Oulan-Bator   “Nom de lieux et ruses de l’histoire”, Séminaire du laboratoire “Sociétés et Cultures en Europe” UMR 7043 CNRS, Université Marc Bloch de Strasbourg.

2005                Erьke” хэмээх үгийн гарал хийгээд утга бэлгэдэл. Академич Ш. Лувсанвандан агсны мэндэлсний 95 насны ойд зориулсан ОУЭШ хурал.

2005                Бөө мөргөлийн тухай. Антуан Мостаэртийн төвөөс зохион байгуулсан ЭШ хурал. Улаанбаатар.

2005                Махаабхаарадын зарим монгол хувилбарын тухай. “Энэтхэг Монголын сурвалж соёлын хэлхээ холбоо” ОУЭШ-ний хурал, Улаанбаатар. Монгол, Энэтхэг улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал. Улаанбаатар.

 2005               Űge ayalγ-a, daγuu čimegen-ű belgedel. Begejing yeke surγaγuli-yin mongγol sudulul-un olan ulus-un erdem sinjilgen-ű qural. The Inauguration of the Center for Mongolian Studies at Peking University. “Őgedelejű bayiγ-a mongγol sudulul: önggeregsen ba iregedűi” olan ulus-un erdem sinjilgen-ű qural-un ögűlel-űn tegűbűri, Begejing yeke surγaγuli-yin mongγol sudulul-un čubural bičig, Begejing,  410-420 

2004                Exploring the roots of Mongolian civilization a  new approaches to the question of the origin of lineage. Mongolian People’s Federation for World Peace Second World assembly. Yongpyong Resort,  Korea.

2004                Issues on Preserving the Traditional Rituals and Customs in Mongolia. International Conference for  Mongolian leaders from Around the World, Chamshil Lotte Hotel in Seoul, Korea.

2004                Монгол утга соёл дахь шунхын бэлгэдэл. МУИС-ийн Монгол хэл, соёлын сургуулийн намрын ОУЭШХ.

2004                Проблемы фиксации и интерпретации текстов, восходящих к шаманской традиции (Бөө мөргөлийн эх бичвэрийг сурвалжлан цуглуулж хэвлүүлэх асуудалд). В кн: “Письменное наследие монгольских народов”, Материалы I международного семинара, 2-6 августа 2004, Улан-Удэ. 11-18

2004                А. Мостаэртийн “Ордос аман зохиол” номд буй “Гangγa γangγalaqu” ёсны тухай.  Антуан Мостаэртийн төвөөс зохион байгуулсан ОУЭШХ. Улаанбаатар.

2004                Böge mörgűl tuulis qoyar-i qaričγaγulqu ni. The 4th International Symposium on Mongolian Studies Sponsored by Inner Mongolia University. Őbűr Mongγol-un yeke surγaγuli-yin dörbedűger udaγan-u mongγol sudulul-un olan ulus-un erdem sinjilgen-ű yarilčaqu qural, 16-20 August, Thesis Abstracts 194-197,  Köke qota.   

2004                A comparative study on the symbolism and worshop of myths about stars and galaxy. CUN International Conference of Altaic Studies and Mythology, Papers Abstracts and Some Papers, July, 2004, Beijing, China, p.11  

2004                “Чингис хааны есөн өрлөгтэй өнчин хүүгийн цэцэлсэн шастрын нэгэн гар бичмэл эхийн тухай”. Бээжин хот, БНХАУ.

2004                “Монгол бичгийн үүслийн домог, бэлгэдэл утга”. “Монгол судлал” Олон улсын хаврын эрдэм шинжилгээний бага хурал. Улаанбаатар.

2004                “Монгол бичиг дэх бэлгэдэл сэтгэлгээ”. Олон улсын эх хэлний өдрийг угтаж зохион байгуулсан “Даяаршил хийгээд монгол хэл бичгийн асуудал” ОУЭШБХ. Улаанбаатар.

2003                Буха ноён олон монгол угсаатны шүтээн болсон нь. “Монгол, Дорнод Сибирийн соёлын хүрээ” ОУЭШБХ. Монгол улсын СУИС, ОХУ-ын Дорнод Сибирийн соёл урлагийн академи. Улаанбаатар.

