Холбоо барих

2-330

ШУС-ийн захирлын туслах

75754400- 2101

2-229

Байгалийн ухааны салбарын бичиг хэргийн ажилтан                                      

75754400-2401

2-300

Дүн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

75754400-1331

2-300

Бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

75754400-1330

2-300

Төгсөлт хариуцсан мэргэжилтэн

75754400-1332

2-221

Нийгмийн ухааны салбарын бичиг хэргийн ажилтан

75754400-2301

2-107

Бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн  

75754400-1333

2-107

Төгсөлт хариуцсан мэргэжилтэн

75754400-1335

2-107

Дүн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

2-435

Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын бичиг хэргийн ажилтан                                                 

75754400-2201

2-322

Дүн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

75754400-1337

2-322

Бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

75754400-1336

2-322

Төгсөлт хариуцсан мэргэжилтэн

75754400-1338