У.Гонгоржав

Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Уснэх

Нэр: Гонгоржав

Эрдмийн зэрэг: Доктор (Ph.D)

И-мэйл: 

Төгссөн сургууль:

  • Доктор (Ph.D), Монгол Улсын Их сургууль, 1994 он
  • Бакалавр, Монгол Улсын Их сургууль, 1968 он

Судалгааны чиглэл: 

Албан тушаал: Багш

Бүтээлийн жагсаалт үзэх