Ж.Урангуа

Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Жамсран

Нэр: Урангуа

Эрдмийн зэрэг: Доктор (Sc.D)

И-мэйл: urangua@num.edu.mn, urangua_99@yahoo.com

Төгссөн сургууль:

 • Доктор (Sc.D), Монгол Улсын Их сургууль, 2006 он
 • Доктор (Ph.D), Монгол Улсын Их сургууль, 1994 он  
 • Бакалавр, Монгол Улсын Их сургууль, 1982 он  

Судалгааны чиглэл: 

Доктор, профессор Ж.Урангуа Монголын шинэ түүхийн өргөн хүрээний асуудал, түүхэн судалгааны арга, Монголын түүхэн эмэгтэйчүүдийн талаар мэргэшин үр бүтээлтэй судалгаа хийж байна.

Албан тушаал: Багш

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

Судалгааны нэгэн сэдэвт зохиол, ном, товхимол

 1. Урангуа Ж. ХХ зууны эхэн үеийн Ар Монгол дахь шинэтгэл. УБ., 1997. (8 хх)
 2. Урангуа Ж., Энхцэцэг Д. Монгол хатад. УБ., 2000, 2007 (8.5 хх)
 3. Урангуа Ж. Хэргэм зэрэг цол өргөмжлөхүй. УБ., 2000 (7.0 хх.)
 4. Урангуа Ж., Баярсайхан Б. Жинхэнэ дагаж явах хууль дүрэм (1913-1918). Эх бичгийн судалгаа. УБ., 2004. (26.3 xx)
 5. Урангуа Ж. XX зууны эхэн үеийн Монгол Улс. УБ., 2006,2010 (20 хх)
 6. Урангуа Ж. Алтан хан. УБ., 2007. (3.2 хх)
 7. Урангуа Ж., З.Энхтайван “Дэндэв Л. Манжаас Монголыг эзэрхийлсэн үеийг илэрхийлсэн хэрэглэгдэхүүн ” \уйгаржин монголоос кирилл үсэгнээ буулгасан\. УБ., 2007. (10.5 х.х)
 8. Монгол Улсын тусгаар тогтнол ба Хаант Орос улс. Хамтын бүтээл. Баримтуудыг орос хэлнээс орчуулсан. УБ., 2008 (15 х.х)
 9. ХХ зууны Монголын түүхийн судалгаа, түүх бичлэг” Хамтын бүтээл. (43 хх).Гуравдугаар бүлэг УБ., 2010
 10. Урангуа Ж. Монголын тусгаар тогтнолд Хаант Оросын үзүүлсэн хүчин зүйлс (1911-1917 он). УБ., 2010 (24,1 хх)
 11. Монгол Улсын төр, нийгмийн зүтгэлтэн, Ардын түр засгийн газрын анхны ерөнхий сайд Дамбын Чагдаржавын үйл ажиллагаанд холбогдох баримтын эмхтгэл”. Хамтын бүтээл. Зуун мод 2010 (11 хх)
 12. Урангуа Ж., Энхцэцэг Д. Сорхогтань хатан. УБ.,2011 (5хх)
 13. Урангуа Ж. Монгол төрийн соёрхол.(1911-1921) УБ., 2011 (12,3 xx)
 14. Урангуа Ж. Монгол улсын бүрэн эрхт байдал, төрийн байгуулалтын асуудал (1911-1919 он). УБ., 2011 (11,6 xx)
 15. “Монгол төрийн уламжлал, бэлгэдэл, ёс, ёслол”. Хамтын бүтээл. V бүлэг:”Монгол Улсын төрийн  ёс, ёслол, бэлгэдэл (1911-1921 он)” . УБ., 2011(25 хх)
 16. “Монгол хаад. Түүхийн шастир”. Х боть. Хамтын бүтээл. Дэд бөлөг:“Түмэдийн Алтан хаан” УБ., 2012
 17. “МУИС-ийн түүхэн товчоо” Хамтын бүтээл.УБ.,2012
 18. Российско-Монгольские отношения в первой четверти ХХ века” Орос-Монголын эрдэмтэдийн хамтын бүтээл. Боть тус бүрт 1 судалгааны өгүүлэл. Таван боть. Иркутск 2013, 2014,2015,2016
 19. Түүх судлалын жимээр. Өгүүллийн эмхтгэл. УБ., 2014 (20,5 xx)

Гарын авлага, толь бичиг

 1. Урангуа Ж., Чимидцэрэн Э., Дэмбэрэл С. БНМАУ-ын түүхийн зарим нэр томъёо, он цагийн тайлбар толь. УБ., 1991 (14.4 хх)
 2. Урангуа Ж., Жамсран Л., Дэмбэрэл С. Монголын түүхийн бага нэвтэрхий толь”  V боть. Нэгдүгээр дэвтэр. УБ., 1998 (15.4 хх),
 3.  Урангуа Ж., Жамсран Л., Дэмбэрэл С. “Монголын түүхийн бага нэвтэрхий толь”  V боть. Хоёрдугаар дэвтэр. УБ., 2000 (17.1 хх),
 4. Урангуа Ж., Жамсран Л., Дэмбэрэл С. “Монголын түүхийн бага нэвтэрхий толь”  V боть. Гуравдугаар дэвтэр. УБ., 2002 (17.6 xx)
 5. Жамсран Л., Баясах Ж,.Урангуа Ж. Монголын түүхийн бага нэвтэрхий толь”   Дөрөвдүгээр дэвтэр. УБ., 2005. (18 хх),  
 6. Жамсран Л., Баясах Ж,.Урангуа Ж. “Монголын түүхийн бага нэвтэрхий толь”   Тавдугаар дэвтэр УБ.2010, (18 хх ) ,
 7. Монгол судлалын нэвтэрхий толь” ӨМӨЗО, Хөх хот 11 боть. Ар Монголын түүхэнд холбогдох хэсэг (3 хх)
 8. Монголын үндэсний  хувьсгалын нэвтэрхий толь.Урангуа Ж, Пунсалдулам Б., Чулуун С. (40хх) УБ., 2011

III. Сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүн

 1. Монголын түүхийн хураангуй хэрэглүүн” 10 дэвтэр. Ү цувралд 1-р бүлэг. “Монголын тусгаар тогтнолын төлөөний тэмцлийн эхлэл” сэдвийн 3, 4, 5, 6-р зүйлүүд. УБ., 1996.
 2. “Монгол Улсын түүх” сурах бичиг. Х бүлэг, 2-р зүйл, “Байлдан дагуулал ба гадаад бодлого” доктор /Sc.D/ Ж.Болдбаатарын хамт. УБ., 1999, Х бүлгийн 3-р зүйл. “Монголчуудын олон улсын харилцаа, төрийн гадаад бодлого” УБ., 1999, УБ.,2006, 2010
 3. Нийгэм-эдийн засгийн формацын онол, түүхэн материализмаас плюрализмд” “Түүхийн судалгааны онол-арга зүйн асуудал” эмхтгэл. УБ., 1999.
 4. Дэлхийн түүх” I боть. Нэгдүгээр бүлэг; Он цагийн хэлхээс; II боть IX бүлгийн 1, 2, 3, 4-р зүйл, 6-р хэсэг, Он цагийн хэлхээс /Соросын сангийн захиалгат бүтээл/ I боть УБ., 2002. II боть. УБ., 2003.
 5. Хэмжил зүйн ухааны үүсэл хөгжил” ”Түүхийн хавсрага ухаан” гарын авлага. УБ., 2003
 6. Дэлхийн түүх” Сурагчдын нэвтэрхий толь. Шинэ, шинэхэн үе (40 хх) УБ.,2012
 7. Монголын түүхийн үечлэл. Бүлэг 9. УБ., 2014
 8. Монголын түүх. Их Сургуулийн сурах бичиг. Хамтын бүтээл. IX бүлэг. УБ.,2016

Редакторласан ном зохиол

 1.  Мөнхцэцэг Н. Эрдэнэ жинон ван Ц. Ширнэндамдин. УБ., 2002
 2. Жамсран Л. Монгол түүх судлалын өгүүллүүд. II дэвтэр. УБ., 2003.
 3. Дэмбэрэл С. Мандухай сэцэн хатан. Түүний домог. УБ., 2005.
 4. Пунсалдулам Б. 1911 оны Монголын үндэсний хувьсгалын түүх бичлэг. УБ., 2006
 5. Түүхийн салбар: нэгэн жарны мянган үйлс” Хамтын бүтээл. УБ.2007
 6. Энхцэцэг Д. Монголын нууц товчоо ба эмэгтэйчүүд. УБ.,2008, англиар 2010 он
 7. Базардорж Д. Номун ханы ээрэм талд. УБ.2010
 8. Гэрэлбадрах Ж. Дөчин дөрөв хоёрын ноёдын зэрэг дэв. УБ., 2010
 9. Пунсалдулам Б., Жигмиддорж Э. ХХ зууны эхэн үеийн Монголын түүх судлалын ном зүй. УБ., 2010
 10.  Энхцэцэг Д. Бөртө үжин.  УБ.,2011
 11.  Түвшин С.  “Вл. Котвич. Монголын түүхийн хураангуй тэмдэглэл ба түүний эдүгээгийн улс  төрийн байдал” (орчуулгын ном) УБ., 2011
 12. Жигмэддорж Э. Монголын түүх судлалын ном зүй. 6 дэвтэр. УБ.,2011
 13. Лан Мэй хуа. Монголын тусгаар тогтнолын төлөөх үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөн.\орчуулгын ном\ УБ.,2011
 14. Пунсалдулам Б., Жигмэддорж Э. ХХ зууны эхэн Монголын нутаг дэвсгэр, хил хязгаар.   Баримтын эмхтгэл   УБ., 2011
 15. Энхцэцэг Д. Эх Дагина Дондогдулам хатан. Уб., 2011
 16. Болдбаатар Ж., Батбаяр Ц. Монгол-Хятадын харилцаа. УБ., 2011
 17. Насанбат, Д.Энхцэцэг. Монголын түүхийн домогт 33 хатан. УБ., 2012
 18. Д. Авирмэд. Дүрвэх хөдөлгөөн ба Улсыг аюулаас хамгаалах байгууллага ( 1930-1934 он) УБ., 2012
 19. Д.Мөнх Очир. Монгол улсын аймаг, хошуу, сумын лавлах. I дэвтэр УБ.,2012
 20. Д.Мондоон, Х.Мэндсайхан. Дарьгангын номч билигт хувилгаан Дугарын Жамъянжамц. УБ., 2012
 21. Д.Мөнх-Очир. Монгол шар зурхайн цаглавар УБ., 2013
 22. Д.Мөнх-Очир. Монгол улсын аймаг, хошуу, сумын товчоон. УБ.,2014
 23. Ж.Гэрэлбадрах. Нэгдсэн Монгол улсаа байгуулах тэмцэл. Баримтын эмхтгэл. 3 боть. УБ.,2014
 24. Г. Цэнджав. Монгол дахь Хаант Оросын санхүүгийн зөвлөх түшмэлийн үл ажиллагаa(1913-1916). УБ., 2014
 25. Нэмэндийн Янжмаа”. Баримтын эмхтгэл. Эмхтгэсэн Х.Мэндсайхан. УБ.,2014
 26. Дэлхийн Монгол судлал.. Хамтын бүтээл. Боть 2 УБ.,2015
 27. Б. Базардорж. Ар Монгол дахь Да шэн күй пүүс. УБ., 2015
 28. Х.Мэндсайхан. Гадаад дахь Монгол соёлын биет өвийн дурсгалын бүртгэл, баримтжуулалт. CD.УБ., 2015
 29. Х.Мэндсайхан. Герман, Францад суралцсан монгол сурагчдын багш Базарын Ишдорж. УБ.,2015
 30. Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлал” Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхтгэл. УБ.,2016