2002                Зүүд, зөн совингийн бэлгэдэл зүй. Азийн зан үйлийн аман зохиол судлалын V хурал, Улаанбаатар.

2002                Монгол, герег домгийн зарим дүр өгүүлэмжийг харьцуулсан нь. Олон улсын монголч эрдэмтдийн VIII их хурал. Улаанбаатар.

2001                Tngri sitűlgeten kiged ongγud sitűlgeten-ű  jöričel. Inner Mongolia Normal University International Symposium on the Secret History of the Mongols and Mongolian Culture. “Mongγol-un niγuča tobčiyan ba mongγol soyul”  Őbűr Mongγol-un baγsi-yin yeke surγaγuli-yin jokiyan bayiγuluγsan olan ulus-un erdem sinjilgen-ű yarilčaqu qural, 2001.8,  Köke qota. 170-171

2000                Ага, хорийн буриад зоны хүүхдийн найжи “Хойморын хөгшний тайлга”. “Буриад-Монголчуудын угсаа түүхийн зарим асуудал” ОУЭШБХ-ын илтгэл, хэлсэн үг. Алтаргана-IV, Улаанбаатар.

1999                Color symbolism of herds and animals: Superficial and deep meanings. International symposium on «Nomads and use of pastures today», Collection of abstracts, Ulaanbaatar, Mongolia.

1999                Human, Sky and Earth as a symbolic spheres in the spiritual culture of mongols. Papers and Abstracts for the 5th Conference of the International Society for Shamanistic Research, Ulaanbaatar, Mongolia.

1998                Mongγol udq-a soyul daki belgedel-űn čoγčalaburi, čiγulaburi.   The 3rd International Symposium on Mongolology Sponsored by Inner Mongolia University. Őbűr Mongγol-un yeke surγaγuli-ača jokiyan bayiγuluγsan γurbaduγar udaγan-u mongγol sudulul-un olan ulus-un erdem sinjilgen-ű yarilčaqu qural, 18-24 August,  Köke qota.  

1997                Le sens et le chamanisme en Mongolie. “Les sens dans tous les sens”, La conférence internationale de L’Université des Sciences Humaines de Strasbourg, Strasbourg

1997                Монгол домог зүй”, “Бөө мөргөл”, “Монгол утга соёл дахь бэлгэдлийн тогтолцоо” (франц хэлээр). Франц улсын Страсбургийн их сургуульд уншсан цуврал лекц. Страсбург

1997                Монгол бөө мөргөлийн учир (герман хэлээр). ХБНГУ-ын Боннын Их сургуулийн Төв Азийн семинарт уншсан цуврал лекц. Бонн хот

1997                The sacrifices for the Heavens of Khori-Buriat shamans in Mongolia.  ‘Le Chamanisme: Perspectives religieuses et politiques’, (Chamanisme et religions universalistes: Aux marges du bouddhisme), IV conference of ISSR, 1-5 September, Chantilly, France

1996                Tuuli “Bjanγar”-in bāturuudiin jang törkц, belgedel udqa.    “Jangar” Studies the 2nd International Conference, 2-8 August, Beijing, China    

1996                Symbolism of cosmogonic mythology in Buriad Geser Epic.  The 4th International Symposium of Epic Geser, 2-9 July, Lanchou, China    

1996                Культ Вечного неба и духовное своеобразие монголов. (Мөнх тэнгэрийн шүтлэг хийгээд Монголчуудын оюун санааны өвөр төрх). “Центрально-Азиатский шаманизм: философские, исторические, религиозные аспекты”. (Материалы международного научного симпозиума, Улан-Удэ, оз. Байкал, 67-71).

1995                Мифологические мотивы в эпосе “Гэсэр”. (Гэсэрийн туууж дахь домгийн өгүүлэмж). Гэсэриада: духовное наследие народов Центральной Азии.  Международная научная конференция, Улан-Удэ.

