Гадаад харилцаа

Өөрийн  орны Их Дээд Сургуулиуд, ШУА-ийн салбар хүрээлэнгүүд, Австрийн Венын Их Сургуулийн Органик бус Хими/Материалын Химийн Хүрээлэн, Финландын Аалто Их Сургуулийн Материалын Хими Инженерчлэлийн Тэнхим, ОХУ-ын ШУА-ийн харъяа Сибирийн салбарын Органик бус Химийн хүрээлэн, Улаан-Үүд хотын Бурядын Шинжлэх Ухаан, Технологи Менежментийн Их Сургууль, мөн байгалийн нөөцийн менежментийн хүрээлэн, Санкт Петербург хот дахь силикат химийн хүрээлэн, Энэтхэг улсын Калькутта хот дахь шил керамикийн Төв институт, Тайваны Цинхуа Их Сургууль болон Японы зарим Их дээд сургуулиуд, судлаач профессоруудыг урьж лекц, семинар зохион байгуулах хэлбэрээр хамтын ажиллагааг өргөтгөн чиглэлд ажиллаж  байна.