Эрхлэн хэвлүүлсэн ном

 1. ХХ зууны түүхийн судалгаа, түүх бичлэгийн зарим асуудал”. Эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэл. УБ., 2005
 2. Жамсран Л. Дунд гурван хилийн Монгол ван, тайж нарын намтар. Сурвалж судлалын ном. УБ., 2011
 3. Монголчуудын сэргэн мандалтын эхэн”  ҮЭЧХ-ын 100 жилийн ойд зориулсан Эрдэм шинжилгээний хурлын   илтгэлүүдийн эмхтгэл. УБ., 2012
 4. Лонжид З. Түүх сөхөхүй. Судалгааны өгүүлэлүүдийн эмхтгэл. УБ., 2011
 5. Г.Дашням нар. Монголын цагаагчин гахай жилийн хувьсгалын нэгэн чухаг сурвалж. УБ., 2012
 6. Дэлхийн Монгол судлал. Хамтын бүтээл. 1 боть. УБ., 2015
 7. “ХХ зууны буриад зоны нүүдэл” Аман түүх. Минпаки угсаатны музей. Токио 2014\уйгаржин бичгээс кирилл үсэгнээ хөрвүүлсэн\ УБ., 2015

Судалгааны өгүүлэл

 1. Алс Дорнодын хувьсгалт байгууллагуудын анхдугаар их хурал, түүнд Монголын төлөөлөгчид оролцсон нь. “Дорно дахины судлалын асуудал” 1985. №
 2. В.И.Ленинтэй уулзсан Монголын төлөөлөгчдийн нэгэн уулзалт. “Шинжлэх ухаан амьдрал” 1984. №
 3. Олноо өргөгдсөний үед Ар Монголд гарсан шинэтгэл. “Өрнө Дорно” сэтгүүл. 1995. ¹2 УБ.,1991
 4. Манлайбаатар Ж. Дамдинсүрэн, түүний шинэчлэлийн үзэл санаа. “Дорно дахины судлал” 1991. №
 5. ХХ зууны эхэн үеийн шинэтгэлийн бодлого. “Дорно Өрнө” сэтгүүл. 1996. №
 6. Монголын нууц товчоо ба бид. “Залуучуудын үнэн” сонин. №86.
 7. 1911-1919 онуудад Ар Монголын соёлын салбарт гарсан өөрчлөлт, шинэчлэл. “Өрнө Дорно” сэтгүүл. №1-2.
 8. Богд хаан “форд” машин “хахуульд” авч байжээ. “Зууны мэдээ” сонин. 1999.12.9. №
 9. Сэргэн мандалтын эхэн-Цагаагчин гахай жилийн хувьсгал. “Зууны мэдээ” сонин. 1999.12.29.
 10. Чимидцэрэн Э.,Урангуа Ж.. БНМАУ-д эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөний үүсэл хөгжилд ЗХУ-д эмэгтэйчүүдийн асуудлыг шийдвэрлэсэн туршлагын ач холбогдол /1921-1940/. “Социалистический интернационал в действии”. Хамтын бүтээл. УБ., 1988.
 11. Ухаант хатан Есүй. “Ардын эрх” сонин. 1996.2.4
 12. Төр барьсан хатан. “Ардын эрх” сонин. 1996.2.11
 13. Тулуйн хатан Сорхогтань. “Ардын эрх” сонин. 1996.2.18
 14. Өлзийт гоо хатан. “Ардын эрх” 1996.2.25
 15. Түмэдийн Алтан ханы Их Юнгэн хатан. “Алтан аргамж” сэтгүүл. 1999. №
 16. Олноо өргөгдсөн Монгол Улсын эдийн засгийн шинэчлэлийн асуудалд “Шинэ толь” сэтгүүл. 2001. №
 17. Олноо өргөгдсөн Монгол Улсын Дээд Доод хурал “Шинэ толь” сэтгүүл. 2000. ¹1.
 18. Хар тамхины тухай өгүүлэх нь. “МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг” УБ., 2000. №
 19. Манж Чин улсын Монголыг битүүмжлэн хязгаарлах төрийн бодлого өөрчлөгдсөн асуудалд. “Түүх” сэтгүүл. УБ., 2004.
 20. Монгол төрийн түшмэл ёс. “Монгол улсын төр эрх зүйн түүхэн уламжлал шинэчлэлийн зарим асуудалд” Эрдэм шинжилгээний бага хурал. Эмхтгэл.УБ., 2002.
 21. Олноо өргөгдсөн Монгол улсын үеийн шинэтгэлийн бодролууд. Эмхтгэл. УБ., 2002.
 22. XIII зууны монголын эмэгтэйчүүд: нийгэм, гэр бүлд. “Үлэмжийн их Чингис хаан” . Эмхтгэл. УБ., 2002
