ШУС-ийн төгсөгчид

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль

Нийт төгсөгчид

2014 он Байгалийн ухааны салбар Төгсөгчдийн нэрс (PDF файл)
Нийгмийн ухааны салбар Төгсөгчдийн нэрс (PDF файл)
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Төгсөгчдийн нэрс (PDF файл)

 

2015 он Байгалийн ухааны салбар Төгсөгчдийн нэрс (PDF файл)
Нийгмийн ухааны салбар Төгсөгчдийн нэрс (PDF файл)
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Төгсөгчдийн нэрс (PDF файл)

 

 

2016 он

Байгалийн ухааны салбар

Baigaliin ukhaanii salbar

Нийгмийн ухааны салбар

Niigmiin ukhaanii salbar

Хүмүүнлэгийн ухааны салбар

Khumuunlegiin ukhaanii salbar