1995                Олон улсын монгол судлал дахь утга соёл судлал. МУИС-ийн 50 дахь төгсөлтөд зориулсан ЭШ-ний бага хуралд тавьсан илтгэл. 

1995                The conception of the soul in Mongolian Shamanism and its symbolism. Papers and Abstracts for the 3rd Conference of the ISSR, November 25-29 Nara, Japan.

1993                Darkhat shaman’s invocation in Mongolia and it’s structural peculiarity /with M-D. Even/ “Shamanism and performing arts”. Papers and Abstracts for the 2nd Conference of the ISSR. Budapest

1993                Дархад, цаатан бөөгийн уламжлал. Кембриж, Боннын их сургуульд уншсан лекцүүд.

1993                Монгол япон домог зүйн харьцаа. Монгол, япон эрдэмтдийн хамтарсан ЭШ-ний бага хурал. Улаанбаатар

1992                Дархад бөөгийн уламжлал дахь бэлгэдэл зүй. Олон улсын монголч эрдэмтдийн VI их хуралд тавьсан илтгэл, MONGOLICA, An international annual of mongol studies, Vol.6 (27), Ulaanbaatar, 1995, 499-508  

1992                Соёлын үүслийн домог. Олон улсын монголч эрдэмтдийн зуны сургуульд тавьсан илтгэл. Улаанбаатар.

1990                Жангарын тууль дахь доод тивийн домог. Жангар туулийн судлалд зориулсан ОУ-ын ЭШ-ний бага хуралд тавьсан илтгэл. Улаанбаатар

1990                “Монголын нууц товчоон” дахь зүүд, зөн совингоор бэлгэдэх ёс уран сайхны дүрслэлийн арга хэрэглүүр болох нь. “Монголын нууц товчооны”  750 жилийн ойд зориулсан олон улсын бага хурал.   Улаанбаатар, 1995, 231-240  

1989                Сопоставительное изучение индийской и монгольской мифологий. VI Международный симпозиум по теоретическим проблемам литератур Азии и Африки, 31 октября-1 ноября, Улан-Батор

1989                Le pluralisme dans la litérature et la critique littéraire contemporaine mongole. “La critique de la critique”: XIV conférence internationale de l’AICL,  Stavanger, Norway.

1989                Монголчуудын өнгөөр бэлгэдэх ёс. ОУ-ын залуу монголч эрдэмтдийн зуны сургуульд тавьсан илтгэл. Улаанбаатар.

1988                Опыт современной монгольской литературы. Круглый стол журнала “Вопросы литературы”, с 11 по 14 октября,   Москва  

1984                Фольклорные традиции в современной литературе. Творческая встреча якутских и монгольских писателей,  с 18 по 20 Августа,  Якутск   

1983                Хүний үүслийн домог. МУИС-ийн багш нарын ЭШ-ний бага хурал.

1983                Хүүхдийн оюун сэтгэхүйг хөгжүүлэхэд домгийн нөлөө. ШУА-ийн ХЗХ, Улаанбаатар хотын АБ-ийн хэлтэсийн хамтарсан ЭШ-ний бага хурал.

1982                Орчин үеийн яруу найраг, залуу зохиолчдын нийгмийн идэвхтэй байр суурь. Монгол Зөвлөлтийн залуу зохиолчид, утга зохиол судлагчдын уулзалт. Улаанбаатар.  

1982                “Хараацай-монгол домгийн соёлт баатар болох нь”. МУИС-ийн багш нарын ЭШ-ний бага хурал.

1980                Газар дайдын домог. МУИС-ийн багш нарын ЭШ-ний бага хурал.

1976                “Гэсэрийн туужийн” домог зүйн үндсийн тухайд. МУИС-ийн багш нарын ЭШ-ний бага хурал.

1976                Ертөнц тогтсон тухай домог. МУИС-ийн багш нарын ЭШ-ний бага хурал.

1975                Жамъянгаравын “Эсэрвагийн дуун эгшиг” зохиол дахь яруу найргийн онолын зарим асуудал. МУИС-ийн багш нарын ЭШ-ний бага хурал.

[/read]