Хүмүүнлэгийн ухааны салбар

[read more=”БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2013 он) харах” less=”БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2013 он) хаах”]

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ САЛБАР

Тэнхим Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд СТ-г татаж үзнэ үү
1        Монгол хэл, уран зохиол        Монгол хэл, уран зохиол (PDF файл)
Монгол хэл, эх бичиг судлал (PDF файл)
Монгол-Англи хэл, судлал (PDF файл)
Монгол-Солонгос хэл, судлал (PDF файл)
Монгол-Хятад хэл, судлал (PDF файл)
Монгол-Япон хэл, судлал (PDF файл)
Урлаг судлал (PDF файл)
Утга зохиол судлал, шүүмж (PDF файл)
 2 Олон улс судлал                   Олон улс судлал, Америк судлал  (PDF файл
Олон улс судлал, Герман судлал  (PDF файл
Олон улс судлал, Испани судлал  (PDF файл
Олон улс судлал, Итали судлал  (PDF файл
Олон улс судлал, Их Британи судлал  (PDF файл)
Олон улс судлал, Орос судлал  (PDF файл
Олон улс судлал, Слав судлал-Польш  (PDF файл
Олон улс судлал, Слав судлал-Чех  (PDF файл
Олон улс судлал, Солонгос судлал  (PDF файл
Олон улс судлал, Турк судлал  (PDF файл
Олон улс судлал, Франц судлал  (PDF файл
Олон улс судлал, Хятад судлал  (PDF файл
Олон улс судлал, Япон судлал  (PDF файл
 3    Түүх   Багш түүх нийгэм судлал  (PDF файл
Түүх  (PDF файл
 4    Философи-Шашин судлал    Буддын гүн ухаан  (PDF файл
Гүн ухаан  (PDF файл
Шашин судлал  (PDF файл
5         Хэл шинжлэл          Англи хэл, шинжлэл  (PDF файл
Герман хэл, судлал (PDF файл
Испани хэл, судлал  (PDF файл
Орос хэл, шинжлэл  (PDF файл)  
Слав хэл, судлал – Чех  (PDF файл
Слав хэл, судлал   (PDF файл
Солонгос хэл, судлал  (PDF файл
Хятад хэл, шинжлэл  (PDF файл
Япон хэл, судлал  (PDF файл)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [/read]

[read more=”БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2014 он) харах” less=”БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2014 он) хаах”]

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ САЛБАР

Тэнхим Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд СТ-г татаж үзнэ үү
1        Ази судлал Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос) (PDF файл)
Гадаад хэлний орчуулга (Хятад) (PDF файл)
Гадаад хэлний орчуулга (Япон) (PDF файл)
Гадаад хэлний орчуулга (Араб) (PDF файл)
Гадаад хэлний орчуулга (Турк) (PDF файл)
Олон улс, орон судлал (Хятад) (PDF файл)
Олон улс, орон судлал (Япон) (PDF файл)
Олон улс, орон судлал (Солонгос) (PDF файл)
Олон улс, орон судлал (Турк) (PDF файл)
Олон улс, орон судлал (Араб) (PDF файл)
Хэл, уран зохиол (Хятад) (PDF файл
Хэл, уран зохиол (Япон) (PDF файл)
Хэл шинжлэл (Хятад) (PDF файл)
Хэл шинжлэл (Япон) (PDF файл)
Европ судлал Гадаад хэлний орчуулга (Орос) (PDF файл)
Гадаад хэлний орчуулга (Герман) (PDF файл)
Гадаад хэлний орчуулга (Франц) (PDF файл)
Олон улс, орон судлал (Итали) (PDF файл
Олон улс, орон судлал (Испани) (PDF файл)
Олон улс, орон судлал (Франц) (PDF файл)
Олон улс, орон судлал (Польш) (PDF файл)
Олон улс, орон судлал (Чех) (PDF файл
Хэл шинжлэл (Орос) (PDF файл
Багш, гадаад хэл (Орос)

Download (PDF, Unknown)

Хэл шинжлэл (Герман) (PDF файл
3 Их Британи, Америк судлал Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи)

Download (PDF, Unknown)

Гадаад хэлний орчуулга (Англи) (PDF файл)
Олон улс, орон судлал (Их Британи) (PDF файл)
Олон улс, орон судлал (Америк) (PDF файл)
Хэл, уран зохиол (Англи) (PDF файл)
4 Монгол хэл, хэл шинжлэл Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол

Download (PDF, Unknown)

Хэл, уран зохиол (PDF файл)
Хэл шинжлэл (PDF файл
5 Түүх Түүх (PDF файл)
Багш, нийгмийн ухааны боловсрол

Download (PDF, Unknown)

6 Утга зохиол, урлаг судлал Урлаг судлал (PDF файл)
Утга зохиол судлал (PDF файл)
7 Философи-Шашин судлал Философи (PDF файл)
Шашин судлал (PDF файл)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/read]