Бакалаврын хөтөлбөрүүд

Бакалаврын сургалтын хөтөлбөр

Байгалийн ухааны салбар

Байгалийн ухааны салбар нь Биологи, Газар зүй, Геологи, Математик, Физик, Хими гэсэн 6 тэнхимтэй. 

Нийгмийн ухааны салбар

Нийгмийн ухааны салбар нь Археологи, Социологи-Нийгмийн ажил, Сэтгүүл зүй, Сэтгэл судлал, Улс төр судлал, Эдийн засаг гэсэн 6 тэнхимтэй.

Хүмүүнлэгийн ухааны салбар

Хүмүүнлэгийн ухааны салбар нь Ази судлал, Европ судлал, Их Британи-Америк судлал, Монгол хэл-хэл шинжлэл, Түүх, Утга зохиол-Урлаг судлал, Философи-Шашин судлал гэсэн 7 тэнхимтэй.

Эдгээр хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөөг хажуугийн цэснээс дэлгэрэнгүй харах боломжтой.