Д.Сүхбаатар

Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Дагвадорж

Нэр: Сүхбаатар

Эрдмийн зэрэг: Доктор (Ph.D)

И-мэйл: dd_sukhee@yahoo.com

Төгссөн сургууль:

 

  • Доктор (Ph. D), Монгол Улсын Их сургууль, 2000 он
  • Бакалавр, Монгол Улсын Их сургууль, 1992 он

Судалгааны чиглэл: 

Албан тушаал: Багш

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

Диссертаци

  1. Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хуваарилалтын түүхэн уламжлал. Доктор (Ph.D)-ын диссертаци, УБ., 2000

Ном, товхимол

  1. Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хуваарилалтын түүхэн уламжлал.–УБ.,2000, 11.3 х.х
  2. “Монголын оюутны байгууллага: Өчигдөр, өнөөдөр”. (13,7х.х) –УБ., 2002, (З.Баасанжавын хамт).
  3. “Гандан уулын цэцэг” (Дурсамж). –УБ., 2002, (10 х.х)
  4. “Дэл уулын түүх соёлын дурсгал” бүрэн хэмжээний баримтат кино. –УБ., 2005
  5. “Дэл уулын түүх соёлын дурсгал” зурагт альбом. –УБ., 2008
  6. “Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн засаг захиргааны хуваарийн түүхэн уламжлал” (Т.Хасбаатарын хамт). –УБ., 2011, (16 х.х)

[/read]