П.Дэлгэржаргал

Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Пүрэвсүрэн

Нэр: Дэлгэржаргал

Эрдмийн зэрэг: Доктор

И-мэйл: delgerjargalp@yahoo.com

Төгссөн сургууль:

 • Доктор (Ph. D), Монгол Улсын Их сургууль, 2005 он
 • Магистр, Монгол Улсын Их сургууль, 1995 он
 • Бакалавр, Монгол Улсын Их сургууль, 1993 он
 • БНХАУ-ын Жуншань их сургуульд хятад хэл, эртний хятадын түүх, 1997-1999 он

Судалгааны чиглэл: 

Албан тушаал: Тэнхмийн эрхлэгч

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

Дипломын ажил, диссертаци

 • Монголчуудын угсаа гарвалыг нэхэн сурвалжлах нь. Доктор(Ph.D)-ын диссертаци. УБ., 2005
 • Монголын нийгмийн хөгжлийн хэтийн төлөвийн талаарх үзэл баримтлалууд. (1921-1928). Магистрын дипломын ажил.-УБ., 1995

Нэгэн сэдэвт болон хамтын бүтээл

 • Монголчуудын угсаа гарвал. /16х.х./.УБ., 2005.
 • Хүннү(Хүн)гүрэн, Сяньби(Сүмбэ), Жоужань (Нирун)улсын газрын зургууд. -Монгол Улсын үндэсний атлас. -УБ., 2009. т. 52-53
 • XX зууны Монгол Улсын түүхийн судалгаа, түүх бичлэг. (Хамтын). -УБ., 2010. т. 416-420,
  429-430, 749-752, 781-789, 801-803-ыг бичсэн.
 • “Хүннүгийн түүх, соёл” номын “Хүннүгийн угсаа гарвал”II бүлэг. -УБ., 2011. (Ж.Болдбаатарын хамт эрхлэн хэвлүүлсэн).
 • “Монгол төрийн үүсэл, ёс ёслол, бэлгэдэл, хүндэтгэл, уламжлал” номын “Монгол төрийн
  үүсэл, эртний улсуудын төрийн ёс, ёслол, бэлгэдэл, хүндэтгэл”I бүлэг. -УБ., 2011
 • “Үлэмж их Чингис хаан” номын “Хятад дахь Чингис судлал”. 1.4 зүйл. -УБ., 2012
 • “Ууган их сургууль” номын I бүлгийг бичиж, эрхлэн хэвлүүлсэн. УБ., 2012.
 • “Дэлхийн Монгол судлал” номын “Америкийн Монгол судлал” бүлэг. УБ., 2015

Сурах бичиг, гарын авлага:

 • Нугалаа завхралыг залруулж хямралыг гэтлэн давах шийдвэр. Шинэ эргэлтийн бодлого. –
  Монголын түүхийн хураангуй хэрэглүүн. /1924-1940/. YII-YIII дэвтэр. -УБ., 2000
 • Монголын үндэсний нэгдэх хөдөлгөөн ба их гүрнүүд. -Монголын түүхийн хураангуй хэрэглүүн. IX-X дэвтэр. -УБ., 2004
 • “Монгол улсын түүх: Түүх, онол арга зүйн асуудлууд” номын “Хүний үүсэл, Монголчуудын угсаа гарвал”II бүлгийг бичсэн. -УБ., 2006, 2010
 • Монголын түүх -II. ЕБС-ийн VIII ангийн сурах бичиг. -УБ., 2010
 • Монголын түүх -III. ЕБС-ийн IX ангийн сурах бичиг. -УБ., 2011
 • Түүх –IV. ЕБС-ийн X ангийн сурах бичиг. УБ., 2012

[/read]