 23. ХХ зууны эхэн үеийн Ар Монгол дахь гадаадынхны үйл ажиллагаа. МУИС-ийн “Түүх “ сэтгүүл. УБ., 2002.
 24. 1912 оны Орос-Монголын хэлэлцээр ба тэргүүн сайд Цэрэнчимэд. Өгүүллүүдийн эмхтгэл. УБ.,          
 25. Түүхийн шинжлэх ухаан ХХ зуунд. “ХХ зууны Монголын түүхийн судалгаа, түүх бичлэгийн зарим асуудал”.  Өгүүллүүдийн эмхтгэл.    УБ., 2005.
 26. Урангуа Ж., Энхтайван З. XX зуун дахь Монголчуудын сэргэн мандлын гараа “ ШУА-ын мэдээ” сэтгүүл,  2007
 27. Түүхэн хүн ам зүй. “Түүх” сэтгүүл. УБ., 2008
 28. ХХ зууны эхэн үеийн Ар Монголын худалдааны төлөв байдал. Өгүүлэлүүдийн эмхтгэл. УБ.2006
 29. VIII Богд Жибзундамба хутагтын эрхийн тухай өгүүлэх нь.”Хар сүлд” сэтгүүл 2006
 30. XVII-XX зууны эхэн үеийн ноёдын хэргэм, зэрэг. “Монголчуудын зэрэг, дэв, цол” УБ.,2009
 31. Хос ёсны зарчимд тулгуурласан Монгол Улсын хаант төр. “VIII Богд Жэвзүндамба хутагт” УБ., 2008
 32. Россия и Монголия в начале ХХ века УБ., 2008
 33. Буянчуулган Б. Монголын газар нутаг эрт, эдүгээ. (Уйгаржингаас кирил үсэгнээ буулгасан)  “Түүх”. сэтгүүл 2009
 34. Шадар сайд, Бүгд Ерөнхийлэн Захирах Яамны тэргүүн сайд, Сайн ноён хан Намнансүрэн, Олноо Өргөгдсөн гуравдугаар он өвлийн тэргүүн сард зарлигаар Орос улсад зарагдаху дор алив хэрэг зүйлийг өдөр дараалан тэмдэглэсэн бичиг.  Уйгуржингаас кирилл үсэгнээ буулгасан “Зууны мэдээ” сонин 2009.12.29-30
 35. Ховд хотыг чөлөөлөх үед холбогдох ОХУ-ын архивын баримтын тухай өгүүлэхүй. “Түүхийн товчоон” сэтгүүл.  Ховд 2010,” Нүүдэлчдийн өв” сэтгүүл  УБ.,2012
 36. Сайн ноён ханы Орост хийсэн айлчлал. “Нийгмийн шинжлэх ухааны эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүл  УБ., 2010
 37. The code of behaviour of Buddhist monks and clergymen in the genuine rule for monastic people is a legal document of all elevated Mongolia. “Түүх” сэтгүүл 2010
 38. Монгол Улсын худалдааны хөгжил ба Сангийн сайд Г.Чагдаржав” УБ., 2011
 39. Эндрюсийн экспедиц “Нүүдэлчдийн өв, соёл” сэтгүүл УБ., 2010
 40. Монголчууд төрийн тусгаар тогтнолоо тунхаглан зарласан нь. “Гадаад яамны тэргүүн сайд, хошой чин ван Ханддорж” УБ., 2010.
 41. Худалдааны хоршоо ба Д.Чагдаржав.” Ардын төр, засгийн анхны тэргүүн Д. Чагдаржав” Зуун мод 2010
 42. Жинхэнэ дагаж явах хууль дүрэмд лам хувраг, шашны холбогдолтой харилцааг зохицуулсан нь. “Асta Historica”  сэтгүүл. УБ., 2011
 43. Да лам ба Орос-Монголын хэлэлцээр. “ Монгол улсын Тэргүүн сайд Г.Цэрэнчимид” Баримтын болон өгүүлэлүүдийн эмхтгэл. УБ., 2011
 44. Монгол төрийн легитим, легаль шинж. “Улс төр судлал” сэтгүүл. УБ., 2012
 45. 49.. Эрдэнэ шанзудба Түнлийн жасаанд явсан тухай нэгэн тэмдэглэл. “Historia Mongolarum” сэтгүүл УБ., 2012
 46. Чин гүрний Засагт тус хийх яамны хуралдаанд Монгол ноёд оролцсон нь” Acta Historica 2013
 47. Гүн Цэрэнпилийн хэрэгт холбогдох баримтуудыг нэхэн эргэцүүлэхүй. “Historia    Mongorum”. УБ.,2015
 48. Хэргэм, зэргийг худалдаж авч болдог байсан уу? (XVII-XX зууны эхэн үе).  “Mongolica”. 2015

