Байгалийн ухааны салбар

[read more=”БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2013 он) харах” less=”БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2013 он) хаах”]

БАЙГАЛИЙН УХААНЫ САЛБАР

Тэнхим Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд СТ-г татаж үзнэ үү
1 Биологи Багш биологи байгаль шинжлэл

Download (PDF, 134KB)

Биологи амьтан судлал (PDF файл)
Биологи биоинформатик (PDF файл)
Биологи биотехнологи (PDF файл)
Биологи биофизик (PDF файл)
Биологи биохими (PDF файл
Биологи микробиологи (PDF файл
Биологи молекул биологи генетик  (PDF файл
Биологи ургамал судлал (PDF файл
Биологи экологи (PDF файл)
Хүрээлэн буй орчны экологи (PDF файл)
 2      Газар зүй       Аялал жуулчлалын менежмент  (PDF файл
Байгалийн аялал жуулчлал  (PDF файл
Байгаль ашиглалт хяналт үнэлгээ  (PDF файл
Байгаль орчны нөхөн сэргээлт  (PDF файл
Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал  (PDF файл
Газар зүй байгаль шинжлэлийн багш 

Download (PDF, 141KB)

Газар зүй (PDF файл)
Газрын кадастр (PDF файл)
Менежмент газар зохион байгуулалт (PDF файл)
Хот ба бүс нутаг төлөвлөлт (PDF файл)
 3   Геологи    Геологи эрдэс баялгийн менежмент  (PDF файл
Геологи (PDF файл)
Шатах ашигт малтмалын эрэл хайгуул (PDF файл)
 4  Математик   Багш, математик  (PDF файл)
Математик  (PDF файл
 5 Физик  Багш физик 

Download (PDF, 140KB)

Геофизик (PDF файл)
Сэргээгдэх эрчим хүч (PDF файл)
Физик электроник (PDF файл)
Физик (PDF файл)
Хатуу биеийн материал (PDF файл)
Хэрэглээний геофизик (PDF файл)
Цөмийн технологи (PDF файл)
Цөмийн эрчим хүч (PDF файл)
6 Хими Багш хими

Download (PDF, 136KB)

Байгалийн нэгдлийн хими (PDF файл)
Нефтийн хими (PDF файл)
Нүүрсний хими (PDF файл)
Хими технологи (PDF файл)
Хими (PDF файл)
Хүнсний хими (PDF файл)
Хүрээлэн буй орчны хими (PDF файл)
Эрдэс материалын хими (PDF файл)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/read]

[read more=”БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ/2014 он/ харах” less=”БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ/2014 он/хаах”]

БАЙГАЛИЙН УХААНЫ САЛБАР

Тэнхим Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд СТ-г татаж үзнэ үү
1 Биологи Биологи (PDF файл)
Биохими (PDF файл)
Экологи (PDF файл)
Биологийн нөөц судлал (PDF файл)
Биотехнологи (PDF файл)
Багш, байгалийн ухааны боловсрол

Download (PDF, 134KB)

 2      Газар зүй       Газар зүй  (PDF файл
Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал  (PDF файл
Газар зохион байгуулалт  (PDF файл
Хот ба бүс нутаг төлөвлөлт (PDF файл
Багш, байгалийн ухааны боловсрол  (PDF файл
Багш, газар зүйн боловсрол  

Download (PDF, 141KB)

 3   Геологи     Геологи (PDF файл
Геофизик  (PDF файл
 4  Математик   Математик  (PDF файл
Багш, математикийн боловсрол  (PDF файл
 5 Физик  Физик (PDF файл
Багш, байгалийн ухааны боловсрол 

Download (PDF, 140KB)

6 Хими Хими (PDF файл
Багш, байгалийн ухааны боловсрол (PDF файл)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/read]