Н.Мөнх

Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Намсрай

Нэр: Мөнх

Эрдмийн зэрэг: Доктор

И-мэйл: monh_2003@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төгссөн сургууль, он:                     МУИС, ОУХДС 2003он

Судалгааны чиглэл:                       Орчуулгазүй

Хавсарч хийдэг ажил:                    Байхгүй

Албан тушаал:                                 Дэд профессор

Бүтээлийн жагсаалт үзэх