Д.Түмэн

Media Object 

Эцэг/эхийн нэр: Д

Нэр: Түмэн

Эрдмийн зэрэг: ШУ-ны доктор, профессор 

И-мэйл: tumen@num.edu.mn

Төгссөн сургууль:

2004 МУИС-ийн Профессор

1997 АНУ-ын Аризоны Их сургуулийн судлаач профессор

1996 Дэд профессор (ВАК)

1992 ШУ-ны доктор (Sc.D.). Антропологи. “Антропология современного населения Монголии”, ЗХУ (хуучнаар), Москвагийн Улсын Их Сургууль

1985 Ph.D. Антропологи. “Вопросы этногенеза монголов в свете данных палеоантропологии”, ЗХУ-ын ШУА, Антропологи-Угсаатан судлалын хүрээлэн

1993 UNDP-ийн дэргэдэх Тусгай зориулалтын Англи хэлний курс

1973 Диплома. Антропологи, Москвагийн Улсын Их Сургууль

Судалгааны чиглэл:

Биоархеологи, эртний хүн судлал (палеоантропологи), палеопатологи, эпигенетик, остеологи, угсаатны антропологи, дерматоглифик, одонтологи,  молекул антропологи

Албан тушаал: ШУ-ны доктор, профессор

Бүтээлийн жагсаалт үзэх