Ж.Ариун

Media Object

Эцэг, эхийн нэр: Жадамба

Нэр: Ариун

Эрдмийн зэрэг: Доктор

И-мэйл: swiss_culture@yahoo.de

Төгссөн сургууль: МУИС, ОТИС

Судалгааны чиглэл: Зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл

Хавсарч хийдэг ажил: Байхгүй

Албан тушаал: Дэд профессор

Бүтээлийн жагсаалт үзэх