VII. Сурталчилгааны өгүүллүүд

 1. Найз чинь хэн бэ? Хэлээч. Улс төрийн шог найруулал /орчуулга/ “Тоншуул” 1982. №7
 2. Олимпийн их наадам юу харуулав. “Ухуулагч” 1989. №15
 3. Ардчилсан, интернационалч, социалист үндсэн хууль. “Залуучуудын үнэн” 1985.6.30
 4. Ном уншихад юу анхаарах вэ? ”Хөдөлмөр” сонин. 1986.10.2.
 5. Монголын суут эмэгтэйчүүд. “Монголжингоо” сонин. 1993.12.
 6. Түүхт уламжлалаа хадгалъя. ”Нийслэлийн сонин бичиг” сонин. 1992.11.25.
 7. Түүхэнд алдаршсан Монголын эмэгтэйчүүдийн талаар эрдэм шинжилгээний судалгаа хийж байгаа нь. “Монголжингоо” 1994. №
 8. Миний мэдэх М.Санждорж багш. /Дурсамж/ Түүхийн судлал. УБ., 2001.
 9. Төрөлх сургууль минь 65 хүрлээ.Нийгмийн шинжлэх ухаан. УБ.2007
 10. Монголын газар нутаг эрт, эдүгээ.(Б.Буянчуулганы өгүүллийг уйгаржин монголоос хөрвүүлэв) Түүх-VI сэтгүүл. УБ.2007
 11. Сүхбаатар Г. багшаа дурсахуй. “Монголын эртний түүхч эрдэмтэн” УБ., 2007
 12. Монголын цагаагчин гахай жилийн хувьсгал. “Өнөөдөр” сонин. 2008 №12
 13. Тусгаар тогтнолын үзэл санаагаа цог төгөлдөр хадгалсан миний монголчууд.”Гэрэл цадиг” сонин 2011.03.04
 14. Талархлын үг сонсоно гэж найдаж байна-ярилцлага. “Монцамэ мэдээ” сонин. 2011.12. №14
 15. Монголчуудын сэргэн мандлын эхэн. “Монцамэ мэдээ” сонин. 2011.12.23
 16. Тусгаар тогтнолын үнэ цэнэ-ярилцлага. “Montsame” 2012.1.5
 17. Ховдыг чөлөөлөх үед холбогдох Оросын архивын нэгэн баримт. “Монцамэ мэдээ” сонин. 2012.1.12
 18. Царевна Дондогдулам. “Урга” сэтгүүл . УБ.,2012 он
 19. Царица Есүй. “Урга” сэтгүүл. УБ.,2012

VIII. Оролцсон радиогийн нэвтрүүлэг, телевизийн баримтад кино, нэвтрүүлэг

 1. Монголын түүхэн дэх луу жил. Радиогийн нэвтрүүлэг.
 2. Сэхээтний төөрөгдөл гэгчийн тухай. Радиогийн нэвтрүүлэг.
 3. Радиогийн Алтан фондод “Монгол хатад” цуврал 10 нэвтрүүлэг
 4. “Дэлхийн суут 100 хүн” TV цуврал нэвтрүүлэг.
 5. Монгол төрийн ёс, ёслол, бэлэгдэл. Радиогийн Алтан фонд
 6. Их Монгол улс. ГХЯ-ны баримтат кино
 7. Монгол хатдын нууцаас SBN TV 20 цуврал нэвтрүүлэг. Зохиогч, эвлүүлэгч, оролцогч
 8. Түшээт ван Г.Чагдаржав. Түүхэн баримтат кино.УБ., 2010
 9. “Сэрсэн зуун”. Телевизийн 50 ангит баримтад кино. Зөвлөх редактор, оролцогч. УБ.,2011-2012
 10. Хууль зүй, Дотоод хэргийн яамны 100 жилийн ойн баримтат кинонд оролцогч УБ.,2011
 11. ҮЭЧХ ба Тагнуулын байгууллага- баримтад кинонд оролцогч УБ., 2012
 12. Их Монгол улсаа байгуулах хөдөлгөөн. ТВ 10, УБ., 2015

Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хуралд тавьсан илтгэл

 1. Ардын хувьсгалын түүх бичлэгийн анхны нэгэн бүтээлийн тухай. “БНМАУ-ыг тунхагласны 60 жилийн ойд зориулсан МУИС-ийн залуу багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал”. УБ., 1984.
 2. Монголын эмэгтэйчүүд улс орныхоо социалист бүтээн байгуулалтанд Монголын эмэгтэйчүүдийн Ү их хурлыг угтаж МУИС-ийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс зохиосон онолын бага хурал. УБ., 1985.
 3. Социал-демократ хөдөлгөөний үүсэл хөгжил. МУИС-ийн НУФ-ын багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал. 1991.
 4. ХХ зууны эхэн үеийн Ар Монгол дахь шинэтгэлийн төлөө тэмцэгчид. “Залуу удирдагч сан”-гийн эрдэм шинжилгээний бага хурал. 1995.
 5. Нийгэм-эдийн засгийн формацын онол, түүхэн материализмаас плюрализмд. Соросын сангийн ивээн тэтгэлгээр хийсэн “Түүхийн судалгааны онол арга зүйн асуудлууд” семинарт тавьсан илтгэл. 1999.
 6. Манж Чин улсын Монголыг битүүмжлэн хязгаарлах төрийн бодлого өөрчлөгдсөн асуудалд. МУИС-ийн Түүхийн тэнхимээс зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хурал. 2000.
 7. Монгол төрийн түшмэл ёс. “Монгол улсын төр эрх зүйн түүхэн уламжлал шинэчлэлийн зарим асуудалд”. УБ.,2001.
 8. Олноо өргөгдсөн Монгол улсын үеийн шинэтгэлийн бодролууд”. Үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын 90 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал. УБ., 2001.
 9. 1912 оны Орос-Монголын хэлэлцээр ба тэргүүн сайд Цэрэнчимэд”. Г.Цэрэнчимэдийн мэндэлсний 130 жилийг ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ., 2002.
 10. “Хэмжил зүйн ухааны үүсэл хөгжил” Эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ., 2003.
 11. Түүхийн шинжлэх ухаан ХХ зуунд” “Түүхийн танин мэдэхүйн явц дахь мета онолын ба эмпирик асуудлууд-орчин үе”  Эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ.,
 12. “Монголын цагаагчин гахай жилийн хувьсгалын түүх бичлэг”. Б.Пунсалдуламын хамт. “ХХ зууны Монголын түүхийн судалгаа, түүх бичлэгийн зарим асуудал”. Эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ., 2005.
 13. ХХ зууны эхэн үеийн Монгол дахь гадаад худалдаа. ХҮДС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэлд. УБ., 2006
 14. ХХ зууны эхэн үеийн Монголын хүн ам зүйн төлөв байдал. ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнгийн э/ш-ний хурлын эмхтгэлд. УБ., 2007
 15. Монголын нийгэм дэх лам нарын давхраажил. VIII Богд Жибзундамба хутагт э/ш-ний хурлын эмхтгэлд. УБ. 2007
 16. Үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын шинж чанар. УБ.,2009
 17. Монголын тусгаар тогтнолд Хаант Оросын хүчин зүйлс. УБ., 2010
 18. Далай Чойнхор ван Цэдэнсономын шинэтгэлийн бодлого. УБ., 2011
 19. ҮЭЧХ-ын ялалтын ач холбогдол. Ховд хот 2011
 20. Тусгаар тогтнол ба лам нарын сэтгэл зүй. Гандантэгчилэн хийдийн э|ш бага хурал УБ., 2011
 21. Монголчуудын сэргэн мандалтын гараа. УБ., 2011
 22. Их Хүрээ ба ҮЭЧХ-ын ялалт. “Нийслэл Хүрээ-100 жил” эрдэм шинжилгээний хурал УБ., 2012
 23. Монголд шарын шашин дэлгэрхэд хатдын гүйцэтгэсэн үүрэг. “ Хатан ухаан” нийгэмлэгээс зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний  бага хурал УБ., 2012
 24. Монгол төрийн бэлэгдэл . УБ., 2012  
 25. Да лам Цэрэнчимид тэргүүтэй Монголын элч төлөөлөгчид Хаант Оросыг зорьсон нь. УБ., 2012
 26. Баруун хязгаарыг чөлөөлөх дайн, Хаант Оросын бодлого. УБ., 2012
 27. Монголын тусгаар тогтнол: Монголын нийгэм. УБ., 2012
 28. Тусгаар Монгол улсын нийгэм, эдийн засаг. УБ.,2013
 29. Түүхийг түүхийлүүлсэн УТТ-ны 70-р тогтоол. УБ.,2015
 30. ҮЭЧХ-ын түүх бичлэгт түүхч Л.Дэндэвийн оруулсан хувь нэмэр. УБ.,2015

Гадаадад, дотоодод болсон олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл

