Хэрэгтэй файлууд

 

Файлын нэр Файлын хэлбэр Файлын сан
1 Оюутнуудын SISI системийн танилцуулга PPT файл  (PPT файл)
2 Бакалаврын I түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох журмын танилцуулга болон журам PPT файл, Линк

(PPT Файл)

Журмыг эндээс үзнэ үү.

3 МУИС-ийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам Линк Журмын эндээс үзнэ үү.
4  Магистрант, докторантын чиглүүлэх сургалт  PPT файл  (РDF Файл)
5  МУИС-ийн магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам  Линк  Журмыг эндээс үзнэ үү.
6  Сургалтын журмын танилцуулга болон МУИС-ийн сургалтын журам  PPT файл, Линк  (РРТ Файл), журмыг энд дарж үзнэ үү.
7  Суралцагч шилжүүлэн суралцуулах журам Линк  Журмыг энд дарж үзнэ үү.
8  МУИС-ийн оюутны дадлагын ерөнхий журам Линк  Журмыг эндээс үзнэ үү.
9  МУИС-ийн оюутны байрны журам Линк  Журмыг эндээс үзнэ үү.
10 МУИС-д гадаадын иргэнийг элсүүлэн суралцуулах журам Линк Журмыг эндээс үзнэ үү.
11  МУИС-д суралцагчдад тэтгэлэг олгох нийтлэг журам  Линк  Журмыг эндээс үзнэ үү.
12       Оюутны мэдвэл зохих асуултууд PPT файл 1  (PPT файл)
Дүн бүртгэлтэй холбоотой мэдвэл зохих асуултууд PPT файл 2  (PPT файл)
Гадаад оюутантай холбоотой мэдвэл зохих асуултууд PPT файл 3  (PPT файл)
Элсэлт, төгсөлт, шилжилттэй холбоотой мэдвэл зохих асуултууд PPT файл 4  (PPT файл)
Хөтөлбөртэй холбоотой мэдвэл зохих асуултууд PPT файл 5  (PPT файл)
Сургалтын технологитой холбоотой мэдвэл зохих асуултууд PPT файл 6  (PPT файл)
Сургалтын төрийн сантай холбоотой мэдвэл зохих асуултууд PPT файл 7  (PPT файл)
13  Зөвлөх багш нарын сургалт /2016-03-25/  PPT файл  (PPT файл)
14  Тооцооны тойрох хуудас  файл 8  Tootsoonii toirokh khuudas
15