Мэдээлэл

Оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд урьж байна

МУИС-ийн ШУС-ийн ХУС-ын Монгол хэл, хэл шинжлэлийн тэнхимийн  оюутнуудын дунд жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Эрдэм шинжилгээний бага хурал” 2018 оны 3 сарын 23-ны өдрийн 15.00 цагаас МУИС-ийн хичээлийн II байрны 303 тоот танхимд болно. 

Илтгэлийг цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр 2018 оны 3 сарын 21-ний өдрийн 17.00 цаг хүртэл МУИС-ийн хичээлийн II байр, 3 давхар, 301 тоотод хүлээн авна. Цахим хэлбэрийг munguntsetseg69@yahoo.com, gangbaatar@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү.

Илтгэлийн шаардлага:

  1. Илтгэлээ өгөхийн өмнө удирдагч багшаараа уншуулж, гарын үсэг зуруулсан байна.
  2. Илтгэлийн нүүр хуудас нь сургууль, тэнхим, сэдвийн нэр, удирдагч багшийн нэр (гарын үсэг), гүйцэтгэгч оюутны нэр, Улаанбаатар, 2018 он гэсэн бүтэцтэй байна.
  3. Илтгэл тус бүрийн хэлэлцүүлэх хугацаа 5-8 минут байна.
  4. Илтгэлийнхээ цаасан хувилбарыг Microsoft Word программын paper size – A 4, margins:top 4 cm, bottom 3 cm, left 2.5 cm, right 2.5 cm хэмжээтэй,  5-8 хуудаснаас хэтрүүлэлгүй бичнэ үү. Үсгийн тэмдэгт нь Times New Roman (өндөр 12), мөр хоорондын зай 15 байна.
  5. Илтгэлийг Microsoft Power Point (PPT) болон бусад программ ашиглан үзүүлэн хэлбэрээр бэлтгэнэ.

 

  • Жич: Заасан хугацаанаас хожимдсон илтгэлийг хүлээн авахгүй.

 

 

Зохион байгуулах комисс

2018.03.05