Д.Долгорсүрэн

Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Догсом

Нэр: Долгорсүрэн

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: 

Төгссөн сургууль:

1985-1991 Бакалавр ОХУ, Эрхүүгийн улсын их сургууль, Түүхч- түүхийн багш  

1994-1996 Угсаатны зүйн магистр, Монгол улсын их сургууль, Нийгмийн ухааны факультет

Судалгааны чиглэл:

Нийгэм-соёлын хүн судлал, Хотын антропологи,  Этнодемография

Албан тушаал: Ахлах багш

Бүтээлийн жагсаалт үзэх