З.Баасанжав

Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Заяат

Нэр: Баасанжав

Эрдмийн зэрэг: Доктор

И-мэйл: baasanjav_z@yahoo.com

Төгссөн сургууль:

 • Доктор (Ph.D), Монгол Улсын Их сургууль, 1997 он
 • Бакалавр, Улсын Багшийн Дээд сургууль, 1969 он

Судалгааны чиглэл: 

Албан тушаал: Багш

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

 

Ном товхимол

 1. “Монгол улсын түүхийн хичээлээр сурагчдад үндэсний ухамсар төлөвшүүлэх нь”. -УБ., 1997,  /19,1х.х/
 2. “Түүх заах арга зүйн зарим асуудал”. -УБ., 1998, /7,5х.х/
 3. Түүхийн сургалтын  арга  зүй. -УБ., 2010, /18.5 х.х./
 4. Монгол Улсын түүх. /Гарын  авлага/.-УБ., 2003. 8 х.х.
 5. Монгол Улсын  түүх /ХХ зуун/ ЕБС-ийн  сурах  бичиг.-УБ., 2006.
 6. Монгол Улсын  түүх: Сургалтын  арга зүйн  зарим асуудал.-УБ., 2006.
 7. Нийгмийн шинжлэх  ухааны сургууль: Түүх, баримт. -УБ., 2007.
 8. Монгол Улсын  түүх /Агуулгын  товч тэмдэглэл,  сорил/. -УБ., 2008.
 9. “Нэн шинэ түүх”.(ЕБС-ийн сурах бичиг).-УБ., 1987. /8х.х/
 10. БНМАУ-ын түүх.(ЕБС-ийн сурах бичиг). -УБ., 1983./1х.х/
 11. “Хүн төрөлхтөний шинэ үеийн соёл иргэншлийн товч түүх” / I,  II, V, VIII бүлэг/.-УБ., 1998, /8 х.х/
 12. “Монголын түүхийн сорил”.-УБ., 1999, /3 х.х./
 13. Монголын түүх II. -УБ., 2010 /13х.х/
 14. Монголын түүх III. -УБ., 2011 /14х.х/
 15. Түүх IY. –УБ., 2012 /15х.х/

Хамтын бүтээл

 1. ”МАХН-ын үйл ажиллагаанд зарчимт шаардлага хэрэгжсэн нь” -УБ., 1988, / II бүлэг, 1,3 х.х./
 2. “Нийгмийн харилцаа: хувьсал, хөгжил / 1960-1980-аад он/”. -“Монгол улсын түүх” 5 боть зохиолын V боть.-УБ., 2003, (1х.х.).
 3. “Монголчуудын соёл”.-Монгол Улсын түүх. -УБ., 1999, (3х.х)
 4. ”Монгол улсын их сургуулийн түүхэн товчоон” -УБ., 2002. /14х.х./
 5. “Дэлхий дахины түүх”. 1 боть, -УБ., 2002, (27 х.х)
 6. Дэлхий дахины түүх”. 2 боть -УБ., 2003, (38,7х.х)
 7. Монголын оюутны байгууллага: өчигдөр, өнөөдөр, (Д.Сүхбаатарын хамт), -УБ., 2002, (13,7 х.х)
 8. Түүх, нийгмийн ухааны боловсролын стандарт.(О.Пүрэв, У.Туяа нарын хамт). -УБ., 2003, 11,75х.х. (Өөрийн бичсэн хэсэг 3,75х.х.)
 9. Түүх нийгмийн ухааны боловсролын стандартын зөвлөмж (О.Пүрэвийн хамт) -УБ.,2003, (10х.х) (Өөрийн бичсэн хэсэг 3х.х.)
 10. Монгол Улсын түүх.-УБ., 2006,  (38 х.х)
 11. Улс төрийн хэлмэгсдийн  намтрын  товчоон. XI боть.-УБ., 2008. (29.7 х.х)
 12. Түүх-II. (Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичиг). -УБ., 2010, (12 х.х)
 13. Түүх- III . (Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичиг),-УБ., 2011, (14 х.х)
 14. ХХ зууны Монголын түүхийн судалгаа, түүх бичлэг. -УБ., 2009, 2010. (53,4 х.х)

[/read]