МЭДВЭЛ ЗОХИХ АСУУЛТУУД

АСУУЛТ-1. W үнэлгээг хэрхэн тавиулах вэ? харах

АСУУЛТ-2. R үнэлгээг хэзээ, яаж тавиулах вэ? харах

АСУУЛТ-3. Үсгэн үнэлгээг тавиулахад голч оноонд нөлөөлөх үү? харах

АСУУЛТ-4. Жилийн чөлөөг ямар тохиолдолд авах вэ? харах

АСУУЛТ-5. Жилийн чөлөө авахад суурь хураамж 224 000 төгрөгийг заавал төлөх ёстой юу? харах

АСУУЛТ-6. Байгаль, нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны салбарын бүх оюутнууд “Математик 1” хичээлийг заавал судлах ёстой юу? харах

АСУУЛТ-7. Эрүүл мэндийн даатгалаа хаана бөглүүлж, хэрхэн сунгуулах вэ? харах

АСУУЛТ-8. 120 кредитээс илүү судалсан багц цаг хасагдах уу? харах

АСУУЛТ-9. Оюутны үнэмлэхээ гээсэн бол хаанаас дахин авах вэ? харах

АСУУЛТ-10. Ерөнхий суурийн оюутан хэдэн багц цаг үзэж байж мэргэжил сонгох вэ? харах

АСУУЛТ-11. Ерөнхий суурийн 36 багц цагийг хэр хугацаанд багтаж судлах вэ? харах

АСУУЛТ-12. Дүн оруулахад сонгосон хичээлийн нэр байхгүй, эсвэл өөр багш дээр нэр орсон байна? Түүнийг яаж зохицуулах вэ? харах