Э.Жигмэддорж

Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Энхбаяр

Нэр: Жигмэддорж

Эрдмийн зэрэг: Доктор

И-мэйл: e_jigmed@yahoo.com; ejigmeddorj@gmail.com

Төгссөн сургууль:

  • Доктор (Ph.D), Монгол Улсын Их Сургууль, 2012 он
  • Магистр, Монгол Улсын Их Сургууль, 2008 он
  • Бакалавр, Монгол Улсын Их Сургууль, 2005 он 

Судалгааны чиглэл: Манж Чин улсын үе (XVII-XX зууны эхэн)-ийн Монголын түүх, Ар Монгол дахь харуул, өртөө, Монголын түүхэнд холбогдох манж, монгол сурвалж бичгийн судлал

Албан тушаал: Ахлах багш

Бүтээлийн жагсаалт үзэх