Г.Бат-Учрал

Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Ганзоригт

Нэр: Бат-Учрал

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: batuchral@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төгссөн сургууль, он:  МУИС, ГХСС, 2008 он.

 Судалгааны чиглэл: Гадаад хэл заах арга зүй, Хэлний боловсрол, Хэрэглээний хэл шинжлэл, Олон улсын харилцаа

Хавсарч хийдэг ажил: Байхгүй

Албан тушаал: багш

Бүтээлийн жагсаалт үзэх

Нэг. НЭГ СЭДЭВТ БҮТЭЭЛ

Хоёр. ХАМТЫН БҮТЭЭЛ

 1. Дуглас Браун, Хэл сурах сургах зарчим, УБ., 2016, /н. 272-309; 1.5 х.х./
 2. Гадаад хэлний сургалтын агуулгын зөвлөмж, УБ., 2016.
 3. Г. Бат-Учрал, Итали монгол, монгол итали толь бичиг, УБ., 2016.
 4. Гадаад хэл боловсрол судлалын англи-монгол нэр томьёоны толь бичиг, УБ., 2016.
 5. “Монголын нууц товчооны каталоги”, 2016.

Гурав. УРАН БҮТЭЭЛИЙН НОМ

 1. Г. Бат-Учрал, Costituzione della Mongolia, УБ., 2016.
 2. Г. Бат-Учрал, Итали хэлний өргөн хэрэглээний 100 үйл үг, УБ., 2016.

Дөрөв. ХЯНАН НЯГТАЛСАН НОМ

 1. Гадаад хэл боловсрол судлалын англи-монгол нэр томьёоны толь бичиг, УБ., 2016.
 2. Э. Эрдэнэбуян, А. Өнөржаргал, Италид суралцацгаая, УБ., 2016.

Тав. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ

 1. “Итали хэлний ялгацыг монгол оюутанд заах хэрэглээний асуудалд”, Гадаад хэл заах арга зүйн асуудал, УБ., 2011, № 29.
 2. “Итали хэлний “нүд” орсон хэлц хэллэгийн орчуулга”, Гадаад хэл соёл судлал, ЭШБ, 2011 №356 (15).
 3. “Гадаад хэлний сургалтанд хэрэглэгдэж буй үнэлгээний зарим хэлбэрт хийсэн дүн шинжилгээ /”, МУИС-ийн жишээгээр/, Гадаад хэл соёл судлал, ЭШБ, 2012 №363 (16).
 4. “Сургалтанд мэдээлэл харилцааны технологийг ашиглах нь /МУИС, ГХСС-ийн жишээгээр/”, МУИС, ГХСС, Гадаад хэл соёл судлал, ЭШБ., 2013, №387 (17).
 5. “Гадаад хэлний мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр,

агуулгын дүн шинжилгээ”, МУИС, ШУС, ХУС, Гадаад хэл соёл судлал, ЭШБ., 2014, № 410 (18).

 1. “Оюутны сурах сэдлийг тодорхойлох судалгаа”

/МУИС-ийн хэл, орон судлалын мэргэжлийн ангийн оюутны жишээгээр/, МУИС, ШУС, НУС, Боловсрол судлал, ЭШБ., 2014, №409 (14).

 1. “Гадаад хэлний боловсролын салбарт нэвтэрч буй нэр томьёоны орчуулгын асуудалд”, МУИС, ШУС, ХУС, Гадаад хэл соёл судлал, ЭШБ., 2015, №430 (19).
 2. “Гадаад хэлний сургалт дахь хэлзүйн чадамжийн асуудалд”, МУИС, ШУС, НУС, Боловсрол судлал, ЭШБ., 2015, №427 (15).
 3. “Итали зохиолчдын зарим бүтээлийн монгол орчуулгын тухайд”, МУИС, ШУС, ХУС, Орчуулгазүй ЭШБ., 2016, №05 (452).
 4. “Хэлний сургалтанд цахим толь бичиг ашиглах асуудалд”, МУИС, ШУС, ХУС, Гадаад хэл соёл судлал, ЭШБ., 2017, № 467 (21).
 5. “Азийн зарим орны их сургуулийн гадаад хэлний хөтөлбөрт хийсэн дүн шинжилгээ”, Европ судлал, ЭШБ, 2017, №17 (01).

Зургаа. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН ИЛТГЭЛ

 1. Өрнө дорнын дээд сургуулийн гадаад хэлний сургалтын хөтөлбөрийн харьцуулсан дүн шинжилгээ, Монголын гадаад хэлний сургалт судалгааны өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага эрдэм шинжилгээний хурал, 2013.
 2. “Гадаад хэлний хөтөлбөр ба стандарт” Гадаад хэлний сургалтын агуулга, аргазүй сэдэвт зөвлөлгөөн семинар, 2014.
 3. “Гадаад хэлний сургалт дахь хэлзүйн чадамжийн асуудалд”, “Гадаад хэлний сургалтын агуулга, аргазүй-4”, ЭШХ, Хангай дээд сургууль, УБ., 2015.
 4. “Гадаад хэлний боловсролын салбарт нэвтэрч байгаа гадаад нэр томьёоны асуудалд”,“Гадаад хэлний боловсрол судлалын нэр томьёоны асуудалд” ЭШХ, УБ., 2015.
 5. “Curriculum Content and Foreign Language Standards”, “The International Conference For Foreign Language Education Teaching Methods”, Ulaanbaatar, Mongolia, 2015.
 6. “Foreign Language Curriculum Of Mongolian Higher Educational Institutions: Problems And Solutions (In the example of the curriculum at NUM)”, London, United Kingdom, 2016.
 7. “An Analysis of the Foreign Language Curriculum in some Asian Countries”, International Conference on “European Studies: Language, Culture, International Studies, Area Studies”, Ulaanbaatar, Mongolia, 2017.

Долоо. ХЯЛБАРШУУЛСАН БОЛОН СУРТАЛЧИЛГААНЫ ӨГҮҮЛЭЛ

Найм. ХЯЛБАРШУУЛСАН ӨГҮҮЛЛИЙН ОРЧУУЛГА