 1. Провозглашение Народной Монголии. научно-теоритическая конференция-Достижения МНР в различных областях знании. 1984.11.25
 2. Особенность национально-освободительного движения в Монголии 1911-1915 гг. И её связь с революцией в России1905-1907 гг., и буржуазной революцией в Китае 1911 г. “Доклад на конференции Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при МГУ”. Москва 1989
 3. Олноо өргөгдсөний үед Ар Монголд гарсан шинэтгэл. УБ., 1991. Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал.
 4. Монголын нэгэн эмэгтэйн хоёр нийгмийн амьдрал. Э.Чимидцэрэнгийн хамт. Монголч эрдэмтдийн Ү их хурал. УБ., 1988.
 5. МУИС-ийн түүхийн ангиуд болон ОУХДС-д АНУ-ын түүхийг зааж буй байдал, тулгамдсан асуудлууд /илтгэл/ “Алтан аргамж” сэтгүүл. 2000. №1/2.
 6. Экономические отношение России и Монголии в начале ХХ века. “Россия и Монголия в многополярном мире” Международная научная конференция. Иркутск. 2001.01.16.
 7. Монголын хөдөөгийн залуучуудын сургалт. “Азийн бүтээмжийн байгууллагын сургалт-семинар”. Токио. 2001.
 8. “ХIII зууны монголын эмэгтэйчүүд нийгэм-гэр бүлд” “Чингис хааны мэндэлсний 840 жилийн ойд зориулсан “Үлэмжийн их Чингис хаан” Олон улсын  эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ., 2002.
 9. “Монгол Улс дахь хөдөөгийн залуучуудын боловсрол” илтгэл БНЭУ-ын Хайдрабад.
 10. “ОХУ-ын Санкт Петербург хотын түүхийн архивууд дахь Монголын түүхэнд холбогдох баримт бичгүүд” ”Монголын түүхэнд холбогдох архивын баримтын судалгааны өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ., 2003 Эмхтгэл нь Японд хэвлэгдсэн
 11. “ Монгол Улсын нэр, хаадын цол ” ( XII-XX зууны эхэн. Олон улсын Монголч эрдэмтний IX их хурал. УБ., 2006.
 12. Монголын үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын түүхэн ач холбогдол. Гумбольдтын Их Сургуулийн Монголын семинар. Берлин 2006
 13. Монголын цагаагчин гахай жилийн хувьсгал- Хятадын түүх бичлэгт. “Түүхийн үнэн ба Хятадын түүх бичлэгийн асуудал” Монгол- Солонгосын э/ш-ний хурал. 2007
 14. Монголчууд мөхөж байгаа ард түмэн мөн үү. ОХУ-ын Эрхүү хот, Олон улсын э/ш-ний хурлын эмхтгэлд. Эрхүү хот, 2007
 15. Манж Чин улсын Шинэ засгийн бодлого ба Монгол орон. ШУА. Япон Монголын э/ш-ний хурал. УБ., 2007
 16. Historical tradition of Mongols for environmental protection.  Япон-Монголын э/ш-ний хурал. УБ., 2007
 17. Монголыг гадаад ертөнцөөс битүүмжлэн хязгаарлах гэсэн Манжийн төрийн бодлого. Япон-Монголын хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал. Эмхтгэл нь Токиод 2008 онд хэвлэгдсэн.
 18. Mongolian-Taiwan relationship. Тайван 2008
 19. “Монголын түүхийн сурвалж судлал” олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хуралд”Монгол Улсын хөрөнгийг захирах газар”-ын тухай нэхэн эргэцүүлэхүй. УБ., 2009 Эмхтгэл нь Японд хэвлэгдсэн
 20. “The beginning of the revival of Mongols /dedicated to the 100th anniversary of the National Liberation revolution of the 1911/ АНУ. 2011
 21. Хаант Оросын Монгол дахь зөвлөх түшмэлийн үйл ажиллагаа. Монголч эрдэмтэдийн Х хурал. УБ., 2011
 22. Монголын тусгаар тогтнол ба Орос-Хятадын 1913 оны тунхаг. Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ., 2011
 23. “ХХ зууны эхэн үеийн Монголоос дүрвэн гарах хөдөлгөөн” БНХАУ-ын Баруун хойдын Үндэсний Их Сргуульд УБ., 2012
 24. “Великийн чайный путь: преобразование ставки Хутугты в город” Международная научная конференция “Мир Центральной Азии” Улан-Үдэ 2012
 25. “Засагт тус хийх яамны анхдугаар хуралдаанд Монголын төлөөлөгчид оролцсон нь.” БНХАУ-ын Ардын Их Сургууль. 2012
 26. Монголын төр байгалын баялгаа ашиглаж эхэлсэн нь. Монгол-Японы хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал. УБ., 2013
 27. Их Хүрээний нэгэн газрын зургийн тухайд. Монгол-Японы хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал. УБ.,2014
 28. Монгол улсад дагаар ирсэн Хишигтэнүүд. БНХАУ, ӨМӨЗО. Хишигтэн хошуу, 2014
 29. Өвөр Монголд IX Богдыг тодруулах гэсэн нэгэн ажиллагаа ба Дилов хутагт Жамсранжав. Монгол-Японы хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал. УБ., 2014
 30. Dilowa Khutughtu Jamsranjav and the Developments of Mongolia at the beginning of the 20th New York, USA 2014
 31. Монголын бөөгийн мөргөлийг бурханы шашнаар халсан нь (Өмнөт Монголын жишээн дээр). Hungary 2015
 32. Tradition to Succeed Ranks and Titles of Mongolian Noblemen (from 17th century to the 1920’s) Washington DC.USA, 2015
 33. Монголын төрд зүтгэсэн польш иргэн (1913-1925 он).  Варшава. Польшa , 2015

Х. Хэрэгжүүлсэн судалгааны төсөл

Олон улсын төсөл:

 1. Монголын түүхэн дэх гарамгай эмэгтэйчүүд”Монгол-Германы хамтарсан төсөл 1994-1997(төслийн удирдагч )
 2. Дэлхийн түүх“ II боть. АНУ-ын Соросийн сангийн төсөл 2002-2003(оролцогч )
 3. БНХАУ-ын ӨМӨЗО “ Монгол судлалын нэвтэрхий толь” 2006 (оролцогч )
 4. МАХН, Гоминдань намын харилцаа 1921-1949” Монгол-Тайваны хамтарсан төсөл 2008( төслийн зохицуулагч)
 5. БСШЯ-ОХШФ-ын хамтрасан төсөл “Хаант Оросын санхүүгийн зөвлөх С.А.Козин, Витте нарын Монголыг судлах 1915,1916 оны экспедицийн материалууд” 2009-2010(төслийн удирдагч)
 6. МУ, ӨМӨЗО-ны хамтарсан төсөл “МАН, ДотоодМонголын Ардын намын хамтын ажиллагаа (ХХ зууны Iхагас )” 2011-2015(оролцогч )
 7. Цайны зам. Хятадын СС TV-Монголын “Цайны зам” ТБС-ын хамтарсан 4 ангит баримтат кино бүтээх төслийн Судалгааны ажлын багийн гишүүн. 2012
 8. Российско-Монгольские отношения в первой четверти ХХ века” ОХУ, Монголын түүхч эрдэмтэдийн хамтарсан төсөл. 2013-2016 он \оролцогч\
 9. Toyota Foundation”Aging”, ‘International Migration and Interculturalism” Тоёота сангийн төсөл 2015-2018 он \оролцогч\
 10. “1911-1930-аад оны Монголын түүхэнд холбогдох ОХУ-ын Архивын эх сурвалжууд” ӨМӨЗО, Монголын эрдэмтэдийн хамтарсан төсөл\ оролцогч\

 –Дотоодын төсөл:

 1. Үндэсний хувьсгалын нэвтэрхий толь.(удирдагч ) Засгийн газрын захиалгат төсөл.2011 он
 2. Дэлхийн түүх. ЕБС-ын сурагчдад зориулсан. (оролцогч )Соёмбо хэвлэлийн газрын захиалгат ажил 2010 он
 3. Хууль зүй, Дотоод хэргийн яамны захиалгат “ Монгол улсын тусгаар тогтонол хийгээд бүрэн эрхт байдал”, “Монгол төрийн соёрхол” 2 номыг бичиж хэвлүүлсэн. 2011 он
 4. ХХ зууны Монголын түүх судлал ба түүх бичлэг. (оролцогч )Шинжлэх ухаан технологийн сангийн төсөл. 2008
 5. 5. Монгол төрийн үүсэл, хөгжил, уламжлал: төрийн ёс, ёслол, бэлгэдэл(оролцогч) Ерөнхийлөгчийн ивээл доорхи төсөл 2011
 6. Үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын 100 жилийн ойд зориулсан Ардчисан намаас ивээн тэтгэсэн олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах төсөл сэдэгч, зохион байгуулагч. УБ.,2011
 7. 7. Дэлхийгээр тархсан Монгол соёлын өв. (төслийн удирдагч ) Соёл урлаг,спорт, аялал жуулчлалын яамны захиалгат төсөл. 2013-2014 он
 8. Монгол улсын монголчууд \Угсаа-түүх, өв соёл\ “Дарьганга” (оролцогч) ерөнхийлөгчийн ивээл доорхи төсөл 2012
 9. Монголын түүхийн нэр томьёоны тайлбар толь 9 боть ном бүтээх ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнгийн төсөл  2012-2014 он (оролцогч)
 10. “XIX зууны сүүлч-ХХ зууны эхэн үеийн Зүүн хойт Азийн геополитикийн орчны хувирал ба Монголын тусгаар тогтнол” МУИС-ийн Өндөр түвшиний судалгааны грант 2015
 11. Монгол судлалыг хөгжүүлхэд мэдээллийн технологийг ашиглах нь. Инновацийн төсөл.2015-2017

Гадаадад хэвлэгдсэн илтгэл, судалгааны өгүүллүүд

 1. Хүүхэнбаатар Д., Урангуа Ж. Актуальные проблемы развития стран “третьего мира” в контексте нового политического мышления. “Вестник МГУ” серия 12 М., 1989.
 2. Beginning of National revival. The revolution in year of White boar (1911). Mongolian cultural. Los Angeles Mongolian Association, 2011
 3. Экономические отношения России и Монголии в начале ХХ века. Иркутск. 2001г.
 4. ХХ зууны эхэн үеийн Монголын хүн ам зүйн төлөв байдал. БНХАУ. Хөх хот 2006
 5. Были ли монголы на грани вымирания в начале ХХ века? (Демографическое исследование). “Этноистория и Археология Северной Евразии: теория, методология и практика исследования” Сборник научных трудов. Издательство Иркутского Государственного Технического Университета, 2007
 6. Манж Чин улсын “Шинэ засгийн бодлого” ба Монгол орон. Northeast Asian Study Series10. Center for Northeast Asian Studies.Tohoku University, 2009
 7. Русско-Монгольские экономические отношения в начале ХХ века. “Россия и Монголия в многополярном мире” Иркутск, 2001
 8. Mongolia-Taiwan relationship. Mongolian Historical and Cultural heritage Exchange. Taipei 2008
 9. Монголын цагаагчин гахай жилийн хувьсгал \уйгаржин монгол бичгээр\ БНХАУ-ын  ӨМӨЗО-ны Улаан хадын Их Сургуулийн Эрдэм шинжилгээний бичиг. Улаан хад, 2009
 10. Хэвт ёсны хоёрдугаар оны найман сарын арван хоёрноос эхлэн эхлэн Нийслэл хотын газар албан бичиг зүйлийг сийрүүлсэн данс. Дархан ван Пунцагцэрэн Бээжинд Засагт туслах яамны хэлэлцэх түшмэлээр одохдоо инагш чанагш  харилцсан тухай тэмдэглэл. The history of the Mongols in the Light of the Manchu-Mongol Archives. Beijing, 2012
 11. “Монгол Улсын хөрөнгийг захирах газар” –ын тухай нэхэн өгүүлэхүйн учир. Northeast Asian Study Series 11. Center for Northeast Asian Studies. Tohoku University 2010
 12. К вопросу о деятельности русского финансового советника при Монгольском правительстве С.А. Козина (1914–1916 гг.) Седьмое Востоковедное чтение БГУЭП. Иркутск , 2013
 13. Провозглашение независимости Монголии. Победа национально-освободительной революции 1911 г. “Российско-Монгольские отношения в первой четверти ХХ века”. Иркутск, 2013
 14. Российский фактор в завоеваний независимости Монголии в 1911 г. “Российско-Монгольские отношения в первой четверти ХХ века”. Иркутск, 2014
 15. Дархан чин ван Пунцагцэрэн Бээжинд Засагт тус хийх яамны хуралдаанд оролцсон нь. “Quaestiones Mongolorum disputatae. Tokyo 2013
 16. How Mongolia was influenced by the First Sino-Japanese War, Russo-Japanese War and geopolitical changes in North Asia (in late XIX-early XX Century. Journal of Human and Social Research; Vol.06(02).ORIC Publication, 2015
 17. Монгол улсад дагаар орсон хишигтэнүүд. Quaestiones Mongolorum disputatae. International Association for the Study of Mongolian Cultures. Tokyo 2015
 18. Историография и исторические исследования Монголии в ХХ-ХХI вв. Российский фактор в завоеваний независимости Монголии в 1911 г. “Российско-Монгольские отношения в первой четверти ХХ века”. Иркутск, 2015

[/read]